Folkefriheten forsvinner bit for bit

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.10.17


En smakebit fra Klipp og Kommentarer fra neste nr. av LYS, se forside nederst.

Hvis du rasker på og bestiller LYS nå (200,-/år med 5 nummer) blir du med på masseutsendelsen om noen få uker: akf-evje@online.no , tlf./SMS 90 83 43 79

 

Bondevennen hadde nylig en leder om Mattilsynet som dukket opp uanmeldt på garden med makt til å gi pålegg og bøter. Noen bønder ble så redde at de gjemte seg, andre så rasende at de skjelte ut folkene og noen spyttet på kontrollørene. I tillegg har man en rekke andre kontrollordninger som tar makta fra næringslivet og den private rett til å forvalte egen eiendom.

 

Rovdyrpolitikken er nok et grelt eksempel som setter et rettferdig sinne i kok. Bøndene mister forvaltningsretten over sin egen eiendom og livssituasjon.

 

Barnevernet sender politiet inn på skoler og privathus uten en dommer-klarering helt uanmeldt og bryter både skolelov og annen rett. Rettsstaten er under avvikling.

 

Ytringsfriheten er også under press og ble heller verre da Gr.l. om ytringsfrihet ble revidert - men lettes noe av de sosiale media som åpner kanaler ut. Red. skrev et hefte om saken som red. Kleppa anbefalte på det beste i avisen Dagen. Nå har vi fått div. farlige diskrimineringslover. Ytringsfrihet og møterett fikk vi igjen i 1842.

 

Eksemplene kunne mangedobles, men la oss heller nevne den grunnleggende skaden, nemlig Grunnloven som er ødelagt. Selve basis for den RETTE FRIHET OG ORDEN. Ut fra den bygde haugianerne den frihet for den enkelte og samfunnet som nå ryker bit for bit. Rettsvesenet uthules m.bl.a. det som er nevnt. Så har vi den eldgamle jurieordningen fra Magna Charta ca. 1100 som feires i England nå – den som sørget for at man ble dømt ”av likemenn”. Den forsvinner fra nyttår. Kommuneloven har redusert folkestyret voldsomt og fører oss inn i et nytt embedsstyre. (rådmannsvelde) Kommunesammenslåinga reduserer folkets innflytelse voldsomt—mens de fleste snakker om økonomi og service.

Vi kunne trenge en flokk av godt opplyste menn som kunne sin historie og frihetsprinsipper for samfunnsstyring— og som skjønte den åndelig rette basis folkefriheten må ha  - og kjente sin samtid i detalj. Ellers homper og går dette videre til vår verdifulle og dyrkjøpte folkefrihet er slutt.

Fremdeles har vi en Gr.l. § 105 og en annen om ulovlige husinkvisisjoner m.m. De bør blankpusses.

 

 

 

Abonnerer du nå, vil du da også få første nummeret i 2018,
som er LYS Morsdagsheftet: