Mister retten og politiet tillit i folket?


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.02.16

Det er avgjørende for rettssikkerheten at folket opplever at rettsvesen og politi opptrer i samsvar med retten og rettsfølelsen i folket. Svikter det her, hjelper det ikke hvor mye makt en har. Da går rettsstaten og freden under, og kaos og opprør brer seg, og velferdsstaten oppløses sakte men sikkert fra grunnen av.

Man ser det i flere saker for tiden. Både i ulvesaken og i barnevernsaker ser en retts- og maktutøvelse som knapt samsvarer med retten og rett maktutøvelse på rettens grunn. På hjemmesidene til Seljordmarknaden ble en kar politiet oppfattet som leder av ulovlig ulvejakt på Nord-Østlandet intervjuet. Hans konklusjoner om politiet - etter at 70 politifolk var brukt mot dem - var etter det jeg minnes han uttalte - at han hadde mistet all respekt og tiltro til retten og politiet. Dette sa han etter to husransakelser, beslagleggelse av våpen og opphold på glattcelle. Konklusjon etter mange påkjenninger: "Intet straffbart funnet."
En rekke episoder bygger over tid en motstand i folket som munner ut i 42 busser og mellom 5-10 000 demonstranter utenfor Stortinget - selv om media prøvde å formidle noe annet. Hvor blir det av respekten for folkets rettsfølelse og folkesuvereniteten som er bærende prinsipper i et folkestyre? Nå har toppolitikere, meningsmålere og mediefolk meddelt den "gemene hop" hvordan valgene ville gå i England og USA og bommet fullstendig. Jeg snakket med folk som hadde en rekke slektninger i USA som mente noe helt annet - og slik gikk det. Har man respekt for folket, snakker man med folket som Toje i Nobelinstituttet gjorde og tippet rett om utfallet. Politireformen og en del andre sentraliseringer skaper ytterligere avstand.

I anledning sek. arbeidet en er engasjert i - har en fått kjennskap til en rekke barnevernsaker og flere som er blitt sterkt offentlig fokusert. Det mest betenkelige i dette er at politiet etter beskjed fra en lite kvalifisert barnevernleder henter barn på skoler og barnehager bak foreldrenes rygg. Så fortsetter de, synkront, med å arrestere foreldrene i hjemmene og på arbeidsplassen. Igjen er det en grunnleggende regel i en rettsstat at det skal foreligge en dommeravgjørelse før politiet går til aksjon med arrestasjoner og husransakelser. En beskjed fra en mer eller mindre kvalifisert barnevernleder på basis av en bekymringsmelding - synes å være et høyst tvilsomt grunnlag for maktutøvelse mot barn og foreldre, noe for øvrig politiet selv har begynt å antyde forståelse for i media. Slik behandler man ikke basis (familien) for staten og medmennesker. Nok en side ved deres maktutøvelse er å hente barn på skolen bak foreldrenes rygg, fordi det da går roligere for seg.
Så vidt jeg kan forstå - med bakgrunn som n.formann i skolestyret - er dette brudd på Skolelovens formåls § som sier at "skolen skal i forståing og samarbeid med heimen". Når barna er på skolebussen eller inne på skolen, er de under rektors jurisdiksjon og kan ikke fjernes av andre enn foreldrene. "Lovene skal regjere ikke menneskene" (Grunnlovsfader Falsen) - ikke hensiktsmessighets betraktninger om ro/uro!

Eks. på tvilsom politiopptreden kan man lese seg til en rekke steder bl.a. om "Glassjenta" hvor Stavanger Aftenblad bruker 64 sider på fortellingen om hvordan myndighetene inklusive politiet behandlet denne jenta på 15 år, og synes å forårsake at hun ble en utagerende jente etter at håndjern ble påsatt og hun ble fjernet fra hjemmet.

En annen godt kjent sak er "Naustdalsaken" hvor man først fjernet 4 barn. Så kommer 4-5 politifolk og 2 sosialarbeidere kl 20 i mørket og fjerner et diebarn på 3 mnd. Det er som spesialpsykolog Salvesen sa, da han la saken fram for 700 evangeliske kristne i Polen, at dette er "hjerteskjærende." Ja, det er det - men det er en høyst tvilsom rett og rettspraksis. Jeg kunne nevnt en rekke andre saker slått opp i Romerikes Blad, AgderPosten, Norge I Dag Aftenposten m.fl. En rekke godt kvalifiserte personer i innland og utland av jurister og andre fagfolk sender grundige beskjeder til statsminister m.fl. - men møter foreløpig liten forståelse for sakens alvor.  Alarmen mot Norge går nå over hele verden og av BBC som var i Norge og meldte at: "Norwegian Barnevern is out of controll". Demonstrasjoner på 64 steder i 20 land fordømte norsk Barnevern. Naustdalsaken er nå anmeldt av 12 parlamentarikere for Europarådet og 7 norske barnevernssaker skal nå granskes av menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Norge som "humanitær stormakt" får betydelige riper i lakken. Der Spiegel har store oppslag om møte i Wien, osv. Det man kort og godt forlanger, er at foreldreretten og andre fundamentale menneskeretter skal respekteres og praktiseres.

Avslutningsvis: Ulvesaken viser så langt hva som kan skje når sinnene kommer i kok i folket når deres rettsfølelse krenkes. Jeg har mer enn en gang understreket at sakene skal løses med argumenter og lov, ikke med opprør osv. Men jeg er redd for at det man nå er i ferd med å skape i de tusen hjem - blir noe langt verre enn ulvesaken om ikke myndighetene viser forståelse og begynner å besinne seg - uansett hvor mye man oppfordrer til besinnelse og ro. Snu før folket tar makten tilbake i opprør.
Som gammel politiker og tjenestemann har jeg en grunnleggende forståelse for og kjærlighet til RETTSSTATEN ikke minst for Norges fremtid skyld og det menneskesyn vår rettsstat er bygget på - som nå er på vikende front for ideologier.