Fra Marx/Lenin til Frankfurterskolen og rett til Osloskolen


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.09.17

Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) skal være sjokkert over situasjonen ved Stovner videregående skole i Oslo og kaller derfor inn til hastemøte.

Nettavisen 28.09.2017 skriver: «Ifølge Oslo-rektoren har hyppige slåsskamper, alvorlige voldsepisoder og uro blant elevene over tid skapt et helt uholdbart arbeids- og læringsmiljø på skolen.» Og rektor kan ikke lenger garantere sikkerheten til ansatte og elever.

Den kortsiktige og langsiktige løsningen på dette problemet, som ikke bare preger en enkelt skole i Oslo, er å gjeninnføre Pontoppidans «Sannhet til Gudfryktighet» - den boken var bærebjelken sammen med Bibelen i Norges første skolereising i 1739. Det kan du lese mer om her. Det er selvsagt en indre styring som må på plass igjen i norske familier og dermed hos
de voksne og barna, det vil en bidra til ved bl.a. å lære De Ti Bud satt inn i den riktige sammenhengen. Har en ingen basis i det genuine menneskeverdet Skapt av Den Treenige Gud, vil selvfølgelig både selvrespekten og respekten for andre og deres eiendom forvitre som dugg for solen.


Den nedrivningen av verdier vi har vært vitne til i Norge i mange tiår nå har sin rot rett ned i marxismen og vi vet at den kjente predikanten Richard Wurmbrandt skrev en bok med tittelen «Var Karl Marx Satanist?» Det var mye som tydet på det skrev Wurmbrant mht flere av papirene Marx etterlot seg.
Fra denne ødeleggende ideologi springer altså disse negative skolekrefter som vi leser om i Oslo, ut. Og Frankfurterskolen har vært en fanebærer for ødeleggelsene av Vesten. Vil du lese en kort introduksjon til ideologien i Frankfurterskolen og hvor den stammer fra, hva dens mål er kikker du på denne: Politisk korrekthet – totalitær kulturmarxisme. Når du leser artikkelen vil du svært raskt gjenkjenne de ulike epoker med verdiforringelse som har skjedd bl.a. i Norge og du vil se hvordan dette er gjennomført ved en stille kulturrevolusjon innen alle samfunnsinstitusjoner og helt inn i det enkelte hjem. (Se også * under.) Altså et bredt anlagt langsiktig systematisk ødeleggende verk som vi bl.a. nå ser litt av sluttfasen utspille seg i Osloskolen.
Avslutningsvis: Gjeninnfør Pontoppidans «Sannhet til Gudfryktighet».

 

* Kilde for oppstarten av Frankfurterskolen og legg der merke til Lenins initiativ (ant. helt først i 1920 årene)!:

"På et initiativ af Lenin (1870-1924) blev der holdt et møde på Marx-Engels Instituttet i Moskva, hvor man etablerede en international marxistisk kulturrevolution. Til stede var bl.a. den ungarnske marxist Georg Lukacs (1885-1971), som udviklede ideen om “revolution og eros”, hvor han beskrev, hvordan seksuelle instinkter kunne bruges som destruktive instrumenter.

Til stede var også Willi Munzenberg (1889-1940), som foreslog, at organisere de intellektuelle til at fremstille den vestlige civilisation som en stinkende kultur. Kun hvis man var i stand til at korumpere alle værdier og gøre livet umuligt, kunne man indføre proletariatets diktatur. I 1940 blev Munzenberg henrettet af Stalins håndlangere i Sydfrankrig som revisionist.

De marxistiske intellektuelle blev således klar over, at man for at gennemføre revolutionen ikke kunne fokusere på den kapitalistiske økonomis struktur, som Marx havde gjort, men på samfundets kulturelle superstruktur. Det var den italienske marxist Antonio Gramsci (1891-1937) og den ungarnske marxist Georg Lukács, som skabte den nye kulturmarxisme.

Gramsci rejste til Sovietunionen efter den bolshevistiske revolution og arbejdede 1923-24 i Moskva og Wien for Komintern, Det kommunistiske Internationale. I Moskva kom han til den konklusion, at det ikke var muligt at gennemføre en revolution blandt vestlige arbejdere i stil med den bolsjevistiske opstand i Rusland på grund af deres kristne overbevisning. Antonio Gramsci havde en “stor plan” i stil med Georg Lukács.

Hans tanke var, at det var nødvendigt at skabe et nyt “kommunistisk menneske” før det var muligt at gennemføre en politisk revolution. Dette førte til, at det var de intellektuelle indenfor uddannelse og kultur, som skulle realisere den lange march gennem samfundets institutioner. Denne march gennem institutionerne skulle også omfatte regeringen, retsvæsnet, militæret, skolerne og medierne. Han mente, at så længe arbejderne var troende kristne kunne de ikke modtage de revolutionære ideer."
(PS: Artikkelforfatternen finner du her: http://snaphanen.dk/2013/01/22/det-politisk-korrekte-har-rod-i-frankfurterskolen - men vær svært obs på at vedkommende synes å være  tilknyttet Zen Buddismen. Saken er vel at både Zen Buddismen og Frankfurterskolen m.fl. retninger dypest sett har det samme åndelige fundament, men er nok i strid med hverandre etter prinsippet om at revolusjonen spiser sine barn. Men, at Tim Pallis har satt seg inn i mye av ideologien til Frankfurterskoolen synes å være på det rene - men han vil nok ikke foreslå å innføre "Sannhet til Gudfryktighet" igjen!)