Forskjellig stråler og magnetfelt samt "skitten" strøms påvirkning på kroppens el-nerver


Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.10.20

Agder Energi Nett opplyste for kort tid siden at de nå kjørte på mot de 1500 siste som ikke ville skifte til AMS måler p.g.a. strålefaren.

Dette dreier seg selvsagt ikke bare om 1 500 mennesker, men mange tusen når en tenker i familier. Det er et faktum at mennesket ikke er en teknisk innretning, men et biologisk vesen med nervebaner hvor det går svake elektriske impulser. Disse banene kan like selvsagt påvirkes av sterke felter utenfra - og like selvsagt alt etter følsomheten til de forskjellige personer. Noen er robuste, noen følsomme og noen overfølsomme. (Tidligere WHO-sjef Gro Harlem B. tillot ikke folk å komme nærmere enn 4 meter p.g.a. strålingen fra mobilene. Nå har hun visst også problemer med øynene som andre og registrerer. Det finnes mange andre eks.) Da bør man lytte til kunden - etter hvert pasienten med sine erfaringer - og ikke påtvinge dem sin kunnskap som vedkommende vet ikke er relevant ut i fra erfaring.

I tillegg bør man ikke påtvinge kunder - hele familier - en praksis som kan true både liv og helse. Det kan nok være i samsvar med diverse regler ikke-biologer har skapt for å fremme sine el-planer - men som ikke er i samsvar med biologisk kunnskap og overordnet lovgivning i våre rettsstater. Vi har nok av den slags for tiden. Jeg nevner bare NAV sakene. (Lovene skal regjere, ikke menneskene sa Falsen) Man nevner alt fra Menneskerettene, til Gr.l. og Forbrukerkjøpsloven § 48 a. Motivasjonen i de store og mindre linjer bak en slik opptreden får det være opp til den enkelte å registrere og forstå. Men som filene under* viser er dette både helse- og tallmessig ikke et lite problemsom snarest topp politikerne og helsemyndigheter må ta på ramme alvor om de vil ta vare på befolkningen sin på en skikkelig måte.

At man ikke har forstått det skikkelig til nå - får så være - det er ikke nytt i medisinens historie - det har vi historier om fra Zemmelveis og barselfeber til Saugstads banebrytende arbeid for behandling av kuvøse barn m.m.fl. Men når man begynner å ane - og beveger seg over til å forstå en uhyre komplisert virkelighet, burde man lene seg tilbake, være lydhør, forsiktig og ikke fortsette å bruke nettselskapenes MONOPOLMAKT til å true med stengning av strømmen selv om man har betalt og har alt i orden - bortsett fra å akseptere innsatt nye målere som man frykter kan skade liv og helse. Det må ikke være slik avisen Setesdølen skrev på lederplass om sitt oppgjør med Posten "at det var som å snakke til en stein." Sterke karakteristikker kunne vært brukt - men la det ligge. Jeg kaller på innsikt, kunnskap og rettferdig og riktig forvaltning og praksis for befolkningen.

 

* Noen få linker

http://www.nyhetsspeilet.no/2016/05/pavirkes-helsen-din-av-skitten-strom/

https://einarflydal.com/2020/09/09/ams-slik-spiller-du-na-for-a-vinne-mot-nettselskapet/

https://einarflydal.com/2020/09/10/ams-nettselskapet-stengte-strommen-ulovlig-ma-betale-kundens-advokatkostnader/

https://einarflydal.com/2020/09/14/ams-intern-strategisplid-team-flydal-vs-team-arendal/