"Kvinnenes ætt skal knuse slangens hode"

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.07.2017

Kvinneforførelse og makt gjennom tidene

Gud hadde talt til Adam, men ikke til Eva. Og i stedet for spørre sin mann - innlot hun seg i samtale om en livsfarlig sak med satan. Nemlig om hva Gud hadde sagt og om å ete av frukten til å skille mellom godt og ondet, kunnskapens tre. Og det gikk galt, forferdelig galt. Lysten, hovmodet og blikket seiret. Hun ble overlistet og tok den forbudte frukt. Og Eva som var skapt av mannen med dype røtter til han, ga han av frukten og han avviste den ikke. Satan visste hvor han skulle angripe - gjennom kvinnen som ble Adams jubelsang i hans ensomhet da hun ble skapt som hans medhjelper. De sosiale band seiret over hva Guds hadde sagt. Nå ble det menneskehetens undergang og dødskreftenes seier.  Derfor går det igjen og igjen i Skriften - ikke minst fra utdrivelsen av Paradiset - til Esaias kp.3 og 4 (hvor profetene jamrer over kvinnestyret), Elias kamp mot kong Akab og den avgudsdyrkende dronning Jesabel som brukte kongemakten forferdelig, den som tilhørte kongen. Til nok en påminnelse om dette leser vi og i Åp. 2,20 i brevet til Tyatira: "Men jeg har i mot deg at du lar kvinnen Jesabel råde - «en forføreske. Og en av våre store åndelige ledere Johan Arnt, hadde en uhyggelig drøm om hvordan kvinnene, "halvt kledd som menn" gjorde opprør og herjet mot Kristus og korset i endetiden. Jeg hører knapt noen som våger seg inn i dette samtidens "minefelt" på en bibelsk måte hvor vi har massiv kvinneledelse både i kirke og samfunn og langt inn i organisasjonene. Man glir unna på de mest utspekulerte måter.

Men tilbake til Eva og det første frelsesløftet som ble gitt i 1. Moseb. 3,15 hvor Gud taler til slangen: "Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og mellom din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl." (Heb. 2,14.15. 1. Joh. 3,8 Rom 6,20. Så tar vi et langt steg til Moses (4. Mosb. 21,8-9) og jødene ut i ørkenen der de onde giftslangene angrep et syndefullt folk: jødene. Da ba de Moses å bli fridd fra serafslagene som stakk og forgiftet dem. Moses ba til Herren og oppreiste Kobberslangen i ørkenen. De som ydmyket seg og så på kobberslangen på staken - ble i live. Syndens makt var brutt og slagene ble borte. Det pekte framover mot Jesus.  Et vesentlig og stort bilde på Jesu død på korset hvor satans slangmakt ble knuste med naglene i Jesu føtter. Slangen tapte kampen om mennesket ved Jesu seier på korset, " hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl", Jesu naglegjennom-stugne hæl. Og Evas ætt, Maria Herrens ydmyge tjenerinne fødte Jesus som "knuste slangens hode" og dødens velde.

Nettopp dette var det også Jesus minnet Nikodemus om da ha kom for å høre med Jesus om frelsens vei - for han så jo alt det mektige Jesus gjorde og var overbevist om at dette gjorde ikke Jesus av seg selv. Her stod det Guddomskrefter bak. Så sier Jesus til Nikodemus i Johannes evang. 3, 14-15: "Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneske-sønnen ophøies, forat hever den som tro på ham, skal ha evig liv."

Så forteller det oss igjen hvor avgjørende viktig det er å få med seg Den hele Skrift "Og hver sin lekse lære vil, da står det godt i huset til." I vår tid er dette verset fjernet fra Katekismen og ingen kan sin lekse lenger - og frafallskulturen er et faktum langt på vei inn i en ren kvinnekultur med kvinnelig ledelse av samfunn og kirke. Kirken er så langt ødelagt og tapt og blitt en "skjøgekirke" og når nasjonen raser sammen er bare et spørsmål om tid for bærekraften er allerede kraftig undergravd.

Er Kaj Munk aktuell? Ja, han lever opp til Ole Sæveruds ord på den første general-forsamling i Presteforeningen i 1946. Da sa den dødspregede formannen, pint på Grini, til prestene: Du skal være aktuell i din oppbyggelighet og oppbyggelig i din aktualitet!

Men da blir det tårer og forfølgelse – for Guds rike er ikke av denne verden!