Barnevernet styrt av en kjerne av Frankfurtere?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 31.03.17

Hvorfor påstå slikt?

Da Barnevernet i Varanger ble kikket etter i kortene av rådmann og de folkevalgte myndigheter, sykemeldte de seg alle sammen. Hva slags strategi er dette?

Spesialpsykolog Salvesen som la fram Naustdal saken for de 700 evangeliske kristne i Polen nevnte dette på et YouTube innslag at rådmenn hadde liten eller ingen innsikt - selv om de og kommunestyret har ansvaret.

Han og flere hevder at Bvtj. akutt-/omplasserer barn som de ikke burde omplassert og ikke gjør noe med de som klart kunne trenge det.

Under dekke av taushet og unntatt offentlighet fortsetter man dette traumatiserende arbeidet i stort omfang ofte på en høyst uregelmessig måte. Rettssikkerheten er sterkt svekket - og mange operer nærmest som en stat i staten. Du finner i linkene til menneskerettsdommer Hillestad Tune og spesialpsykologen om norsk barnevern. Den siste har flere YouTube innlegg som er innsiktsfulle.

Jeg kommer tilbake med mer dokumentasjon senere. Her er det fakta som teller og ikke følerier og retorikk.

MEN SÅ ER DET STORE SPØRSMÅL - HVORFOR GJØR MAN DET? HER ER SVARET EN IDOLOGIK RASERING AV FAMILIEN.

"All antikristelig ideologi gjør SAMFUNNET til det grunnleggende og hevder at det skal ha all makt og innflytelse over hjemmene. Det er en av de måter Satan bruker for å forberede veien for den siste store Antikrist." Øivind Andersen i Ved Kilden 17. januar. (Lunde Forlag)

Mener å huske at C. Fr. Wisløff skriver om det i en andaktsbok: "De kristne hjems daglige husandakt, med Guds ord og bønn og sang, betyr mer for Guds rikes fremvekst og utbredelse enn alle våre ekstra aksjoner til sammen. Ikke ett ondt ord om våre spesielle tiltak. De kan være bra. MEN HUS-ANDAKTEN I HJEMMET ER U-UNNVÆRLIG:"

Både LUTHER - som vi feirer 500 års jubileet for nå i 2017 - og Hans Nielsen Hauge var familiens frigjørere og under-strekte sterkt dens fundamentale betydning som Guds gode SKAPERORDNING. Alt sant menneskeliv, fri og rett myndighet har sitt utgangspunkt her - fordi det er Guds fundamentale skaperordning: "Det første riket" med lovgivende, dømmende og utøvende makt. Dette har selvsagt alle ideologier forstått som vil kristendommen og vår frihet til livs.

Sir W. Churchill (den vestlige sivilisasjons redningsmann) sa under 2. v.k. at det hadde forundret han å se hvilken kraft det var i et folk oppfostret i frihet - da tydeligvis i relasjon til tyskerne som marsjerte i takt, til de ikke marsjerte mer, men satt på ruinhaugene sine.

VIL DU VITE MER, FÅ EN DYPERE BEGRUNNELSE SÅ KLIKK DEG INN PÅ KOMMENTAR-AVISA.NO. I høyre stolpe finner du det som forklarer det meste av det som skjer med familien i Norge i dag:

1. "Nå må vi våkne. Familien staten og nye lover" der målsettingen for det fremtidige familiearbeidet og det ideologi - avkristnede menneskesyn kommer klart til uttrykk. Foredraget holdt en rekke steder i Norge, spredt i tusenvis av kassetter og i manus.

2. "Fra Skapertro til Frelsertro" som nå er sett av mer enn 700 samt de som hørte det i Dølemo.

3. Nylig innspilt YouTube som du også finner på AKF-YouTube som første valg, eller rett her.