Bufdir v/ direktør Mari Trommald presset til svarAv Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.10.2019

Det er meget interessant det som nå skjer hos Statens aktører (Storting/Regjering/Domstoler) i styringen av norsk barnevern.
Staten er nå så presset fra Europa, m.fl. steder at den rett og slett må ty til relativt desperate utspill og derigjennom prøve å få ENDRET FOKUS bort fra Statens overgrep mot egen befolkning på familier/Foreldreretten/barna og inn mot det å få økt kompetanse og mere penger til barnevernet. Staten prøver altså nå å tåkelegge problemet som gir mere en 150-dødsfall, i året, i form av skader som fører til død og i form av selvmord i dette norske barnevernsystemet. I tillegg er det tusenvis av familier/barn som er blitt traumatiserte av «barnas bestes» representanter.

Realiteten er at Trude Lobben saken i Stor kammeret i EMD røsket teppet under Statens budbærere. I tillegg ligger det 27 saker i EMD til behandling. Og Norge har også personer, som rømte fra Norge med Barnevernet i hælene, med innvilget asyl f.eks. i Polen.

Siste ut nå – i en pressemelding 04.10.19 - er Bufdir v/ direktør Mari Trommald, sitat:

"- Det høres kanskje utrolig ut, men det stilles i dag ingen krav om verken utdanningsnivå, kunnskap om barn og unges utvikling eller juss for å treffe beslutninger i barnevernet, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir."

(https://www.bufdir.no/Aktuelt/bufdir_foreslar_kompetansekrav_og_nye_masterutdanninger_for_barnevernet )

 

Her er Staten virkelig på hæla og velger nå å ta ett skritt tilbake (og senere to skritt frem) og få fokus BORT fra den DESTRUKTIVE familieideologien og over på utdanning og penger... LA DEG IKKE LURE. IDEOLOGIEN BLIR IKKE BORTE MED ØKT UTDANNING. Bufdirs pressemelding her må selvsagt være klarert på aller høyeste hold, om det er av statsminister, eller i dypet av ulike departementer vet vel kanskje ikke Trommald engang.

Skal man ha troverdighet i denne saken – MÅ alle overgrep på bordet – etterforskes og rettferdighet skje fyllest. Det vil si at Staten vil måtte betale store erstatninger og flere vil måtte gå i lange fengselsstraffer. Dokumentasjon har vi – men vi mangler nok dommere som følger Loven.


Ideologien fra
Frankfurterskolen (kulturmarxismen, med sin «kritiske teori») sitter dypt i Statsapparatet og dens mål er å ramme familien/foreldreretten og implementere Statens overtagelse av den private frihet, knuse familien som samfunnets grunnpilar og MOTBEVISE den manualen vi fikk i Skapelsesberetningen. Kritisk teori består i at alt det bestående kritiseres, på alle samfunnsområder igjen og igjen og igjen, nytt innhold legges inn i kjente begreper og sakte dreies tanken og samfunnet i retning av kulturmarxisme – mens hele Lovverket omdannes og samfunnets maktapparat etter hvert benyttes for det det er hvert dvs Storting/Regjering/Domstoler ofte mot ENKELTpersoner som ansees farlige for Staten. Legg f.eks. MERKE til hvordan Trude Lobben nå terroriseres av norsk statspoliti, med besøksforbud og innkalling til politiavhør – SAMTIDIG som EMDs klageinstans uten fnugg av tvil har dømt Norge for brudd på menneskerettig-hetene mot Trude Lobben og mot hennes sønn. Det skulle IKKE borge for bruk av Statens maktmulighet, POLITIET. Klassisk Frankfurter-metode.
 

Familien er bestående av en mann og en kvinne - der familiene i stor grad sitter på de tre maktfordelingsprinsippene under samme tak. En slik makt krever selvsagt at nasjonen bygger opp under den bruksanvisningen vi fikk av vår Skaper - MEN det er DER hatet ligger i Statsapparatet. Hatet er ikke mot mennesker, men mot Gud som Skaper. Det er ENESTE mulige forklaring når Staten er villig til å gå over lik, mange lik, i disse barnevernsakene i nasjonen Norge. Og kikker du gjennom BBC dokumentaren - Norway's Silent Scandal: https://www.youtube.com/watch?v=3XrzUAQ4qpE#action=share
- så er dette systemet så totalt råttent – at det egentlig ikke kan bli verre – men Ondskapen kan vokse i omfang.

 

Ett slikt utspill fra Bufdir minner mere om briten Chamberlains "fred i vår tid" - det har ikke rot i virkeligheten og vil IKKE ta ett oppgjør med Frankfurterideologien som ligger tykk i gangene i Storting, Regjeringsapparatet og i Domstolene. Vanlige folk kan ikke lenger godta et slikt tyranni mot seg selv og med målrettet kamp i sosiale medier, andre medier, på arbeidsplassene under lunsjpauser, bevisst bruk av egne ressurser som penger osv kan en
snu denne skuta om folket blir opplyst – om en snakker SANNHET – for den eksponerer Ondskapen.

HVEM tenker Bufdir skal sitte og utforme denne 5 årige masterutdanningen som Trommald peker på i pressemeldingen fra Bufdir - JO Frankfurterideologene...

NEI - disse ideologene må UT av Statsapparatet og vanlige folk med et Rett/Sant Verdisyn og følgelig comon sense må inn i norsk forvaltning igjen. Vi kan ikke sitte med denne porteføljen av Frankfurtere i Storting, Regjering og Domstolene - for det vil for Kari og Ola Nordmann bety å gå fra asken til ilden. Det er dynamikken til denne Ondskapen.

Advokat Erik Bryn Tvedt i Sandefjord avslutter slik, om barnevernet, i Aftenposten 29.07.2016:
«Det er farlig å overlate så viktige avgjørelser til et forvaltningsmiljø. Straks et akuttvedtak er fattet har barnevernet en egeninteresse i å få bekreftet at akuttvedtaket var riktig. Bare en liten del av grove feil kommer offentligheten for øre – og det kan vi takke utenlandske medier for!» Nå kommer «utlandet» for fullt – og kanskje spesielt fra land i Europa som tidligere var under kommunismen – de kjenner igjen kampen MOT familien/foreldreretten/barna. Kulturmarxismen har sitt opphav i -ismene og dens kamp er mot den bestående kulturarv som bygget det vi kjenner som de vestlige verdier som gav frihet, fred og velbygde nasjoner.

Sigurd Opdahl, skrev en bok om menneskerettenes opphav i 1947, den viser oss i klartekst hva FUNDAMENTET FOR MENNESKERETTENE ER:

Sitat: «Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) (http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm )
Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT. Og vi sitter i det totalitære klisteret.
Kampen om barna og familien kommer når de helt fundamentale menneskerettene kommer under press og i neste omgang kommer presset på familien/foreldreretten og staten ønsker å overta barna fra familien – for familien er ikke en samfunnsbasis Staten ønsker å bygge på, for Den har sitt opphav i Skapelsen og kulturmarxisten hater den Sannheten og vil bekjempe den med alle midler inkl død. Først indoktrineres barna, i barnehage/skole osv og deretter ser det vi det vi ser i dag.


Relatert stoff:
Styrk familien og dens vern.  Statsråd Ropstad og angiversamfunnet