Evolusjonstilpassing knuste vekkelsen

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.07.2017

N.O.Vigilius, lederen for Dansk Bibelinst. gjennom mange år, var med oss i Akademiet for Kristen Folkeopplysning på Bibelseminarene våre. Han ytret en gang: når man har tatt feil av veien, må man gå helt tilbake til der man tok feil - og slå inn på den rette veien. Det er noe helt annet enn å tilpasse seg allverdens tankebygninger for å få fred og evt. andre hensyn man måtte ha. Dette rant meg i tankene da jeg las følgende: «Jeg har en veldig tiltro til disse som mener det er mulig å forene en sterk tillit til Bibelen, samtidig som man mener at jorden er skapt via evolusjon», sier NLMs generalsekretær, Øivind Åsland, ifølge Vårt Land 17.07.2017. Med «disse» sikter Åsland ifølge avisen til «personer i NLM-miljøet som både er vitenskapsmenn og teologer». (art. av Saxe i Dagen)

Tilpasningsopplegget er heller ikke noe nytt. Israels folket i frafall ville ha konge selv om de hadde svært gode erfaringer med profeten Samuel - noe de også innrømte. Men, nei, nå ville man være som "main stream".

Fra nyere tid og direkte til tema har vi et eks. fra Skottland. Ivar Welle skriver om det i sin kirkehistorie bind II s. 200: Blant de omvendte i Skottland var den unge Henry Dummond (1851-1897), som var lærer i naturfag ved Frikirkens  presteskole i Glaskow og som sådan prestevidd. I 1873 begynte han å virke sammen med Moody. Han ble middelet til en stor vekkelse i sær blant skotske studenter, men så ble han kjent for flere bøker bl.a.: "Naturens lov og åndens vekkelse." I disse bøker søker han å forene evolusjonslæren og den kristne tro. Det resulterte i at vekkelsen falt sammen, og Welle skriver: "Og det sies at ingen vekkelse har falt hurtigere sammen til ingenting enn hans vekkelse av de skotske studenter. "Naturens lov-" ble meget lest i Norge,--" "Så farlig er en tankebygning som i "hjertet kom" og bortforklarer Gud - og kristenfolket tilpasser seg verdens tanker med forskjellige bevisste eller ubevisste motiver. Bibelen har helt andre apologetiske oppgaver til sine, og det er å rive ned slike tankebygg. I AKF har vi en rekke andre opplysende sitater i heftet: "Skapelsestiden i evolusjonslæren og Bibelen - et kjernepunkt i bibeltroskap" Spesielt er det verdifullt å lese hva Oskar Handeland (NLM og red. av Fast Grunn) skriver i Vårløysning om hvordan bibetillit m.m. røk over ende da Brandes introduserte evolusjonslæra i Norge. Historikeren Koht skriver om det samme. Mange andre - også i vår tid - møter kraftig motstand når en går mot evolusjonslæren på bibelsk eller naturvitenskapelig basis.

Til slutt: I stedet for å støtte seg til teologer o.a. - som etter min mening - tilpasser seg og sier "ja, takk begge deler" burde en heller lytte til en solid genetiker og avlsforsker (prof. T. Gjedrem) som vet hva han snakker om i naturfag, samt hans erfaringer og omsorg for studentene og deres trosliv på Universitetet på Ås. Så vidt jeg vet - er det få om noen - som har skrevet i sin forelesningslitteratur: DNA koden er Guds signatur på Sitt skaperverk. Slik kristen innsikt og frimodig tale skulle vi gjerne hatt mere av i en tid som er i vilt opprør mot Guds Skaperordninger. I bunnen av alt dette ligger selvsagt det grunnleggende av alle spørsmål som evolusjonslæren anfekter: Er Gud til eller ikke? Intet nytt det heller. Se Salme 10 og 14. Tilpasning til evolusjonslæra som avviser Gud, er dødslinja for kristenliv og vestlig sivilisasjon. Det forstod Frankfurterne og Ap. allerede rundt 1923 med røttene ned i Den franske revolusjon. Dette er dødslinja for norsk kristenliv og undergraving av den vestlige sivilisasjon som det i dag ikke er vanskelig å registrere om en følger med, da.