Bonden: Ringest hos hedninger - viktigst hos fedre og jøder

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.08.2017

Da hedningene raserte Jerusalem og tok med seg jødene til Babylon, står det følgende i 2. Kongebok kp. 24, v. 14: "Han bortførte hele Jerusalem, alle de fornemste og alle rikmenn - ti tusen fanger - alle tømmermenn og stenhuggere og smeder; det blev ikke nogen tilbake uten de ringeste av landets folk." Og hvem var det, jo det står i kp. 25, v. 12: "Bare nogen av de ringeste i landet lot høvdingen over livvakten bli tilbake som vingårdsmenn og jordbrukere."

Men flere av jødenes konger vurderte det helt annerledes: "Den som dyrker sin jord får ete seg mett." Ordsp. 28,19. "Tross alt er det til gagn for et land, at det har en konge som sørger for at landet dyrkes." Pred. 5,8. NB-88.

Det er intet nytt under solen sier Predikeren, og det har han evig rett i. Sigrid Undset uttrykte at "menneskehjertet er så evig og uforanderlig det samme." Og når Skaperen skal lære oss den rette bønn om det viktigste for menneskelivet, så begynner han med å understreke at det finnes bare èn Gud, hvis navn en ikke skal misbruke, og at vi trenger en hviledag både for å ære Han og hvile selv. Så kommer det vi akter minst på i dag: Familien med far og mor som skal hedres og deretter nok en viktig nedvurdert sak: DET DAGLIGE BRØD (lehem=brød) - som de ringaktede jordbrukere sørger for. Merkelig greier - som dukker opp igjen og igjen og gjør at hele sivilisasjoner går under - også Babel - som av grådighet og dårlig forvaltning gikk under. Standardverket "Topsoil and civilisations" og historikeren Toynbee vitner om det. Husk Bet-lehem betyr brød-huset, fødestedet til Han som lærte oss å be om "det daglige brød."! Slå den!

Når en skuer utover samtiden med et lite tilbakeblikk i Norges nyere historie i det nittende århundre, så var det de "ringeste" som gjenreiste Norge fra haugianerne og bondehøvdinger, ikke minst fra det foraktede Bibelbeltet med Ole Gabriel Ueland (Heskestad) i spissen. Notto Jørgens Tvedt (første ordf. i Evje) var med, og disse folka kjempet helt til statsminister og utenriksminister Jørgen Løvland fikk oss fri i fred, gjetergutten fra Løvland. Alle solide bondehøvdinger og pontoppidanianere. Noen bedre? De tier man om - akkurat som Babels mektige. Ydmyge, rettenkende samfunnsbyggere som fikk det til - i motsetning til dagens pratmakere som raserer jordressursene, jordbruket, matforsyning. Endog radikaleren Berge Furre - riktignok fra Bibelbeltet - innså at folkestyret i Norge var et "bondedemokrati" skapt av de "ringeste" altså? Igjen, merkelig greier å vurdere dem slik som forvalter skaperverket slik at vi får mat og miljø. Dette kan jo ikke byfolk som bor i sine "steinørkener" som gamlemor fra Lyngdal uttrykte det etter sitt første og kanskje siste besøk til Oslo. Sigrid Undset var heller ikke fjern fra tanken da hun mottok Nobelprisen og stod i GamleStaden, skuet ut over menneskeverket og sa: "Jeg liker ikke byer - jeg"

Edv. Sverdrup (sek. MF) skriver i "Kristenliv i Norge fra 1868-1918" at det var den haugianske vekkelse som hadde gitt kraft til den bondereisningen som kom, altså med sin jordnære, livgivende og bærekraftige nasjonsbygging. Er det dette som mangler i dag? Stortingsmann Haus (KrF) på Forsøksgarden på Jæren sa om jærkulturen: de dyrka ny jord, hadde fulle uthus og fulle innhus, altså en livsbyggende kultur. Kanskje noe å tenke på i demografiske nedgangstider? I den originale bondesangen av Jonas Dahl lød det: ""Underlegge eder jorden", sae Gud. Ennu alle steder - det er første bud. Først i plogens spor - åndens grøde gror; bonden er og var all kulturens far." Det var fjerne toner det?

Sir Winston Churchill - "Den vestlige sivilisasjons redningsmann" forstod noe langt mer da han uttalte: Der jøden bor er det grønt - mens der araberne hersker - er det brunt." Enkelt og greit, men sant. Bare se på ørkenstatene i N-Afrika som hadde store nåle- og kastanjeskoger - for ikke å snakke om Arabia, stort som India -  nå ørken - men satellittfoto viser at det hadde vært vakkert savannelandskap.

Etter som skogene og nasjonene raseres og miljøet likeså - vender også kommuniststaten Kina seg til Israel og ber om hjelp for å gjenreise naturen og miljøet. California er visst på vei til det samme der staten er så pumpet for grunnvann, at det løfter seg mot Stillehavet! Slå den!

Selv darwinisten Garborg sa om jorda: ”Denne jordi er forunderleg. Svart og fæl og ser inkjes ut, men skaper med guddomsmakt det himmelske fagre, og det jordiske ganglege”. Et annet sted skrev han at man kunne ha lommene fulle av pening, men svelta, tyrsta og frysa i hel om det ikkje var mat, drykke og klede å få! Han forstod forskjellen på realverdier og mammon. Så kloke folk fantes på Jæren før i tida.

Det var KULTUR det - nasjonsbyggende og bærekraftig! Man undres hvor jorda og kulturen blir av?

************
Relatert stoff:
Vann - Verden tørster!
Kunnskap om skog, vann og jordbruk i Israel – spres til nasjonene
Ressursene i Verden og i Norge