Menigheten, bruden gjort til skjøge etter ekteskapssøndag

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.01.2017

Vår forkynnelsen skal være "Aktuell i oppbyggelsen, og oppbyggelig i det aktuelle"? Derfor:

Sist søndag den 22.01.17 var det ekteskapssøndag. Teksten var flere bl.a. Jesu vinunder i Kana. Det første under han gjorde var i et bryllup i et hjem, det grunnleggende riket. Det første samfunn og den første menighet Jesus skapte på jord var den enhet Adam og Eva utgjorde. Men først hadde Han skapt: "Og GUD skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han ham (K.James) til mann og kvinne skapte Han dem." (1. Moseb. 27, v.1. f.f.) Og hvordan forholdet skulle være mellom Adam og hans "med-hjelper" sier tekstene mye om både før og etter syndefallet.

Så var det en teksten i Joh. Åp  kp. 21 som også handler om bruden som prydes for sin kommende brudgom. "Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom." Riktignok står det om Jerusalem som senkes ned, men motivet, bildet er "brud prydet for sin brudgom", altså brud og brudgom og ekteskapet som i de andre tekstene.

Og hva er det brudene er prydet med - klar for sin brudgom - selvsagt den RETTFERDIGHETSdrakt brudgommen har gjort ferdig til henne og prydet henne, menigheten med. Men denne rettferdighetsdrakt har DNK lenge skitnet til og ødelagt - i det siste ved sin mer eller mindre omfavnelse av - ikke Brudgommen - men bl.a. Skjøgen i Rom. Dermed gjør man klar for - ikke den forening som Skaperen selv, Jesus mente det skulle være fra skapelsens morgen - og Han vil forenes med ved Sin gjenkomst. En brud kledd i den skjønneste renhets drakt som finnes: Jesu Kristi rettferdighetsdrakt som Han tilveie brakte med Sitt blod. Nei, nå skjer noe helt annet etter denne ekteskapets søndag:

Det går noen få dager fra ekteskapssøndag og fram til onsdag og Den norske kirke samles til stort kirkemøte i Trondheim med 4 damer i spissen noe Bibelen strengt forbyr. Esaias klager høylydt over det i kp. 3-4 og sistnevnte kp. forteller i klartekst hvordan det går med en nasjon som innretter seg med et slikt kvinnestyre. Allerede dette indikerer hvilket bilde denne forsamlingen skapes i. Det er altså ikke bruden som prydes på rett og fin måte for å møte sin brudgom - men en SKJØGEKIRKE som Joh. Åp. taler om i kp. 17. Denne grovt vranglærende kirke som skyver Brudgommen til side og mener seg å kunne ta hans plass over for Gud - og forfører bruden til evig fortapelse. Det er det man nå innbydes til i Trondheim og den gamle ærverdige Nidarosdomen. Norges dype historiske røtter helt tilbake til Kaukasus - og Jerusalem kuttes med vakre ord og utstyr - og det i 2017 hvor vi skulle feire "Troen alene, på nåden alene på Skriften alene".  Det er et Ord fra Joh. Åp som rinner meg i tankene om en som trer fram som et lam, men taler som en drage.