STATEN bestemmer din tro og også i ditt hjem!?

Av cand.agric. Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.12.2019

I Norge rakner det alvorlig nå i statens håndtering i Barnevernet, i NAV, det er 12 00 spanske sjøfolk som stevner Norge, DNK er foreløpig tapt, domstolene slår sprekker og den ene totalitære «lov» etter den andre kommer fra Stortinget – fellesnevneren er at gullstandarden for moralen - det genuine Menneskeverdet - er trått under hæl. Likestillings (feminismen)- og abort lov beredte grunnen.
11. desember behandles ett forslag i Stortinget (
Gjelder: Dokument 8:166 S (2018-2019) Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken. 
+ Dokument 8:174 S (2018-2019)
Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en aktiv regnbuenpolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold. Familie- og kulturkomiteen har frist til 3. desember med å avgi sine innstillinger.
) som er ment å ytterligere sementere at Staten bestemmer hva du skal tro og hvordan du skal gjøre det OGSÅ i hjemmet ditt. Med en lovhjemmel følger muligheten for straff, muligheten for å sette far og mor og en kristen privatskole-rektor, som det er mange av, i fengsel som leser høyt fra Guds Ord blant annet om Frelse fra Synder som homofil-praksis, ekteskapsbrudd i ulike varianter og om ikke lenge pedofili. For det blir neste legalisering, vi har den slags synd utbrett både utenlands, men også innenlands, for den som vil lese - og dokumentasjon har vi lett tilgjengelig bl.a. fra topp behandleren av slikt i Norge. Virkelig alvor i en nasjon oppstår når slike synder løftes opp til Folkesynder i lovs form, det er da en venter at Gud ganske snart Selv griper inn, slik vi ser i historien igjen og igjen. Guds Ord står fast – det er vi mennesker som handler mot Gud, det får alvorlige konsekvenser for både troende og ikke troende.

Er det siste muligheten vi nå har før fengslene begynner å fylles av kristne, slik de er det i Nord Korea? Flere har prøvd det allerede. Er det en mulighet som er uprøvd bør den prøves nå – om 300 kristenledere unisont sier offentlig ja til Livet! Ja til menneskeverdet, les 1. Mosebok 1-3! Ja til kun to-kjønnethet, les 1. Mosebok 1-3! Ja til at det monogame ekteskapet er Gud villet, les 1. Mosebok 1-3! Ja til den Gudgitte Foreldretten! Ja til Sannheten, les Johannes 8, 31-32.

I et totalitært Norge i 1942 fikk vi «Kirkens Grunn – En bekjennelse og en Erklæring» – den ble o
pplest fra prekestolene i alle landets hovedkirker 1. påskedag 1942, i annekskirkene 2. påskedag og i det nordligste Norge søndag etter påske. I dag må en nok, i stor grad, bruke bedehusene og streame til Facebook! Les del IV der innledningen lyder: Vi erklærer: Hver kristen far og mor har plikt og rett til å oppdra sine barn i kirkens tro til et kristent liv. «Kirkens Grunn» kunne med fordel vært oppjustert til dagens situasjon i Norge og brukt offentlig!!!

Avisen Dagen er inne på den totalitære revolusjon vi er vitne til i dag i Norge, i sin leder den 2. desember, «Undervurdert revolusjon gjelder oss alle». Kulturmarxismen fra Frankfurterskolen driver sin revolusjon med kritisk teori og på alle samfunnsplan, familien og barna er hovedmålet! BE om at disse mørkets krefter møter sin Guddommelige Overmann ganske snart.

Norge har kommet ut av hedenskapet tidligere – men vær klar over hva FUNDAMENTET for et velfungerende demokrati er i motsatsen til et diktatur j.fr. Nord Korea:
Sigurd Opdahl skrev om dette i 1947, sitat:
«Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT. Og vi sitter i det totalitære klisteret. (Opdahls bok: http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm)

Relatert stoff
Hvordan få inn Loven og Retten igjen i Norge