Avhørsmetoder og begreper i Barnevernet


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.05.17


Men nå litt om AVHØRSMETODENE - av BARNA. Jeg fulgte godt med i Bjugnhysteriet for mange år siden og har tatt vare på bøker og avisartikler.
De arresterte 37 menn og alle måtte frikjennes!! Om barneavhør som man nå foretar av småbarn ned til 4-6 års alderen i Barnehusene -  skrev Prof. dr. juris Johs Andenæs (Den store autoritet innen norsk jus.) i Aftenposten 15. april 1998 med overskriften: "Historien om Bjugn saken".  Mot slutten skriver han "Bjugn-saken har etterlatt seg mange skadeskutte liv, mange ødelagte vennskapsforhold, et bygdesamfunn med bitre og fastlåste motsetninger. Dertil kommer en ukjent konto av skader påført barna ved gjentatte og langvarige avhør, intime legeundersøkelser og psykoterapi for å bearbeide følgende av seksualovergrep som i virkeligheten ikke har funnet sted. Hva kan man lære av saken for å unngå at historien gjentar seg? - - - - Først og fremst bør saken gjøre slutt på forestillingen om at barn alltid taler sant når de forteller om seksualovergrep.  Å ta et slikt utgangspunkt er et opplegg til justismord. Erfaringen fra Bjugnsaken og lignende saker i andre land viser at en pågående og suggestiv eksaminasjon av småbarn kan få dem til å fantasere frem de mest absurde historier." Andre feil blir også nevnt i bøkene fra Bjugn. De fås sikkert på et antikvariat.

I forbindelse med Bjugnsaken kom Barneombud Finn Viggo Torgersen flaksende inn i helikopter og erklærte at barna snakker alltid sant.  Til det uttalte retten: "Barneombud Trond Viggo Torgersens besøk i Bjugn høsten 1992 blir av Fossen forhørsrett betegnet som "svært ubetenksomt". Hva er det "rettsstaten" driver på med?

I en fersk sak om barneavhør som nylig Romerikes Blad (21.11.2016) ga stort oppslag, sier sakkyndig psykolog Judith van der Weele: "Barn kan lyve, de kan misforstås og det kan være ulike grunner til at de sier det de sier. " Hun påpeker også at de ikke definerer "vold og å slå" og sier: "Jeg får alltid så mye kjeft når jeg sier dette, men er det sånn at selv all vold er ulovlig, er ikke all vold, nødvendigvis skadelig i et slikt omfang at man bør akuttplassere." Hun sier også at "Akuttplassering er en potensiell traumatiserende hendelse, og man må veie opp effekten av å beskytte barnet mot at man kan skade det." (I Romerikes blad fortelles om en gutt som ble livredd etter at han ble "kidnappet" etter grov uforstand av ei lærerinne og nå har mistet 4 års skolegang.) Undertegnede har etterlyst definisjonen av (vold og slå) flere ganger og ikke fått svar. Leser man "Glassjenta" i Stavanger Aftenblad (64 s.), så synes det som om politi og Bvtj. kan bruke den makt de vil mot ei 15 år gammel jente - men da heter det ikke "vold og slå" - selv om jenta skriker aldeles forferdelig. Men når mor og far gir barnet en klaps på baken eller et fast grep i armen etter gjentatte advarsler, da er det "vold og slå" som "er forbudt i Norge."
Forstå det den som kan om dette ikke skal forstås ideologisk - ellers er det totalt irrasjonelt. Foreldreretten og foreldremyndigheten er sterkt truet av statsmakten i Norge - noe som er typisk for totalitære stater.