Info.leder Ottosen om skapelsen og tiden


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.08.2017

En gruppe av stort sett unge menn har forstått at en vesentlig grunn til frafallet og forfallet i vårt kjære fedreland, er bl.a. evolusjonslæras undergraving av troen på at Gud er til. Det vil si skaperteologien ligger flat. Av alle ting rykker den meget eldre generasjon ut og tydeligvis ønsker å moderere evt. stoppe det gode initiativ - i stedet for å hjelpe det fram. Disse unge menn får mer enn nok og rikelig motstand både fra sekulært o.a. ja, nær sagt alle hold. Hadde det vært i sjefsred. Arthur Berg`s tid, så hadde han heist kampfanen og vært med ungdommen i å "kristne tanken" inn i et skaperopprør av dimensjoner. Som jeg kjente flere av gamlekara - så hadde de en villig ånd. Tok de feil, snudde de - som for eks. Hallesby om profetiene og Israel. I disse tider hadde vi trengt langt mere av adv. Johan Hagas innlegg i Dagen 16.08.17: "Det myke diktaturet" som er vokst fram fra bl.a. den dyriske tankekloakken som evolusjonslæra m.m. utgjør.

Jeg kan ikke ta opp alle de artiklene som har kommet mot Skaper.no og deres folk. Det henvises til en rekke artikler i Kommentar-Avisa.no og v. stolpe - hvor mye av debatten i avisen Dagen fra 2003 til 2006 ligger. Men en har spesielt merket seg teolog, filosof og info.leder i NLM, Ottosen`s store innlegg i Dagen 17.08.17 og to sentrale punkt i hans innlegg.
Han skriver: "For det første kan det hebraiske uttrykk for dag, "jom" oversettes med periode." En ren påstand uten begrunnelse - og begrunnelser finnes i massevis for at "yom" betyr dag à 24 t. Creation Magazine hadde en artikkel for flere år siden av en kar med solid utdannelse som gikk til The Jewish Center utenfor London og fikk seg forelagt alle rabbiner-kommentarer over 1. Moseb. 1-11 fra tiden da Tempelet brant til i dag. Han undersøkte kommentarene i flere dager - men ikke en eneste sa at "yom" betydde noe annet enn dag à 24 t. og ung jord. Da han gikk ut og så The Jewish Chronicle - mener jeg den het - stod det årgang fem tusen syv hundre og noen titalls år. (I 2017 står det 5777) Han føyet til at det fantes ikke noen seriøs hebraiker på noe Univ. i verden som mente noe annet. Formann i Akademiet for Kristen Folkeopplysning i mange år - prost Stein Henriksen - skrev en håndskreven glossar på 8000 s. og hevdet at "yom" kunne ikke bety noe annet enn dag à 24 t. Dette og utfyllende argumenter er fyldig utredet i trykksaker fra AKF`s seminar om dette fra 2006.

Ottosen går videre med sitt u-dokumenterte "jom" og avviser dag à 24 t i det krystallklare ordet i 2. Moseb. 20 slik: "Hvis "dag" kan bety "periode" i 1. Mosebok, kan nøyaktig samme ord selvsagt bety det samme i 2. Mosebok." Til det er å si: "Når utgangspunktet er som galest - blir resultatet originalest."  Nevnte skrivelser forklarer dette fyldig og fra en rekke gode kilder som vi gjerne kommer tilbake til.

Han har nok en fundamental merkelighet om tid ved å si: "Hvor lenge var så jorden øde og tom? Det sier teksten ingenting om. Slik sett er det ingenting i veien for å mene - ". Den logiske slutning er vel heller at når teksten sier "ingenting" - er en taus - en kan ikke mene noe som helst med den teksten som utgangspunkt. Man kan ikke slutte fra "ingenting."

Hvorfor blir det slik stadig debatt om Skaperen, hva Han sier om hvordan Han skapte himmel og jord og særlig om tiden? Dette var - så vidt jeg vet - ikke noen stor sak i gammel kristenhet - før evolusjonslæra rundt 1850-tallet (Konf. H. Koth, O. Handeland og L. Hope) på en genial måte angrep det mest fundamentale teologiske spørsmål av alle: ER Gud til eller ikke. Forsøk på "avsettelsen" av Gud - noe som selvsagt er umulig - bortsett fra i dårers hoder og hjerter, er kommet langt. Salme 10, 14 m.fl. I denne sammenheng kan en også lese 1. Kor. 3,18-20 om "de vises tanker at de er tomme". Det har lyktes i betydelig grad i skolefolket sier O. Handeland. Glem heller ikke Rom. 1 som sier at en er "uten unnskyldning" når en ser inn i Guds skaperverk og tror på "evolusjonslæra."

Til slutt: Utviklingslæren trengte tid, mye tid: I "How life began” av Thomas Heinze sa den berømte professor ved Harvard, Georg Wald i 1995 følgende om utviklingslæren og tiden: ”Tiden er hovedsaken i planen. Tiden som vi har å gjøre med, er i størrelsesordenen 2 billioner år . . . . Når vi har så mye tid, blir det ”umulige” mulig, det mulige sannsynlig, og det sannsynlige virkelig. En trenger bare å vente: tiden selv skaper mirakler.” Den tiden gir ikke Bibelen dem.


Tillegg:
Her kan en lese om når darwinismen kom til Norge med Brandes.
Bl.a. fortalt av Oskar Handeland i Vårløysing.