Hets av barnevern, familier og barn


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.05.17

Fædrelandsvennen 15.05.17 har en voldsom forside og 2 s. inni om Barnevernet (Bvt.) som hetses og trues og er i ferd med å gi opp. Ille og uakseptabelt. Avisen Dagen drøfter også Bvt. Utviklingen som skyter fart i hets og trusler av Bvt., er ødeleggende både for personellet og familiene og barna de skal hjelpe.
Men hva er årsaken til at situasjonen utvikler seg slik? Etter min mening er det en familiepolitikk gjennom titalls år som har skapt et "sterkt ubehag i kulturen " og et hjelpesystem som er riv ruskende galt i forhold til hva det burde være for å gi hjelp til familiene og barna. Det må det ryddes opp i fra grunnen av. Ingen kan forvente at ikke både barn og voksne reagerer voldsomt når Bvt. ved hjelp av politi eller annet personell - ofte bak foreldrenes rygg - kjører små barn til Barnehus for avhør og evt. fjerne dem for godt ved akuttplassering som har økt voldsomt. Foreldrene lider ofte samme skjebne også uten den rettsikkerhet som ellers en rettsstat skal ha. 
Jeg har nå som red. og sek. vært borti en hel rekke saker og fått et innsyn i mange sider av dette arbeidet, og det skremmer meg. Det skremmer både fordi det truer rettsstaten og familien som er statens fundament og barna som skulle skjermes og hjelpes av nettopp disse instanser. Og jeg bemerker at særlig lettskremt er jeg ikke etter å ha blitt "rundjult" av Lærerlag og Lektorlag og de store media i ca 5 år i Sternstriden, fordi vi hevdet FORELDRERETTEN og Skolestyrets/ folkestyrets rett i barneoppdragelsen, noe som ikke ble respektert. 
Vi kan ikke la utviklingen fortsette slik på et av de mest ømtålige områder livet har: familien, egne barn og privatlivets fred. Naturrettslig og bibelsk hører barna foreldrene til, og bare i ekstremt vanskelige tilfeller må de fjernes fra hjemmet på aller mest skånsomme måte og så kort tid som mulig.

Den store mengde akuttplasseringer og annen inntrengning i hjemmene fører med seg tung traumatisering - kanskje for livet - med enorme sosiale konsekvenser. Situasjonen kommer bare til å utvikle seg fra ondt til verre for til slutt å sige over i nærmest borgerkrigslignende tilstander. Etter som myndighetenes inngripen øker, blir stadig flere rammet. Blant disse finnes det selvsagt folk som bryter sammen - men også ressurssterke personer som går til motangrep og hardere jo mer urettferdig de opplever seg behandlet. Vi har allerede barnevernsflyktninger i Norge og personell som gir seg og kryper i ly, og en rekke internasjonale reaksjoner, 8 saker i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og 1 i Europarådet.

Hele systemet må renoveres til bunns som en rekke fagfolk og folk med vanlig folkevett gir uttrykk for - før det hele "koker over" fullstendig. Vi må tilbake til det fundamentale synet at familien er den grunnleggende enhet som myndighetene skal forholde seg til med den RETTE FRIHET og ORDEN som Norge har i sin gamle virkelighetsforståelse og nasjonale og sosiale rettstenking. Staten er der til for folket, og den kan ikke gå direkte løs på barna på svært sviktende rettsgrunnlag og utenom familien med slik handtering vi ser i dag. Jeg har massevis av eks. og solid rettstenking om avhør av prof. dr. juris Joh. Andenes.
Fortsetter dette, passerer vi fort en grense for folkestyrte rettsstater og beveger oss med rekordfart østover mot totalitære stater. Bare denne lille korte skisse i håp om en rolig og grundig samtale om vårt folks ordninger - ikke minst med forankring i arven vi minnes i 2017 (500 år Martin Luther) og som gjenskapte Norge i det nittende århundre nettopp med basis i god tenkning og velfungerende familier.