Kristenfolket og media til de store masser

"Verden for Kristus" og Norge for Kristus.


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.01.2017

Det som i mange år har forundret en mer og mer er hvordan kristenfolket abonnerer på og averterer i verdslige media - som de - i alle fall utad - kritiserer og tar avstand fra. Hundre tusener, ja millioner havner årlig i lomma til våre motstandere som de bruker til å bekjempe oss og våre institusjoner. Vi forer de store "talerstoler" deres med millionbeløp.

Jo da, jeg er klar over at vi har noen lokalradioer o.a. som man ikke skal se smått på, møter blir holdt, men de store kanalene ut til folket med tema for å kristne tanken og samfunnet - synes ikke å være i tankene deres. Det burde til for å legge et fundament for å forkynne "synd og nåde", frelse sjelene og bygge opp nasjonen vår igjen i familie, menighet og samfunn. (Det heter i Kings James: " - gjøre alle NASJONER - til mine disipler,-" Det klarte de ulærde gutta i det nittende årh.)

 Etter møter i kirke og bedehus setter en seg vel til rette med region-/lokalavisa og NRK og fyller opp tanke- og følelsesliv, mens en god del kristenfolk blir "sultnere og sultnere" på noe åndelig og bedre å fylle livene sine med. Kanskje enda til å få litt stoff som går i rette med tidsånden og  de mange ugudelige tankene som prester og forkynner gjøre lite med. Men nei, det er lite å få som er "aktuelt i sin oppbyggelse og oppbyggelig sin aktualitet" - alt dette som folket sliter med i media, på skolene og arbeidsplassen. Den verden kjenner de lite til i sin teologiske profesjonalitet og tilpassingsdyktighet - og folket sliter og avkristnes. Lite hjelp er det å få til hverdagskampen - livsstriden også. De gir opp. Kirke og mange org. tilpasser seg sakte men sikkert og til og med kritiserer "bremseklossene."

Så dukker det opp en Hanevold og Visjon Norge. Enkle saker, men med flere kraftige oppgjør med ugudelige tanker av forskjellig slag - og folket skrur på, ser og lytter og fyller opp budsjettet hans med ca. 100 millioner årlig. NRK føler seg truet og prøver å svi han av met et "Brennpunkt." Ikke særlig vellykket m.h.p. organisering og økonomi. Det sjekker en dyktig mann opp i løpet av et par timer foran PCen, selv om han som jeg - aldeles ikke godkjenner mye av Hanevolds teologi og innsamlingsmetoder. Vår formann sa en gang: "Tale hjertene varme så kommer pengene." Det er veien i den saken. Men hvorfor kritisere og bruke masse ressurser på verdens media - i stedet for å bygge opp noe selv som når det brede lag av folket.

Men mang av de som har nytt godt av kanalen ut til folket som Hanevold har kjempet fram, leier gjerne sendetid og stiller opp til intervjuer - i det foretagnet de er så dundrende uenig med. En undres. Hvorfor makter de ikke å gjøre dette selv med sine millionbudsjetter, utdanningsinstitusjoner for mediefolk osv. De utdanner endog folk som går ut og bekjemper kristenfolket og dets institusjoner. Slå den! Hvorfor lages det ikke mediehus for å nå folket som avkristnes i akselererende grad og den store hop fornekter at det overhode finnes en Gud. Da er vi tilbake til eldgammelt hedenskap skildret av David i Salme 10 og 14. Til slutt arbeider vi nok for "Verden for Kristus" - men hva med misjonsbasen Norge og Kristus. Skal vi fortsette å fore verdens media med millionbeløp, og ikke delta i den apologetiske kampen som burde ha topp prioritet: Rive ugudelige tanker og reise Guds rikes tanker og øve folket i å tenke dem.