Hvem er en teolog?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.10.17 (Første gang publisert 06.03.07)

 

Logi betyr jo lære og teos betyr Gud. Da er det nærliggende å tenke at en teolog er en mann som er lært av Gud. Etter Skriften er det i allefall ikke en kvinne. Nødvendigvis behøver det heller ikke å være en mann som har teologisk utdannelsen – men altså en mann som er lært av Gud.

 

Og Ordet – ikke minst i N.T. - forteller at de som Jesus tok med seg for å lære dem ikke var skriftlærde – bortsett fra Paulus som kom til senere etter hard motstand da han stampet mot brodden.

 

Og går vi til Nordens historie, så ser en at de som virkelig snudde folket, var Guds redskaper for de store folkevekkelser og la grunnlaget for et nytt kristent Norden – ikke var utdannede teologer – men enkle lekfolk som var kalt av Gud og ikke minst måtte tåle forfølgelse og all slags elendighet nettopp fra ”teologene”. Hvorfor det er slik kan man jo undres på – og burde bli gjenstand for et grundig studium?

 

Da Jesus skulle forlate sitt lekfolk – en liten skremt flokk – men som dog møtte fram på fjellet i Galilea – så var Hans siste ord til dem: ”- gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se jeg er med eder alle dager inntil verdens ende.” Matteus 28, 19-20.

 

Hvis man ikke ”lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder” – er de da teologer? Nei, Bibelen har helt andre ord på slike folk – om de har hodet fullt av all slags teologiske kunnskaper – men fører folket på avveier med alle slags falske lærdommer og tankebygninger som er i strid med Skriften. Lært av en eller annen professor med div. dr. grader – har de vel – men det har altså lite eller ikke med å være lært av Gud og i sannhet være teolog.