Naustdalsaken og sivilisasjonsendring!


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 13.07.2017

Vi har skrevet det en rekke ganger - og gjentar det gjerne - delvis med referanse til pastoren fra Ungarn o.a., se senere. Også en etterretningsmann og bonde fra Texas skrev grundig om en vel planlagt ødeleggelse av "den vestlige sivilisasjon." Pastoren: "mener kollaps i bibelsk verdensbilde er med på å forklare den omstridte og internasjonalt kjente barnevernssaken i Sogn og Fjordane."  i flg. Sambåndet for en tid tilbake. Politiske toppfolk fra Romania har vel vært inne på det samme i Norge IDag. Man kan ane at saken også kan ha en viss sammenheng med den sosialistiske tyngde man har rent politisk i Naustdal.

En polakk  uttaler: " – Vi snakker ikke bare om Norges behandling av denne saken, men om et fenomen som truer sivilisasjonen, sa pastor og blogger Ádám Szabados i en panelsamtale på European Leadership Forum (ELF) tirsdag kveld."

Dette er rett og riktig påpekt, men langt fra nok. Man må spørre hvorfra og hvorfor dette rammer Vesten og rett inn i hjertet av sivilisasjonen og kjærligheten. Da har etter-retningsmannen R.V. Raehn i USA et dypere svar når han skrev en fyldig artikkel om "The Historical Roots of "Political correctness" og Frankfurtherskolens folk, deres tankeverden og virkelighetsforståelse. Uten at vi forstår denne tunge ideologiske, hatske spydspissen rettet mot Vestlig sivilisasjon som er bygd på Bibel og kristendom - ikke minst de velutviklede "evangelisk-lutherske" nasjonene -  så forstår man ikke alvoret og hvor farlig angrepet er.  Det dreier seg internt om et forferdelig frafall og et uhyggelig angrep og den sterke forførende åndsmakt som kommer gjennom "disse verdens herrer i dette mørke." Da må man forstå hvilke områder fienden angriper og hvor slaget står og møte opp der og ta kampen i Guds navn. "Vår egen makt er intet verd,- - - - men En går frem i denne ferd for Han må allting bugne. Vil du Hans navn få visst. Han heter Jesus Krist, en høvding for Guds hær, i Ham kun frelse er, -"I dette Lutherår skal vi huske at "Et Guds Ord kan han binde" - den onde altså. Angrepet retter seg mot "Den hele Skrift", livet basert på den, og særlig mot det som taler om SKAPELSEN og familien som den grunnleggende ordning Gud har forordnet for å lage en "krybbe" for Sin kjærlighet og skapelse av nytt liv, Guds store gave til foreldrene: BARNET og dermed fremtiden i frihet, ikke under slavekår i en Gudløs statsmakt.

Når vi vet dette, skal vi ruste oss med Guds Ord og bruke hele Guds Ords tenkning og Ordbruk og den bønnemakt Han har gitt oss. Gi akt på FEDRENE - ikke minst de i det nittende århundre - og utgangen av deres ferd og etterfølg deres tro. (Hebreerbrevet 13) Både Luther og H. N. Hauge satset på den bibelske familie. Ut fra denne kjærlighetens og frihetens "krybbe" skapte de et samfunn med en folkestyrt frihet (1837) - tale- og møtefrihet (1842) til nasjonal frihet i 1905 og en velstandsnasjon ingen drømmer kunne forestille seg. (De protestantiske nasjoner)
Dette er i ferd med å gå tapt under Frankfurternes brutale og snikende angrep. De har røtter i en kombinasjon av opprøret fra "den franske revolusjon" 1789, marxisme, ny-marxisme, freudianisme og evolusjonslære - tankebygninger man har gitt etter for langt inn i de kristnes rekker. Deres tanker har gitt oss, som pastorene riktig påpeker, en helt ny virkelighets forståelse hvor den bibelske tro og tanke er på sterkt vikende front - med de forferdelige konsekvenser vi nå ser utspille seg i Norge, Norden og den vestlige sivilisasjon som går sin sikre undergang i møte om den ikke blir stoppet med bibelsk funderte motkrefter av SANN tro og tenkning.