Kristne friskoler - og statens ideologi


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.06.20

Siden n.form. i Ap, Edvard Bull (1923) har vi visst hvilken hedensk retning sosialistene vil drive undervisningen fra grunnskolen - og nå etter hvert barnehagene i. Nå følger en avkristnet høyreside etter. Dette forteller Bjarne Hareide oss klart i "Skal kristendommen ut av skolen" - en ideologi de fikk fra Frankfurter am Main samme året de dro i gang sitt ideologiske "giftsenter" i byen. Det har nå smittet ut store deler av den vestlige sivilisasjon. I starten gikk det tregt med de revolusjonære programmer i Norge, men de tonet ned i det offentlige rom, og etter krigen vinner de innpass, og allerede i 1948 slår de ulovlig kloa i Indremisjonens lærerskole i Oslo. Så har det gått slag i slag med angrep på kristendommens innflytelse i det norske samfunn - ikke minst i utdannelsen og oppdragelsen av barn og unge. De har fulgt oppskriften til deres sentrale filosof: Gramsci som anbefalte dem å innta institusjonene. Angrepene kommer på mange måter og vinkler. Nasjonal-sosialismen ville også ha tak i barn og unge - men møtte prestene og "Kirkens Grunn." Hva møter makten nå?

Bare kort nevner jeg to animasjonsfilmer som blir vist i en del barneskoler og som ikke avverger noe av det de sier seg å skulle gjøre. "Sinna mann" skremmer vettet av barn og stigmatiserer far i barnesinnet - og skal liksom avverge "vold". "Trøbbel" er en noe lignende film som formannen i Kirke- og Undervisningskomiteen i sin tid sa om pornoen i magasinet Der Stern: "Grov og sjofel pornografi, det rene griseri". Her kan man se en naken mann i to pedofile scener med ei lita jente. Protesterer du, får du fort mistenkelighetens lys fra skolens ansatte og så Barnevernet på deg. Dette skal svelges til "Barnas beste" - selv om det er ødeleggende for barnesinnet  - men viktig del av kvinners likestillingskamp mot mann og far.

Men nå nevner jeg en ganske fersk sak en har observert, et utspørringsskjema med snoking i privatliv og hjemmenes fred med tåkete og udefinerte spørsmål. Alt selvsagt til "barnas beste", men man aner hensikten og blir forstemt. Man aner igjen Edv. Bulls ideologiske klo. Dette er ikke hjelp til familiene som er nasjonens basis, men et opplegg for opplysninger som fort havner i Barnevernet og deretter hos politiet som marsjerer inn i hjemmet på tunge støvler. Det minner meg om da jeg som 4-6 åring opplevde en tysk tropp marsjerende inn på gården Høgetveit.
"My home is my castle" het det før. Nå inntar ikke statsmakten bare utdannelsen og makten - men de bruker den klart til å forandre barnesinn med liten respekt for barnas tilhørighet og trygghet. De burde heller sjekke opp de mange dommer staten og Barnevernet/Bufdir./Rettsinstanser har fått mot seg i Strasbourg, og traumatisert og "knust familier" (adv. Kvilhaug) av et "svik satt i system" (stortingsrep. og lege Toppe.)
Det er tusenvis av barn og mangfoldige hjem å starte på - og det kommer - folket våkner, og makten må stå til ansvar - for makten utgår fra folket. Det gryr i Samnanger - der mot Bv  -  og rundt i Norge et opprør mot vandalisering av norsk natur med vindmøller. Makten må holde seg til den rette, frihet og orden og lover bygd på den, og deretter la lovene regjere og ikke menneskene" (Falsen).

Se nå på hva et barn i 8 kl. skal svare ja eller nei på når det er samtale med helsesykepleier/helsesøster:

Navn:_______________________         Dagens dato:_________

Fødselsdato:_________________                              

1.       Har du erfaring med vold på noen måte, har du selv har vært utsatt for vold eller overgrep?

2.       Har du selv noen gang utøvd vold?

3.       Er du noen gang redd hjemme eller når du sammen med andre?

4.       Har det skjedd at noen gjentatte ganger har gjort narr av deg, ydmyket deg, ignorert deg eller fortalte deg at du ikke fikk til noen ting?

5.       Har du noen gang blitt dyttet, lugget, slått eller på annen måte blitt utsatt for fysisk makt?

6.       Har du noen gang blitt utsatt for noe ubehagelig som har med sex å gjøre?

7.       Har du noen ganger vært bekymret for at andre har blitt utsatt for vold eller overgrep?

8.       Har du noen gang sett at andre (søsken, venner, foreldre) har blitt slått, sparket, angrepet fysisk eller har blitt utsatt for noe seksuelt de ikke ønsker?

9.       Har du noen gang hørt eller sett at en av foreldrene dine har skjelt ut eller brukt fysisk makt mot den andre?

10.   Er det noen i familien din som får deg til å føle at du er viktig eller betydningsfull for dem?

Nå bør også de kristne friskolene sjekke både den moralske siden av å invadere barnesinnet og hjemmene på denne måten - og minst like grundig bør de sette seg inn i lovligheten av tilbud og pålegg fra statens ideologer for barn og familie. De siste ukers Stortingsoppgjør om biotek. setter en  betimelig ramme og sette også dette  stoffet inn i. Bl.a. bør de studere grundig følgende bøker:

1. "Meldeplikt for Barnevernet" (nok å være bekymret?) av Bente Ohnstad og Ylve Gudheim

2. "Vi vant over Barnevernet" Av Ådne Bratthammer og Turid Vesterheim

Hvis de ikke har fått med seg dette  - havner de nå fort i retten som kan ende i Strasbourg og store erstatnings krav.
En kan også legge til at brudd på taushetsplikten har en strafferamme på 6 mnd fengsel.

La meg understreke: Hvis  de ikke er seg sitt ansvar bevisst for familiene og barna - og tar kampen mot inntrengningen - kan de fort komme i samme oppgjør som nå Samnanger kommune tar med sine tilsatte i Barnevernet med ordfører og kommunestyret og toppjurist Elden i spissen.