Familievern er barnevern - bare barnevern traumatiserer


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.05.17

Barnevernsystemet som er utviklet av radikalismen i Norge - lukter ideologi lang vei. Jeg kjenner godt igjen ideologiene som ikke har familien og foreldreretten i fokus. De har splittelse av familien som en klart innså ved gjennomgangen jeg hadde i foredraget "Nå må vi våkne. Familien staten og nye lover." Gamle solide teologer med skikkelig bibelsyn og lære - sluttet seg til foredraget i svært positive vendinger. På de 40-årene som er gått siden har radikalismens lovgivning og påvirkning forøvrig ført til mye familiesplittelse og masse uro i de norske hjem. Og da måtte man selvsagt inn med hjelp til "barnas beste" - ikke familien som er den grunnleggende skaperordning. Der kan man forøvrig jobbe i ly av taushetsplikt, eksperter, unntatt offentlighet og med politimakt - på en flere ganger svært traumatiserende måte. Og tillit skal man ha - selv om tillit er noe man må gjøre seg fortjent til - og ikke kan kreve. Ikke rart at det etter hvert blir bråk - bråk over store deler av verden.

Jeg har nevnt det før, og gjentar det igjen, at alle totalitært tenkende mennesker går til angrep på familien for de oppdrar individualister til frihet og selvstendighet som enhver nasjon trenger om den skal overleve. Maktmennesker - ofte i ly av "omsorg" er farlige greier. "Hjelp meg mot mine venner, mine fiender skal jeg klare selv" heter et gammelt ordtak om samme saken om den omklamrende godhet. Nå kan man - som flere har foreslått - legge ned barnevernet - og bygge opp et skikkelig familievern - basert på ethvert folkestyres grunnprinsipp: maktfordeling. Et familievern som hjelper familien og dermed barna.
Først utsted et amnesti for alle barna som vil hjem igjen. Begynn så med den gamle ordningen med husmorvikar og noe økonomisk støtte til de som trenger det. Fortsett med ektefelle delt beskatning osv. Rett opp det meste av det dere har revet ned og gjør som en gammel velorienterte dame sa på TV-debatten. Den gode tilstand for familien og barna hadde vi i 60-åra - ikke nå. Det var altså i tiden før 68-erne og Frankfurtherne begynte å herje med oss.
(Se også: Barnevernet styrt av en kjerne av Frankfurtere?)

Vi i AKF/Krossen Media har et utmerket hefte av den danske teolog Jørgen Glenthøi som alle burde lese. Det var en solid gjennomgang av tankegangen bak nasjonal-sosialismens oppløsende familiepolitikk sett i relasjon til gammel kristen bibelsk tenkning og praksis gjennom århundrer. I den oppløsning som nå har inntatt vår norske kirke er heftet helt unnværlig - hvis du vil vite hvilken grunn du skal stå på og kunne svare for deg.

Hefte koster kr. 45,-. Og adr. er: AKF / Pb. 196 / 4734 Evje, SMS 90834379, akf-evje@online.no

*****

Tillegg, sitat side 6, fra boken om Sternsaken: