Paulus bekrefter ung jord og seks dagers skapelse


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.04.2017

I et fyldig verk på 488 sider om "Coming to grips with GENESIS" (T. Mortenson og T. H. Ury Ph.D.) skriver de på s. 403 at Luther brukte ca. 10 år på sin Genesis kommentar som indikerer hvor vesentlig han anså denne bok som forberedelse for å forstå resten av Skriften. Han la vekt på den historisk, bokstavelige forståelsen. Det påpekes at Moses forstod "dag og natt" bokstavelig og ikke allegorisk - alt skapt på 6 dager som ordene sier ikke minst i 2. Mosebok 20.

Men videre skal vi se hvordan Paulus forholdt seg dette, noe vi finner grundig behandlet på s. 349 f.s. Særlig interessant er det som skrives på s. 350 hvor man drøfter Apostelgjerningene 14, 15-17 og kp. 17, 24.31.

Fra kp. 14,15 siteres " han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som i dem er, -." (Bibelselskapet 1930)

De skriver videre om Paulus` tale til polyteistene om Gud som nevnt over, og fortsetter: "I det greske språk oversetter man slutten på v.15 "gjorde himmelen og jorden, havet og alt som i dem er" er identiske ord til ordene i den greske oversettelsen i 2. Mosebok 20, 11 som man finner i Septuaginta, den versjonen som Jesus og apostlene brukte. Og ordene er eksakt ikke brukt andre steder i Gamle Testamentet. Så Paulus siterte klart fra det verset, som sier at Gud skapte på 6 dager. Paulus slår fast om Guds skaperakter at den er basis for hans undervisning av evangeliet.  Gud har født et vitnesbyrd for seg selv i skapelsen, spesielt når han nådefullt gir folk regn, mat og glede."

Her er Bibelens eget vitnesbyrd bekreftet i NT om hvordan Gud skapte og hva det betyr i undervisningen og for å nå ut med evangeliet - noe også Luther forstod siden han brukte mye tid nettopp på GENESIS.

Så kommer selvsagt alt det andre man ser Paulus brukte om erkjennelsen av Gud i Romerbrevet 1 og en rekke andre steder. Derfor er altså alle snikveier fra bl.a. evolusjonslære og Frankfurternes angrep, undergraving og bortforklaringer av Skaperen og skaperordning (den naturlige åpenbaring) så ødeleggende ikke minst i vårt utdannelsessamfunn. Her trengs apologetikk - kraftig veirydding.