Globalismen i regjeringen er totalitær og død på boks

Av cand. agric. Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.03.2020

Vi er i koronatider og noterer oss kva styreleder i Norsk Gartnerforbund som en del av en redegjørelse 18.03.2020 skriver der fokuset mest er på den reduserte tilgangen på arbeidskraft til innhøsting av tomater, agurk, våronna som er i gang osv for å skaffe Ola og Kari mat: "Matvaresituasjonen kan utvikle seg dramatisk i feil retning hvis ikke myndighetene nå agerer raskt på våre krav. Det er jo også grunn til å tro at jordbruket har tilsvarende utfordringer i mange andre land, noe som kan påvirke matforsyningen ut over sommer og høst."

Norge har en selvforsyning på kun 38 % og den igjen er sterkt knyttet til innsatsfaktorer vi må importere og høy mekaniseringsgrad. Laksen vår er basert på 83 % importert fòr! Regjering og Storting har for 20 år siden lagt ned ALLE nasjonale matvareberedskapslagre. De som arbeider med matproduksjon er samfunnskritisk personell!

MIDT OPPPE I DETTE driver den utøvende statsmakt regjeringen helt i det stille og får gjennomslag for en totalitær fullmaktslov (www.dagbladet.no, 18.03.20): - Det har ikke kommet fram noen steder at man har jobbet med en slik lov. Jeg synes det er veldig merkelig at en så vidtrekkende lov haste behandles uten offentlig debatt. Det virker veldig lite demokratisk, sier Einarsen til Dagbladet." (Jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen er ekspert på menneskerettigheter og leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge.) Og «"– Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for for eksempel å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det." (Tvedt, førsteamanuensis i jus ved høgskolen i Molde)

Samtidig holder den dømmende statsmakt i DomstolAdministrasjonen EKSTRAordinært styremøte for å fjerne lekdommerne i straffesaker!!! «Redusert bruk av meddommere og ny hjemmel for lukkede dører er blant forslagene etter gårsdagens ekstraordinære styremøte i Domstoladministrasjonen.» og "Ber om hjemmel for å droppe lekdommere i straffesaker." (www.rett24.no, 17.03.20) DA-direktør Sven Marius Urke flankerer saken på bilde.

I Danmark leser vi om: «Hastelover i Danmark: Tvangsinnleggelse, tvangsvaksinering og rett til å tiltvinge seg adgang til privatboliger.» (www.document.no , )

I disse tider legg tydelig merke til dem som ikke vil ha beredskapslagre av mat, ikke vil gi folk ytringsfrihet og ikke vil hegne om kulturarven vår – de går mot Folket og vil ha Norge underlagt en verdensregjering – i en «one-world». Hatet mot nasjonalstaten er tydelig og for den som vil se liker de ikke sine egne innbyggere heller. Det er noe destruktivt svart religiøst over helse handlingsmønsteret.

Christian Anton Smedshaug daglig leder i AgriAnalyse kommer med denne overskriften i en ny artikkel: «Avglobalisering» (
www.klassekampen.no, 18.03.20) Blant annet skriver Smedshaug: «Idet ting settes på spissen, må enhver stat løse sine egne problemer.» Nasjonal-staten er slik vi skal innordnes til beste for Folket.
Ring/send e-post til «din» Stortingspolitiker (www.stortinget.no) og be dem stoppe regjeringen nå og be dem sikre matberedskap, norsk kulturarv og ytringsfriheten!