Barnevernet delvis resultat av en ond, villet familiepolitikk


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.02.16

Det begynte for meget lenge siden - da man begynte å løse opp familiebåndene bl.a. med å oppheve felles beskatning med klasser, alt etter hvor mange barn man hadde. Jeg har selv hørt, av en vel orientert jurist, fortelle om hvordan en sentralt plassert byråkrat  jobbet med den omlegginga. Så kunne hver ha "sine egne penger" og utvikles videre mot mindre fellesskap (ett kjød) og mer selvstendighet.

Så angrep man familien på punkt etter punkt og slutter nå opp med direkte innmarsj i hjemmene (signalisert i Likestillingsloven) med Barnevernet og oppløser mer eller mindre familien og foreldreretten både der og i flere andre institusjoner.  En ekstra omdreining fikk jo oppløsningen og kraften fra samfunnet da man begynte med fosterdrapet som sosialisten og helsedirektør K. Evang ivret for. Da ødela man bl.a. tilgangen på skikkelig og nok arbeidskraft som igjen fikk ødeleggende virkning på realøkonomien: (Sentralbanksjef H. Skånland i Aftenposten 2001 i kronikken "De barna vi må savne.") Så måtte mor skoleres og ut i arbeid - fullt ute-arbeid - og barna i barnehage helst fra de var født. Og når hjemmene etter hvert fikk mindre og mindre ressurser og mer og mer slitenhet (tidsklemme) og irritasjon - som fort kunne prege voksne og barn - ja, så måtte man starte med Barnevern og overta oppdragelsen av barna - helst med kuttede røtter til sitt hjem og særlig de kristne hjem. Det plagsomme hadde nemlig skjedd, at man mistet kontrollen over barna fra de kristne hjem ved at de begynte kristne friskoler - og da måtte man skaffe seg kontrollen på en annen måte. Da var Barnevernet en glimrende oppfinnelse med taushetsplikt, unntatt offentlighet og nedsatt rettsvern endog ved bruk av politimakt. Et "utmerket" ideologisk håndverk av Frankfurtherskolen. Man skjønte viktigheten av det som Cand. theol. Øivind Andersen sier i sin andaktsbok "Ved kilden": "Det som skjer i hjemmene, er helt avgjørende for et folk og et land. Etter Guds Ord er hjemmet det primære, det grunnleggende samfunn. Det store samfunn - det som vi i dagligtale kaller "samfunnet" -  er avledet av det. Derfor er det ikke å undres på at sjelefienden prøver å ødelegge hjemmene og den Guds ordning som gjelder i dem. All antikristelig ideologi gjør samfunnet til det grunnleggende og hevder at det skal ha makt og innflytelse over hjemmene.  Det er en av de mange måter som Satan bruker for å forberede veien for den siste store Antikrist." Merk deg dette i dagens situasjon og glem det ikke!

Jeg har fulgt familiepolitikken mer eller mindre fra Familiemeldinga i 1974 og har merket meg arbeidsmetodene til 68-erne som nå har fulgt kommunisttenker og frankfurther Gramscis råd: gå den lange marsj gjennom korridorene og innta institusjonene. Jeg nevnte Gramsci allerede i "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover" i jan- 1978 og har vært innom han også i
"Fra Skapertro til Frelsertro" i 2016. Du finner begge talene på Kommentar Avisa.no i h.stolpe. (Søk deg også inn på "Politisk korrekthet og totalitær kulturmarxisme") Nå fortsetter de sin Frankfurtherpolitikk - primært rettet mot Guds helt fundamentale ordning for et sant og fritt menneskeliv og en fri og velfungerende nasjon - familien - bygget på "evangelisk-luthersk» lære og tro. Dette i motsetning til de U-frie nasjoner som bygges på Frankfurthernes grunn av marxisme, ny-marxisme, tanker fra den franske revolusjon, freudianisme og evolusjonslære i en kulturevolusjon av "politisk korrekthet" som kort og godt må stoppes om Gud gir tid for Norge enda en gang, for nå er de kommet så langt at de er kommet over dørstokken i de "tusen hjem". De krenker de vi elsker og tenke på "vår far og mor" - og saganattens lange vidunderlige drømmenes stjernehimmel som lyser fram til Han - det lille barnet - som stjernen lyste over i Betlehem. Han og Hans rike skal drepes fra Betlehem til mors mage i de tusen hjem, til hjem og nasjonen igjen går i oppløsning for de onde makter.

Deres tenkning, maktbruk og politikk preger nå en rekke samfunnsområder, og hvis vi ikke nå får en "brexit" både mot høyre- og venstresida i norsk samfunnsutvikling, og en ydmyk oppvåkning til bønn og forkynnelse av forkynnere som er villige til å lide for SANNHETEN - da vil dette garantert gå galt - ikke bare med hjemmene - frihetens arnested - men hele nasjonen. For Blix synger en sannhet for oss om "vil Gud ikkje verge by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja,-" og selvsagt ikke med det forsvar og den matforsyning som vi har i Norge i dag.

Den første de invaderende styrker av nasjonal-sosialisme tok - da de inntok Norge - var formann i Forfatterforeningen og ideologen Ronald Fangen som hadde talt om nasjonal-sosialismen som ny religionsdannelse. Tyskerne forstod - men tilhørerne omtalte det som spøkelser og svartmaling. Nå er et totalitært mangehodet ideologisk troll i ferd med å feste grepet om «de tusen hjem" og Norges framtid: de norske barn. Da dette skjedde forrige gang - da nasjonal-soialismen vil ta barn og unge - reiste biskopene seg og sa NEI. Bl.a. ba de alle prester legge ned embetene sine og las opp Kirkens Grunn som har et helt fundamentalt avsnitt om - ja - hva tror du? Jo, nettopp: FAMILIEN, GUDS SKAPERORDNING som nå igjen angripes av totalitære krefter - men nå dilter biskopene og de fleste prester med makter og myndigheter. Og det er jammen ikke mange andre heller som forstår hva som foregår og oppløfter et samlet NEI og atter NEI. Vi fortsetter å be over 2. Krønkerbok kp 20 og Asas rop til Gud i 2. Krønikerbok kp 14.!