Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap

 


Av cand agric Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.07.2017

 

Dagbladets Inger Merete Hobbelstad skriver 9. juli 2017 en kommentar med overskrift slik: «Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap: En av åtte nordmenn tror ikke på evolusjonslæren. Angrepene på vitenskapen må bekjempes.»

 

Etter at hun innledningsvis viser til at Tyrkias totalitære leder Erdogan ønsker å forby evolusjonslæra i ungdomskolen, så skriver hun: «Kreftene som kjemper mot evolusjonslæren er som regel religiøst motivert, enten av islamsk eller kristen tro.» Underforstått er «islamsk eller kristen tro» ett stykke av samme alen, men hun hopper bukk over at Kristendommen tilber den treenige Gud og Islam tilber en månegud, en avgud – og følgelig er det hedenskap av samme kategori som evolusjonslæra har sine røtter ned i. Islamisten Erdogan vil jo ikke lære bort kristendom i Tyrkisk skole, hadde han det gjort ville han vært skutt i det landet? For Koranens beretning er helt ulik Bibelens og avvik aksepteres ikke av islamister – like lite som evolusjonister liker at det finnes Èn Gud som har Skapt dem og holder alt Liv oppe ved Sitt Ord. Hele naturen vår vitner hver dag om en Skaper! Og les litt senere hva professor ved UiO Farid Ould-Saada uttaler om dette!

 

Hobbelstad er også svært bekymret for en «internasjonal trend der grunnpilarene for naturvitenskapen trekkes i tvil og forsøkes å holde unna den oppvoksende slekt.»

Hun skriver: "Evolusjonslæren har bestått alle vitenskapelige prøver og er det fungerende grunnlaget for moderne biologi." Det er nok å nevne "missing link" så ser en hvor usann påstanden er. Enten vet hun ikke bedre eller så er agendaen tydelig nok, undertegnede som har studert biologi og tilknyttede fagdisipliner en del år kjenner meg ikke igjen i påstanden.

 

Avslutningsvis slepper hun trollet ut av esken og Inger Merete Hobbelstad roper på hjelp fra "sentralmakten" (i dette tilfellet statsråd Røe-Isaksen, som hun er noe misfornøyd med) til å tvangsstyre skoler ideologiske innhold på tilblivelsesspørsmålet. Hun skriver: «Kanskje skjærer det en høyremann i hjertet, men når utkantene sklir ut i uvitenskapelig og til dels skadelig tenkning, må sentralmakten være parat til å ta grep. Barn som skal bli voksne i det norske samfunnet har krav på kunnskap som gjør dem i stand til å forstå og mestre den verden de er en del av.»
Først tar Inger Merete Hobbelstad fra barna deres håp og selvbilde basert i Guds Skapelse av mennesket, der Gud gav oss en Verdi, ett menneskeverd – vi skal ikke slaktes og spises fordi vi er mennesker! Veldig mange unge i dag er lei av livet for de det ingen mening har for dem! Og de voksne har stelt til et samfunn av skilsmisser (seriemonogamiet) og annen elendighet som gjør dem til klienter hos psykologer og psykiatere.

Mennesket som vil kjenne sitt opphav har sterke drivkrefter, ned på det eksistensielle nivå: Ved Geneve, i grenseområdet Sveits/Frankrike, ligger CERN som forsker på partikkelfysikk, kjernefysikk, kjernekjemi og omfatter verdens største forskningssenter innen disse Ved CERN har de knyttet til seg 6 500 forskere fra 500 universiteter i mer enn 80 land. I 2008 var partikkelreaktoren ferdig og da skulle protoner og kjerner av blyatomer drives opp i en fantastisk hastighet i hver sin retning i tunnelen for så å krasjes med hverandre. Kollisjonen skjer i en hastighet av 99,9999991 % av lysets hastighet og da ”flyr” protonene 11.000 runder i tunnelen i løpet av ett sekund. Man håpet på ”et mini Big Bang” for så å analysere hva som var status rett etter ”det store Big Bang” som man hevder var for 14 milliarder år siden. Verdens Gang skriver følgende om dette arbeidet i CERN: ”Farid Ould-Saada sammenligner fysikernes kunnskapsjakt med et foreldreløst barn som forsøker å finne ut hvor det kom fra. Så fundamentalt er det.” Farid Ould-Saada er professor ved Universitetet i Oslo. INGEN skal si at Guds Ord er gått ut på dato! Forskerne leter etter sin Skaper... og han er rett for deres øyne – som Romerbrevet 1, 20 skriver! Vitenskapen kunne nådd betydelig lengre om de hadde satt opp flere av sine hypoteser ut i fra Bibelen, bl.a. mht danningen av kull- og oljeleiene.

 

Denne sentralmakten Hobbelstad nevnte, som egentlig er en totalitær makt i hennes kontekst, fikk vi informasjon om for litt siden da to topp politikere fra Romania besøkte Norge. Hvor frie vi nordmenn er kan du lese om her på ett annet sentralområde for en fri nasjon: Toppfolk i Romania tar den norske stat kraftig i skole mht Barnevernet Det er jo slik at har Gud ikke skapt menneskene er foreldretten ikke relevant, barn og voksne har heller ingen mening med livet – så destruktiv er sosialdarwinismen og barna er Statens både ideologisk og fysisk.

Og husk at evolusjons«læra» er en bærebjelke i kommunismen, der Gud er død - selv om hele Skaperverket vitner om det motsatte. Alle steder der den judeo-kristne arv har kommet, har den brakt orden og ro og styre ved Loven, man har en personlig frihet - men står til personlig ansvar ovenfor sin Skaper.

 

Samtidig glemmer(?) Hobbelstad videre norsk skoles oppstart med Pontopidan i 1739!:

Nasjonal kristen skolestart i Bergen i 1739 med Sannhet til gudfryktighet


Hvorfor Dagbladets Hobbelstad heller ikke har kunnskap om det følgende, men allikevel påstår mye, er vel bare symptomatisk:

En del av spørsmålene hun reiser ligger utenfor vitenskapens mulighet for prøving og etterprøving - da havner evolusjonisten ned på om han/hun vil Tro på sin egen tro. Man kan ikke vitenskapelig teste ut Big Bang hypotesen like lite som Skapelsen m.fl. Big Bang hypotesen er basert på en lang rekke forutsetninger, og om bare den ene svikter f.eks. den med «millioner av år» så ryker hele læra. Og ser vi på hvordan den geologisk rekka er bygd opp (geologi vs fossiler for aldersdatering) så ser vi at den er basert på en sirkelargumentasjon hvilket innen vitenskapelig teori er betegnet som uvitenskapelig. Det finnes ulike dateringsmetoder – og selvsagt går man stille i dørene når fagfolk påviser at dateringsmetodene har store svakheter samt viser det motsatte av hva vi får lære på norske universiteter. Et dateringseksempel for steinprøver, som viser hvor mye en kan stole på metoden, er: - Steinprøver fra 22 vulkanske steiner fra forskjellige deler av verden, som man med sikkerhet vet er dannet i løpet av de siste 200 år, ga en alder i fra 100 -10 000 millioner år ved hjelp av typiske radioaktive teknikker! Generelt er det nemlig to problemer med dateringsmetoder: Problem 1: Umulig å vite om forutsetningene stemmer, det hele blir et usikkert sjansespill. Problem 2: Man subjektivt velger hvilken dateringsmetode som skal brukes etter hvor gammel man tror prøven er. (Kilde: Sylvia Baker (biologisk utdannet ved universitetet i Sussex, England) har laget heftet ”På vaklende føtter – Søkelys på Darwins utviklingsteori”)

 

Og, om det skulle være interessant, så finnes det en mengde naturvitenskapelige funn som underbygger Bibelens Ord. I bl.a. USA har vi et RATE-team (Radioisotope and the Age of The Earth, www.icr.org/rate) som har publisert forskning om dateringsmetoder basert på radioisotoper. RATE-teamet viser oss at jorden er ung. Og i tiden 2003/2004 ble det presentert vitenskapelige resultater i USA (Kilde: www.icr.org, søk på ”AGU Conference”.), der jordas alder ble vist å være 6000 +/-2000 år. Ingen vesentlig negativ kritikk kom fra de mange vitenskapsmenn fra for eksempel radioisotope laboratorier ved Berkeley og Yale. Dette er i dag kunnskap på området, men mange forskere og legmenn velger den aktivt bort. Samtidig kommer angrepene fra denne verden svært ofte akkurat på dette sentralpunktet – om tiden siden Skapelsen og Skapelsens daglengde. Denne verden har en teft for hvor angrepet skal settes inn og de suger det ikke av eget bryst! Kan de også klare å få en kristen til å blande litt «kreasjonisme» med litt evolusjonisme, regner de med at vedkommende snart er på plass ideologisk og kan regnes som en av dem.

 

www.answeringenesis.org besvarer mye av det Hobbelstad påstår og en kan også få mere innblikk i vitenskapelig metodelære som hun ser ut til å være lite kjent med? At hun også presterer å skrive: «De siste årene har fragmenteringen og eliteskepsisen gjort disse bevegelsene større og sterkere, fordi det er lettere enn før å konsolidere seg i grupper og miljøer utenfor hovedstrømmen.», bør vel egentlig si det meste om hennes evne til selvstendig tenkning basert i fakta. Hun kunne i redelighetens navn i hvert fall ha nevnt troende vitenskapsmenn gav Gud og kristendommen æren for at de oppdaget skaperverkets lovmessigheter slik som Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Sir Isaac Newton, Rene Descartes, Robert Boyle, Michael Faraday, Matthew Maury, James Prescott Joule, James Clerk Maxwell, Lord William Kelvin, Werner Karl Heisenberg m.fl. (Kilde: Rodney Starks bok «Fornuftens Seier») Jeg vil anta det er første gang hun leser om deres tro?


Det lysner tydeligvis i Norge: «Akademikerne starter med å ignorere oss, for så å gjøre narr av oss. Nå er de sinte på oss, og slåss mot oss. Vi gjør fremskritt!»
 Frankfurterideologien som dette er en del av møter økende motstand!