Toppfolk i Romania tar den norske stat kraftig i skole mht Barnevernet


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.06.17

I Romania, dette land som i mer en 45 år lå under for marxismen og før det pro-nazi styre i lange år, landet som også fostret Richard Wurmbrant han som ble grovt torturert av kommunistene – kommer nå to stemmer. Disse er senatorene Titus Corlatean og Ben-Oni Ardelean. Ardelean er en del av NATO-delegasjonen fra det rumenske parlamentet. Sammen med Corlatean har de vært kolleger i Europarådet, hvor Corlatean fortsatt sitter og han var også tidligere justisminister og forsvarsminister i Romania. Corlatean er professor i juss og er professor i teologi og politikk og Ardelean er professor i juss.

Det synes å være to solide representanter fra Romania som omtaler Naustdalsaken og norsk barnevern. Denne ideologiske verkebyllen som har arbeidet seg fram i norsk samfunnsliv - og trengt inn i kristenliv også - og angriper "det første riket" den Gudskapte familien - må det nå stikkes hull på og alle institusjoner som er fylt opp av den slags folk må få flomlys på seg. Massevis av serviceapparatet er nå blitt "lakeier" for Barnevernet sier menneskerettsdommer Thune. Det er få som kjenner til de enorme dimensjonen over norsk Barnevern, som har årlige budsjetter på ca 20 milliarder og med ca 5600 tilsatte.

Avisen Norge IDag har ett oppslag av Trine Overå Hansen 14.06.17 med tittelen «Sovjetiske trekk i verdens beste demokrati?» der ingressen lyder: «Denne uken intervjuet jeg de to rumenske senatorene Titus Corlatean og Ben-Oni Ardelean. Det var svært interessant å høre hvordan de to, som kommer fra en tidligere sovjetstat og har erfart kommunismen på kroppen, nå mener at varsellampene blinker i velferdslandet Norge. Som politikere hadde de begge tidligere sett på Norge som et forbilde og mønsterland for Romania, men en av deres landsmenns møte med norsk barnevern slo stygge sprekker i glansbildet.» Og: «Noe av det som skremte de to senatorene mest var at deres norske politikerkollegaer, som de på andre områder har godt samarbeid med, ikke engang ville snakke om barnevernet med dem.»
Corlatean er konkret (i ett annet oppslag av Trine Overå Hansen i Norge IDag Nr 24-2017, med tittelen «Det er noe som skurrer når ingen vil snakke i Norge») når det gjelder hans kontakt med utenriksminister Børge Brende, som har ellers har hatt mye med å gjøre og omtaler å ha ett veldig godt forhold til bl.a. i NATO arbeidet. Men da han kontaktet Brende og ville prate om norsk barnevern, da ville ikke Brende snakke med han. Dette skuffet Corlatean enormt og han uttaler: «Jeg har hatt et godt forhold til utenriksminister Børge Brende om NATO, sikkerhet, kontraterrorisme og ømfintlige tema angående Øst-Europa. Men han svarte ikke, når jeg ringte ham for å fortelle hva som skjer med familier i Norge. Jeg var ekstremt skuffet.»

Og hør hva Titus Corlatean minner om i konteksten med historien Romania har som tidligere Sovjet-stat. «Et av de viktigste elementene i et hvert demokrati er sjekkpunkter. Og vi oppdaget at denne enhet, som er kalt Barnevernet, ikke er underlagt virkelig demokratisk kontroll.»

I forbindelse med den mye omtalte Naustdalsaken på Vestlandet, der 5 barn ble tatt av politi/Barnevernet inkl en 3 mnd gml diende baby, bruker Corlatean uttrykk i den sammenheng som «fundamentalistisk sekularisme», «forfølgelse» og «en type stat som faktisk undertrykker deg».

Les gjerne også tidligere artikkel om "Politisk korrekthet - og totalitær kulturmarksime" fra 2012, en fersk artikkel om Barnevernet styrt av en kjerne av Frankfurtere?  og Familievern er barnevern - bare barnevern traumatiserer. Her er den ideologiske rot - som må hugge