Menneskeforaktere i media og Guds finger i tiden


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.12.17

 

"Hold ditt hjerte og din tanke langt, langt borte fra Moskvas og Roms veier." Olav Valen-Sendstad

 

Den 6. desember 2017 ble en merkelig dag. Om morgenen kom USAs godkjenningen av Jerusalem og flyttingen av landets ambassade - om kvelden Brennpunkt og Sionisthatet. Samtidig som vi er på vei ut av en på mange måter gal Luther- og Wittenbergfeiring - kommer denne dag som begynner med at en "Kong Kyros" i USA slår fast at Jerusalem er jødenes hovedstad og USA`s ambassade skal flyttes dit. Det er som en gjenklang av Kyros som talte om den Gud som bor i Jerusalem. Og verden hisser seg opp. Uten å forstå det - for de tror jo ikke på åndeverdenen de fleste av dem - styres de fra avgrunnen i et voldsomt raseri som kanskje munner ut i krigshandlinger. Man skulle tro de hadde hatt nok av det i Midtøsten for tiden og Nordens nære fortid.


Så kommer kvelden
hvor jeg hadde blinket ut Brennpunkt NRK/TV som tok for seg den nasjonal-sosialistiske organisasjonen som sprer seg i Norden, med røtter ned i Tyskland o.a. steder. De fikk jo presentere seg selv i stor utstrekning - og NRK var dem et kraftig mikrofonstativ - for - som en del "eksperter" understreket - var de så få at de var ikke veldig farlige - særlig ikke i Norge, og i Finland ble de forbudt. Men "Den nordiske motstands-bevegelse" var tydeligvis av den oppfatning at all reklame er god reklame - som de fikk.

NRK hadde fått med seg en rekke "ut-dannede" personer som intet nevnte om Bibelen, Gud og profetiene. De fleste av disse mediefolkene og det meste av norsk media - minner meg sterkt om de samme som stod opp mot Ronald Fangen da han talte om "Nasjonal sosialismen" som ny religionsdannelse." De hadde minimal forståelse for egen og nazistenes ideologiske og åndelige forankring - som de altså fornekter - mens de etter min oppfatning er menneskeforaktere og Gudshater alle sammen. Det henger jo nøye sammen, for det bærende i Vestens sivilisasjon er jo menneskesynet fra Bibelen og Jerusalem som de begge hater og er imot mer eller mindre tilslørt.


Venstresida i norsk media og verden er tydeligvis alarmert
, siden de setter på folk i 2 år og kjører et flere timerlangt program for å eksponere dem. Nå hadde endelig Frankfurterne, Edv. Bull og 68-terne fått revet Grunnloven, trengt kristenfolket til side, smadret familiefreden og skapt et kraftig paradigmeskifte i Norden m.fl. samfunn. Horelivet med påfølgende fosterdrap hadde pågått lenge, kristendom var godt ute av skolen, sodomien var de på vei til å få akseptert, og kirka lå langflat for dem og det vranglærende Rom. Vel - dette bare som en liten skisse. Masse mer kunne vært skrevet og er skrevet bl.a. i "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover", januar 1978 og senere fulgt opp i bladet LYS og Norges Kommentaravis samt en rekke artikler i Dagen mens Arthur Berg var sjefsred. og jeg fikk den spalteplass jeg trengte.

 

Men så kommer det en kraftig motreaksjon fra gutta med massevis av naturopprør mot denne utvikling. De opplever utviklingen som blank unatur. Skaperverket forteller dem jo noe annet om de skal overleve. De vil ikke være med på denne av-maskuliniseringen til Frank-furterne og det meste av den kulturen de utvikler. Men trist nok reiser de seg på basis av Roms og nasjonal-sosialismens ideologiske røtter med vold og makt og en god del av samme menneskeforakt som man finner i den ideologien - og selvfølgelig Holocaust-fornektelse som forfatteren Irving, og Sionhat. Dermed i samme skute som Frankfurterne i forakt for de og der vi fikk vårt menneskesyn og sivilisatoriske grunnlag fra. Utopister og revolusjonære har alltid ødelagt hverandre - men de kan få ødelagt mye annet før de er borte.


Mot begge disse kreftene har vi som kristne et kjempearbeid å gjøre med forkynnelse av den rette vei for tid og evighet, samt et viktig apologetisk- og bønnearbeid om det fortsatt skal være levelig i de nordiske landene. Vi må tilbake til Jerusalem, det sanne budskapet fra Wittenberg og Hans N. Hauge som gjenreiste Norge.


Men midt i dette mørke kan vi likevel vende våre øynene mot profetiene og Jerusalem og det som skjer med jødenes samling, gjenreisning og nå forkynt for hele verden at Jerusalem er jødenes evige hovedstad. Det blir det rabalder av - men den saken er helt sikkert i Guds hånd. Så bare les profetiene - lyset på et mørkt sted - følg med.

La meg slutte med å understreke: Profetiene er ikke gitt oss til utregning og spekula-sjon, selv om en kan se litt om det også. Jesus har sagt oss det før det skjer for at vi skal skjønne det når det skjer og dermed få det nødvendig lys i verdens mørke og forvirring og styrkelse av troen. Det er hovedsaken.