Barnevern og politi "knuser familiene".


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.06.20

Som sekretær for AKF har en gjennom flere år fått mange innspill som går på det en siterer fra de to advokatene under - samt mange andre habile fagfolk. 
Først Sverre Kvilhaug, advokat som skrev 09.12.1999: "Dagens barnevern knuser familiene og reduserer barnas livskvalitet" - Barnevernet må tvinges til å samarbeide med familiene i stedet for å motarbeide dem." 
Adv. Johan Haga (H) i Dagen 19.12.2019 "For det fjerde, det må øyeblikkelig bli slutt på dagens bruk av politiet i akuttsaker. Ved akuttvedtak kan barnevernet i dag troppe opp med politi som tramper inn på store sko i en families hjem og tar med seg et barn. Er det noen som tviler på at slike opplevelser setter vonde spor i barnesinnet?"

I Samnanger har ordf. fra Bygdelista - betegnende nok - fått utarbeidet rapport som avdekker forferdelige operasjoner av Barnevernet over tre familier. (Bergen har fått utarbeidet en lignende rapport, med 10 saker.) Nå har de fått med seg adv. Elden som vurderer å stevne i alle fall en fra Bv. for retten - for den tjenesten som er utøvd mot foreldre og barn. Etter min mening var det på tide - for man kan ikke ha off. tjenere i betrodde maktstillinger som fungerer slik som bl.a. disse adv. sier. I tillegg har en fra troverdig hold hørt om barn som er hanket inn av politi til Barnehuset for avhør. Bl.a. ei 5 år gammel jente som ble avhørt 8 ganger og til slutt var så skremt at hun ikke våger å gå inn i noen bil uten at mor eller far sitter der. Masse av dette er det lite medieoppslag i disse dager - selv om undertegnede skummer 5-6 aviser daglig samt en rekke internettkilder.

Det man får lese store oppslag om i norsk presse, er "andres synder " og særlig i USA med Trump i spissen. Aftenposten 05.06.20  har en helside om at "Politiet i USA blir sjelden straffet." Og det synes å være ille - men hva med Norges "tjenere"  som omtales over - samt en rekke andre grufulle opplysninger en ellers sitter inn med - og som man også kan se på nettet. Bl.a. guttungen politiet tok fra et Canadisk ektepar på Ås i 2018. Andre foreldre uttaler at de heller vil bli satt i fengsel selv enn at barna blir tatt.

Men i stedet for at flere og flere forlanger at de "tjenende ånder" - for ikke å si ideologer i Bv. blir trukket for retten  - slipper Aftenposten til bortimot en helside av dir. i Bufdir med - etter min mening - en lang pulveriserende artikkel i forbindelse med Samnangersaken.
(Direktøren i Bufdir uttalte i egen pressemelding 14.10.2019: Det høres kanskje utrolig ut, men det stilles i dag ingen krav om verken utdanningsnivå, kunnskap om barn og unges utvikling eller juss for å treffe beslutninger i barnevernet, sier Mari Trommald, direktør i 
Bufdir." Kilde: her.)

Men i USA skapes det opprør som sprer seg til en rekke land - mens hjem etter hjem i hele Norden opplever den ene grufulle opplevelse med "politi som tramper inn på store sko i en families hjem og tar med seg et barn." Og det er ikke vanskelig å finne eks. etter eks. fra Norden hvordan de som er satt til å verne og tjene folket - ikke lenger er å regne med, for far og mor og barna.

Dette må det bli slutt på - evt. at det reises rettssaker for slike "tjenere" med makt når de ikke forvalter rett. Og fokus må være NORGE og ikke til stadighet USA. Skal det fortsette med at  internasjonal rett i Europarådet og Strasbourg tvinger Norge tilbake på Norsk Gr.l. grunn og internasjonale menneskeretter? Nå kommer Naustdalssaken snart opp i Strasbourg - og så kan en les seg opp igjen i Stavanger Aftenblad på Glassjenta. De ideologiske krumtappene i landet må ikke innbille seg at de i lengden kan manipulere og overkjøre folket, deres familier og barn - til det er folkets frihets- og rettsfølelse for dypt forankret.