Åpent brev til statsråder og stortingsrepresentanter


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.09.20


Som dere sikkert er kjent med, så er man her i Setesdal historie bevisst – og tar vare på historien. Ikke minst fordi Nedre Setesdal ut fra H. N. Haugsenteret - Fennefossen og haugianerne fikk fram en rekke kjente haugianere som bl.a. vår første ordfører Notto Jørgensen Tvedt som samarbeidet mye med Ole Gabriel Ueland (og haugianer - begge stortingsmenn). De stod sentralt i frihetskampen for folkestyret i 1837, tale- og møtefriheten i1842 og fram til Norges første utenriksminister Jørgen Løvland (mere info om JL) - sentral i frigjøringen av Norge fra Sverige. Fri i fred - et Guds under som rektor Asbjørn Stoveland skildrer godt i
denne artikkelen.
Den andre artikkelen (samme link som over) skildrer kampen for tale- og møtefriheten - som endte med en dom av 20 bønder i H.r. i 1836 og så kamp i Stortinget til 1842, da tale- og møtefrihet var et faktum.

Hele denne kampen og arbeidet hvilte på Gr. § 2 som stortingspresident Løvland omtalte med største respekt på Eidsvoll i 1914.

Nå er det mye av lovgivningen som viker mer og mer bort fra   dette FRIHETSFUNDAMENTE - bl.a. i flaggsaken og bebudet ny endring av Straffelovens §§ 185-186 m.fl. bare for å nevne noen.
En håper derfor at dere tar dere tid til å lese disse viktige artiklene - samt nyter den vakre rosemalinga, malt av Oskar Kjetså fra Evje.

Med vennlig hilsen Jørgen Høgetveit