NOS AS/Barnevern i Kr.S - i Evje og Hornnes

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 31.07.2017

Konf. saken med tragedien i Sørlandssenteret nylig, med ei jente som hadde rømt fra omsorg i Evje og Hornnes kommune. Etter som saken ruller og går - spør en derfor. Er Bv-systemet slik at et Bv-kontor i en annen kommune i samarbeid med NOS AS (Næromsorg Sør) kan etablere et omsorgssenter i vår kommune og nærhet, men uten lokal politisk kontroll og helsepersonell. Hvis det er så er det mer enn betenkelig.  

Videre: Er Bv-systemet slik at det er underlagt kommunestyret, men p.g.a. taushetsplikt og "unntatt offentlighet" unndras sakene - også ustabile personer - seg folkestyrt kontroll. I tilfelle er det heller ikke akseptabelt.

Som meningsberettiget borger i et folkestyre og i vår kommune må en kunne hevde at en kan ikke ha et slikt system som evt. fremskaffer og etablerer farlige personer og episoder som vi synes å se det i NOS og Kr.S. Bv.tjeneste. Og det gjøres utenfor egen kommune og tydeligvis uten folkestyrt kontroll både her og der?

Den aktuelle sak synes ute av kontroll og uten lokal styring og sikring. En eller annen myndighetsperson må vel kunne klargjøre dette for borgerne som de skal sikre livsmiljøet til. Uten sammenligning forøvrig marsjerte nå ny-nazister i Kr.S.`s gater som et resultat av oppløsning og vanstyre. Myndighetene med politiet i vanmakt beskuet det hele - og folk grøsset. Uhyggelig. Når folkestyret svikter "dekkes bordet" for borgervern og det som verre er.