Jon Kvalbeins sekter?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.09.2017

På`n igjen Jon Kvalbein (JK)? Nok en gang med sterke karakteristikker? I skapelsesdebatten ser en (Dagen 21.08.17) at JK advarer oss som mener at jorden er ung jord og skapt på 6 dager på denne måten: "Det er grunn til å advare imot dem som hevder slikt syn. Her ligger kimen til sekterisme." Det var da svært. Sekterisme - hvor da? I Norge med sin godt 5 millioner i vilt frafall og et sterkt redusert kristenfolk - eller i USA med sine godt 320 millioner hvorav en meget stor prosent tror på ung jord og 6dagers skapelse og dokumenterer det godt - både teologisk og naturvitenskaplig. I tillegg kommer en god del av den engelsktalende verden - så den sektersekken må etter hvert bli tung å bære.

Er de så dumme i den store misjonsverden - med flere nordmenn enn i Norge? For en del år tilbake talte jeg med en misjonær som hadde vært i USA og fortalte forskrekket at de var så konservative at de ikke trodde på Darwin, men ung jord og 6 dagers skapelse. Det bør ikke være ukjent for bedehusfolk at døden kom inn med synden (Romerbrevet 5, 12), verden ble lagt under forgjengelighet (1. Mos. 3, 18 og Romerbrevet 8, 20) og dermed også muligheten for å danne fossiler. Rent naturvitenskapelig bør man i stor grad snarest orientere seg bort fra norsk akademia i disse sakene og inn i mot forskningsmiljøer som også lar Bibelens naturvitenskapelige opplysninger telle med – da blir det interessant. Det er god grunn til å tenke seg om hvem som er vordende sektmedlem og roe seg litt ned og heller bruke argumenter enn stempelsverte. Og så et spørsmål: Da Jesus kalte Lasarus ut var han et lik det stinket av med råtnende celler. Var det Skaperens skapermakt som reparerte alt der og da - eller utviklet det seg over tid?

Nå er ikke flertall eller mindretall av stor betydning i forhold til Sannheten og betydning av den for tillit til Bibelen - og forfallet som vi ser spre seg i menighet og samfunn med voldsom kraft - nettopp på det skaperteologiske område - som forkynnelsen ikke vokter. Jeg er fullt klar over at vi som hevder kryssende meninger om dette tema innen NLM - fort får høre både om "sidelinja", omtalt som "løgner fra A til Å" - ja endog i de mest upassende situasjoner får servert upassende utblåsinger også av folk en trodde var venner og stilte vårt hjem åpent for. Det er allikevel vel verdt det for Sannhets sak.
Husker også at JK for noen år siden omtalte en mot-debattant på følgende måte: (Dagen 30.08.03) "At de har et innhold som undergraver enhver mulighet for en saklig debatt, - at jeg ikke vil diskutere mer med dem i avisen.» og videre "løgnaktig informasjon» om en kar. Tre av oss fikk langt om lenge spalteplass i Dagen til et motsvar. At det var feil, at man burde visst bedre osv. er fullt tillatt å si - men at man driver med "løgnaktig info." må man være litt av en sjelegransker for å bevise. Dette er herskerspråk. Og skal man gå til "kraftspråket", så får en prøve og sette det i sanne relasjoner som Jesus brukte det - ikke ellers. Men vær svært klar over at evolusjonslæra er en svært viktig del av Frankfurternes "politisk korrekte" og "kulturelle terror" i nedrivning av den vestlige sivilisasjon. Ufattelig er det hvor mange som er lurt med på feil side i det paradigmeskiftet (pastorer i utlandet nevner det) vi nå er vitne til. Be og arbeid!

Skal man få sannheten fram i vårt kjære fedreland - og det er den som frigjør - så synes jeg vi skal la personkarakteristikkene som løgn etc. ligge - og drøfte saken: Hva sier Guds åpenbaring i Bibelen og hva forteller "den naturlige åpenbaring oss om Hans Skaperverk så vi "blir uten unnskyldning". (Romerbrevet 1) Om noen kjente teologer tok feil her - så velger jeg å tro om de beste av dem - som for eks. Ole Hallesby - da jødene fikk Israel igjen i 1948 og han innrømte feilen sin fra 1928. Det avtvinger respekt og tillit, men man forlater selvsagt ikke Berøaprinsippet av den grunn.

De rent saklige sider av denne saken tar jeg ikke videre opp igjen nå, for en god del av innleggene i Dagen fra 2003 o.a. media - ligger i venstre stolpe i Kommentar-Avisa.no. Det samme gjør flere av innleggene fra AKF`s seminar fra 2006 - samt en rekke artikler om man søker på Kommentar-Avisa.no. Og der kan man også lese hva våre legfedre som Oskar Handeland og Ludvig Hope (NLM) mente om saken. Så ønsker jeg Skaper.no lykke til. Striden er hard, men nyttig for tid og evighet. Paulus opplevde verre ting enn vi har opplevd til nå.

Ps.: En kort kommentar henger vi på fra Isac Newton (død 1727) m.fl. som vel er nyere tids største naturvitenskapsmann: "Gud er ordens Gud. Den verden han har skapt kan synes mangfoldig, men om en undersøker den nøyere, vil en finne at den er bygget opp av enkle prinsipper" "Einstein arbeidet etter: "Hvordan ville Gud ha skapt dette? Begge de to forskergiganter var forskere i Guds univers." (Isaac Newton om profetiene) Til de som sier at vi skal tone ned Skaperteologien kan bare se seg om i verden og høre hvorfor de tror at Gud ikke finnes og at Bibelen er eventyr. Traff nettopp en oppegående frikirkemann som nevnte at nettopp dette ble han møtt med. Ellers sier Bibelen at vi skal være rede til å forsvare vår tro og rive ned tankebygninger. Hvorfor ikke Kristne tanken!! Ds.