Rettsstaten Norge og kristenforfølgelse?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.09.17

Som sekretær i AKF og redaktør i flere sammenhenger kommer en borti en del barnevernssaker. Fortvilte foreldre tar kontakt, og etter som media bryter "muren" av "taushetsplikt - og unntatt offentlighet", begynner saker som Naustdal-saken, Glassjenta saken i Stavanger Aft.`s 64 s. m.m.fl. - oppslag som avdekker en voldsom inntrengning i de norske hjem. Barnevernet (Bvtj.) har et budsjett på ca 21 milliarder og ca 5 500 tilsatte. Men det som skremmer mer, er at Bvtj. bare med en bekymringsmelding kan sende politi til hjem og skoler og hente barna på skolen uten foreldrenes viten samt hanke inn foreldrene også. Som tidligere nestform. i skolestyret, vil jeg mene det er klart brudd på skolelovens § 1 og foreldreretten. Før forlangte rettssamfunnet en dommeravgjørelse for å kunne gå til pågripelse evt. ransaking på privat eiendom. Grunnlovens § 105 gir slikt vern, og § 102 (kikk gjerne på §§ 96 og 99) sier at kun i kriminelle tilfeller har man adgang, men med dommertillatelse. Ikke slik nå lenger. Hvor blir RETTSSTATEN av: "Lovene skal regjere, ikke menneskene". (Falsen) Dette er en utvikling som en ser på flere livsområder som bl.a. at Mattilsynet kommer uanmeldt inn på tunet - privat eiendom - med store fullmakter. Vi har merket oss noe lignende i rovdyrkampen - ikke minst hva politiet gjorde mot en bonde i Trysil. (Konf. Oppslag på hjemmesiden til Seljordsmarknaden.)  Livsområdene og tap av folkefrihetene kunne mangfoldiggjøres både på individ- og samfunnsområdet/ folkestyret - og det er en uhyre farlig utvikling. Sir W. Churchill sa etter krigen at han hadde merket seg hvilken kraft det var i et folk oppfostret i frihet. Dette tydeligvis i motsetning til de som marsjerte i takt, til de ikke marsjerte lenger, men satt på ruinhaugene sine.

Men tilbake til kristendomsforfølgelse og Naustdalsaken hvor fine og gode (godt dokumentert) foreldre ble fratatt 5 barn, endog et diebarn på 3 mnd. Saken fikk voldsom publisitet i Norge og i store deler av verden. (BBC, fransk TV, Der Spiegel m.fl.)  Nå har familien flyktet tilbake til Romania. Verst var det å lese at bestemoren skrev at rektor ved skolen var særlig opptatt av at hennes alvorlige kristendom kunne virke hemmende på barnas utvikling. Politiet som avhørte bestefaren - var også opptatt av bestefarens kristendom. I en annen sammenheng har en fått høre at en lærer i politiavhør i en barnevernsak hadde vært opptatt av at bestefaren hadde gitt barna en Bibel. Hva i all verden har dette med barnevernsaker å gjøre - om det ikke er i den bestemte hensikt å signalisere til myndighetene at dette kan skade barna?
Og når man ser dette i en større kontekst med rasering av Grunnlovens § 2 og den "evangelisk-lutherske" kristendom - samt at man gjennom årtier tømmer skolene for skikkelig kristendomsundervisning av barna, tegner det seg et ubehagelig bilde av forfølgelse. Resultatene lar ikke vente på seg! Dessuten er dette totalt kunnskaps- og historieløst av skolepersonell og myndigheter. Om de ikke har visst det før - så er det et faktum at den første grunnskole i Norge - "Kristi krybbe" i Bergen - ble startet av pontoppidanianere for at barna skulle lære å lese Bibelen og "Sannheten til Gudsfryktighet". Skolen går enda! Denne måtte alle barn kunne om de skulle bli konfirmert og komme videre i livet. Boka var brukt av Frikirka opp til nyere tid og var basis for Hans Nielsen Hauges forkynnelse og selvsagt de aller fleste på Eidsvoll i 1814 og de selvlærte bondehøvdinger som gjenreiste landet i frihet og velstand med Bondetinget i 1833, Formannskapsloven i 1837 da preste- og embetsstyret måtte vike for frihet og folkestyre, og i tiden fra 1836-1842 da vi fikk tale- og møtefrihet til store vekkelser da nok en bondehøvding og pontoppidanianeren, Jørgen Løvland, fikk oss fri i fred sammen med Michelsen i 1905.
Mens nå rives dette frihetens storverk og fundament som disse skapte i det nittendeårhundre av en rekke uvitende medløpere av en knallhard kjerne av ideologer som byr oss en helt ny virkelighet og virkelighetsforståelse. Jeg får avslutte med en gammel historiker her i dalen: "Syssa kan me ikkje ha det, kara." Glem heller ikke ordene til sir WC som ble "Den vestlige sivilisasjons redningsmann" mot krefter som stiger over den historiske horisont igjen.

Relatert sak:
Styrk familien og dens vern.

Toppfolk i Romania tar den norske stat kraftig i skole mht Barnevernet