NORGES RETTSSTAT - "DEN SYKE MANN" - eller KVINNE, som skal "klippe, klippe" mot rett og fornuft?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.05.17

Noen smakebiter i Grunnloven som man sjelden hører uttalt høyt og tydelig - og kanskje praktisert enda mindre.                                    

§ 96. Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted. 

§  97. Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft.                                                                                                             

§ 101. Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstædes nogen for Fremtiden.                                                                                                                                                  

§ 102. Huusinqvisitioner maae ikke finde Sted, uden i criminelle Tilfælde.                                         

Særlig undres man på hvordan § 102 praktiseres når Barnevernet uten en rettslig kjennelse av en dommer - entrer privatboligen med håndjern og henter mor eller far til avhør og også tar med seg saker og ting fra hjemmene. Konf. § 102.  Er man da i tråd med "criminelle Tilfælde" uten en domsavsigelse. En henvendelse fra Bvt. til politiet er ingen dommeravgjørelse.  Barna ned til 6-7 års alderen er allerede hentet på skole eller barnehage bak foreldrenes rygg etter anmodning fra en leder av Barnevernet med minimal utdannelse og livserfaring. Prof. dr. Juris Johs Andenes skriver etter Bjugnsaken at barneavhør kan man ikke stole på og de fører fort til "justismord". En tidligere arbeider i det off. med barn med problemer i skolen - sier at slike avhør skulle være forbudt. Som tidligere n.form. i skolestyre undres en på hvor det ble av "at alt skal skje i forståing og samarbeid med heimen" - selve målsettingsparagrafen. Har rektor abdisert og at på til latt utenforstående overkjøre foreldreretten. Hva med respekten for sin stilling, sin jurisdiksjon, loven, foreldrene og barnas beste?

Hva med § 96 og "pinligt forhør" når små barn avhøres uten kjente som mor og far eller andre kjente til stede. Det kan skape angst og sette spor for livet, men ansees nok ikke for å være "pinligt" fordi det ikke er på kroppen, men det er noe som heter sjelesmerte som kan være langt vondere. Men slikt forstår vel ikke disse maktfolk som handler til "vårt alles beste". Menneskerettsdommer Thune har forstått mye av det som foregår og er redd for Bvt. og retten i Norge.

De andre §§ kan en også tygge litt på for de synes lite aktuelle og praktisert i den norske hverdag. Så kunne en kanskje besinne seg på Familiemeldinga fra 1973/74 som omkalfatret norsk familieliv mer og mer og har skapt masse av de problemene som myndighetene nå skal løse for oss - med en inngripen som synes lengre og lengre unna rettsstaten. "Lovene skal regjere, ikke menneskene" sa Grunnlovsfader Falsen. Lover med den "RETTE FRIHET OG ORDEN".

I DET HELE UNDRES EN PÅ OM NORGES RETTSTAT ER BLITT "DEN SYKE MANN" eller kanskje heller feministkvinne som i "Kjærlighet uten innsikt og dømmekraft" omklamrer oss til "våres alles beste."