Brudd i Jordbruksforhandlingene 2017?


Av sivilagronom Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 15.05.17


Noe av den kraftigste kritikk en sittende regjering har fått i fredstid var for den manglende håndteringen av terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Kritikken var så omfattende – og du kan lese stikkordene fra «22. juli kommisjonen» i Verden Gangs leder for 14. august 2012:
«Rapporten gjennomgår i detalj hendelsesforløpet fredag 22. juli, for å undersøke om noe kunne eller burde vært gjort annerledes. Konklusjonen er mildt sagt rystende. Særlig fordi det ifølge rapporten ikke har skortet på planer eller risikovurderinger for å møte en terrorsituasjon. Det er evnen det har skortet på. Evnen og viljen. Det sitter mennesker i ansvarsfulle nøkkelposisjoner i Norges ledelse som ikke forstår hvilket ansvar de er gitt. En mer skremmende diagnose av kongeriket enn 22. juli-kommisjonens rapport, er aldri blitt stilt. Våre myndigheter har simpelthen ikke vært i stand til å beskytte oss på grunn av inkompetanse, manglende oppfølging av fattede vedtak og avvik fra konkrete beredskapsplaner.»
Alvoret i at Jens Stoltenberg ikke gikk av er at de andre partiene, har sviktet tilsvarende. Vi har ikke ansvarlige politikere lenger…

Hva skjer om Norge avsperres eller nedprioriteres mht vår livsviktige import av mat som tilsvarer 62 % av alt vi spiser? Det blir alvor det.

Hva da med sikkerhet og beredskap for nasjonens mat for spebarn, barn, ungdommer, deg og meg? Det står særdeles dårlig til. Vi har ingen nasjonal beredskap på området! 800 000 millioner sulter verden over. Det er minst 2-3 viktige verdens-regioner som i verste fall kan stå i flammer snart og vi er heller ikke spart for mulige atomkrefter som vil være krevende mht også matproduksjon, matkvalitet og matdistribusjon.

Det vil forundre meg om bondelaga går inn på en avtale med en slik stat nå i kveld. De må tungt ut til folket – som ofte har større virkelighetsforståelse en de som er valgt inn av folket – selv om det høres noe ulogisk ut mht at det samme folket valgte dem inn. Men går alvoret opp for folket på grasrota kan noe positivt skje, for inne i de etablerte politiske kretser sover man den farlige søvn for folk og land.

Ville du stolt på en statsledelse som:

- Kun har egenprodusert mat tilsvarende 38 %? Disse 38 % er helt avhengig av tilgang på drivstoff fra
  2 oljeraffinerier (uten skikkelig bakke-til-luft-forsvar mm), reservedeler fra utlandet, strøm og annen infrastruktur etc.
- Vet vi er ekstremt sårbare! Og i en slik situasjonen fortsetter vi AKTIVT å legge ned en stor del av den lokale HV styrken og hele sjøHV.
- I praksis ikke har nok lagre av såkorn, ikke korn lagring, ikke lagre av salt, ikke sukker etc
- Ikke tar hensyn til at vi gjennom flere av de siste 10 åren har hatt store klimautfordringer (mye nedbør, så tørke osv) for egen matproduksjon.

Hva tenker du å gjøre med det? Sitte rolig å vente på at barna dine sulter? Eller sende en e-post til ditt lokalparti som du stemte på og be dem kreve en nasjonal opptrappingsplan (vi vet hva som kreves så mange dagene tar det ikke å lage planen) som gir oss en egenprodusert mat % på minst 60 % (mer etterhvert), og be dem gjøre nødvendige innkjøp av beredskap som sikrer barna dine å kunne sleppe og sulte i hvert fall i 12 mnd. Dvs at en har lagre for minst 12 mnd.

Det er for norske bønder nå viktigere enn noensinne i nyere tid å stå sammen, MEN nordmenn flest bør også nå skrive og fortelle de som forvalter vår arv at de spiller hasard med vår fred i frihet!

Velsignet 17. mai!