Lenin med ideologisk rot i evolusjonslære og likestilling


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.04.2017

I en bredt anlagt artikkel om "Lenin, en konservativ leser" introduserer Klassekampen 25.04.2017 han slik: "I Vladimir Lenins litterære revolusjon var det ikke avantgarden, men den klassiske litteratur som skulle vise vei, skriver Tariq Ali."

Han gjennomgår en rekke russiske forfattere - innhold i bøkene deres og betydningen, osv. Men den spesielle uthevning på side 1 sier følgende: "Lenin var urokkelig. De kunne skrive og male hva de ville, men hvorfor skulle han tvinges til å like det". Endog de største forfattere som Dostojevski avviste han. Han hverken ville eller kunne, han ville en annen vei. Det var en bok som påvirket han og radikaliserte en hel generasjon lenge før han møtte Marx, det var Nikolaj Tsjernysjevskij, "sosialisten som var prestesønn og tilhenger av den filosofiske materialisme. Hans utopiske roman "Hva må gjøres?" ble en slags bibel for den unge generasjon. - -  Dette var boken som radikaliserte Lenin lenge før han traff Marx» som han brevvekslet med. Lenin brukte boktittelen som navn på sin første store pamflett. Boken "var svært radikal på alle områder særlig når det gjelder likestilling mellom kjønnene og forholdet mellom mann og kvinne, men også med tanke på hvordan man bør kjempe og hvordan fienden skal defineres og hvilke regler man bør leve etter." Den ble enormt populær og utbredt. Men Lenin elsket også annen litteratur jo mer den var gjennomsyret av opprørsk politikk. Her er man nede ved basisopprøret, skapelsen, som vi siterer Lenin på lengre nede.

Etter denne korte introduksjon kommer noe enda mer interessant som vi siterer i sin helhet: "Lenin pleide å bli sint på de unge bolsjevikene som besøkte han i eksil i årene mellom revolusjonene i 1905 og 1917, da de ertet han med at Tsjernysjevskijs bok var uleselig. De var for unge til å forstå bokas dybde og visjon, repliserte han. De måtte vente til de var 40. Da ville de forstå. T.`s filosofi var basert på noen enkle fakta: vi stammer fra apene og ikke Adam og Eva, livet er en kortlevd biologisk prosess, og derfor må det bringe glede til hver den som lever. Det er ikke mulig i en verden dominert av grådighet, hat og krig, egoisme og klasse. Derfor var en samfunnsrevolusjon nødvendig." Dette ble Lenins basis for utvikling av den russiske revolusjon hvor han slapp til da tyskerne smuglet han inn med jernbanen med nedrullede gardiner - for å svekke Russland de lå i krig med.

Hvem som utviklet kontoret for kulturevolusjonen mot oppløsning av alle verdier i Moskva, og senere laget en kopi av det med Frankfurtherne - vet jeg ikke - men det ble gjort - og skapte mye elendighet i Vesten. (Les "Politisk korrekthet - totalitær kulturmarxisme.») De arbeidet iherdig i Tyskland til de rømte for Hitler til USA og forgiftet undervisningen der, for så å gjenoppta destruksjonen i Europa. Utopier som skal skape en fullkommen verden, ender alltid i kaos og sammenbrudd fordi de ikke regner med det mest fundamentale, at mennesket er ondt og må frelses fra seg selv og sin egoisme og for så vidt alle andre - ismer. Lenins gjennomførte materialisme og Gudsfornektelse viser seg meget interessant i at han klart fornekter Skaperen og skapelsen - Adam og Eva - og bekjenner seg til evolusjonslæra. Det var starten på "frigjøringa". Han kommuniserte med Karl Marx som sendte takkebrev til Darwin fordi han hadde lagt det naturvitenskapelige grunnlaget for hans sosial- og økonomiske vitenskap. Enda klarere trer det fram hvilken vekt Lenin og hans etterfølgere la på apeteoriene sine ved at utlendinger som skulle studere i Sovjet, måtte gjennomgå 2-3 års grunnleggende studium av utviklingslæra. Og Lysenko var en såkalt toppmann i arvelære som var politisk korrekt og fornektet det man da visste om arv mot en likhetstenkning som la all vekt på miljøet og satte russisk landbruk voldsomt tilbake.

Så ble all denne galskapen utviklet videre ved Frankfutherfilosofien fra ca. 1920 - opptatt av Ap i Norge av Edvard Bull n.form. i 1923 og gjennomført i store deler av Vesten med sivilisatorisk rasering av 68-erne, også i Norge i menighet og samfunn. Om Gud gir tid, har vi en formidabel apologetisk ryddejobb foran oss av nedkjemping av disse Gudfiendtlige tankebygg og gjenreisning av den arv haugianerne ga oss i menighet og samfunn på "evangelisk-luthersk" grunn. Et godt startår er 2017 og Lutherjubileet. Her skal megen bønn og arbeid til og klar og frimodig tale aktuell inn i tiden i lys av Guds ord, men også dypt og sant oppbyggelig for gjenreisning fra sjelens innerste til sant liv i familie, menighet og samfunn.