Akademiet for Kristen Folkeopplysning
- Med landsomfattende bønneaksjon


- Vi er på full fart bort fra Gud i menighet og samfunn. Vi er i ferd med å vende oss til avguder og ideologier. Bli med i en bønneinnsats motsatte vei.
Still opp i bønneaksjonen LYS for Norge. Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF).


Av: Svein Villy Sandnes – desember 2017
(Etter avtale også på trykk i www.Kommentar-Avisa.no)


BAKGRUNN


Hva er det som er så alvorlig at dere slår alarm?

En ting er at Den norske kirke og mye av den teologiske utdannelse er fullstendig på avveier - men siden man kuttet forankringen i "evangelisk kristendom" i Grunnlovens § 2 m.fl., har frafallet og forfallet økt med enorm fart i Kirke og samfunn helt ned på grunnskoleplan og den off. virksomhet inn i hjemmene og raserer det meste. Ikke har vi skikkelig kristendoms-undervisning mer - og familien er under massivt angrep fra en mer og mer totalitær stat.


Hvilke konsekvenser vil det få dersom vi fortsetter på en kurs på vei bort fra Gud?

Vi og de neste generasjoner blir ført på avveier - bort fra Jesus, frelsen og livets vei - og bærekraften i samfunnslivet vårt. Vi vil miste friheten til å forkynne lov og evangelium, den hele Skrift fritt og sant, og frelsens vei blir sakte lukket for store og små. Det står i Bibelen at de søkte til slutt - - fra hav til hav etter Guds Ord. Det kostet forfedrene enormt fra 1800 å skaffe oss denne frihet og velstand - som vi nå avvikler. Derfor minner jeg ofte om Hebreerbrevet 13. Jeg tenker også på et sangvers Niels Ove Vigilius ba om "den perle god" på et av seminarene våre: "For denne gav de allting hen, Gud hjelp oss å bevare den!"


BØNNEAKSJONEN


Dere har laget en brosjyre. Hva inneholder den?

Den inneholder 4 små A5 sider. Førstesiden presenterer AKF og Bønnetjenesten LYS for Norge og et dikt: "Et folk som ber" og hva det betyr. S. 2 en vidunderlig andakt av H. E. Wisløff om å være "vedholdende i bønnen,-". Så hva Pontoppidan, Hudson Taylor m.fl. har sagt om bønn. (Sitatboka til Ruud) Men viktigst er Bibelens egne Ord om bønnen en rekke steder. S. 3.statsminister J. Løvland, Kong Haakon og W. Churchill har sterke ord om Ordet og nasjonene. En oppfordring til bønn om vekkelse over Norden som fikk så store tider med Pavo, Læstadius, Rosenius og H. N. Hauge, og vi ber om forbønn for en mye forsømt oppgave: Kristendomsforsvar. Siste side viser hvordan vi presenterer bønnebegjæringene i LYS.


Hva går selve bønneaksjonen ut på?

Jeg har hørt igjennom intervjuet som Ystebø hadde med F. Graham. Det var godt å høre hans "byrde for landet" i forfall og "eneste håp for USA var bønn, bare Gud kan snu Amerika". Det var godt å høre denne tro og tillit til bønnen og hans og farens bønneaksjon for USA. 

Slik har vi også tenkt. Bønnetjenesten Lys for Norge har vi drevet i mange år. I de senere år har vi benyttet oss av SMS og fått med forbedere rundt om i landet. Og ettersom utviklingen har gått fra ille til verre - har vi mer og mer blitt minnet om å be for Norge, Konge og de med makt og myndighet. Gud må gjennom dem sørge for at vi får leve i i frihet og fred for å drive med det viktigste av alt: redde mennesker for himmelen og ta vare på vårt jordiske liv for små og store i familiene - ikke i statens klo. 


Hva kan folk gjøre som gjerne vil være med på denne aksjonen?

Blir de minnet av Herren om å be med oss, kan de skrive til: AKF, Pb. 196, 4734 Evje, Tlf./SMS: 90834379 eller maile til akf-evje@online.no. Vi sender gjerne ei bunke av brosjyren gratis til utdeling. Ta kontakt! Stortinget har fått 170 og 15 til noen titalls andre som en begynnelse.


Før i tiden ble bønn tillagt større vekt enn i dag hos kristne. Hva er det viktige med større vektlegging på bønn?

Bønn er i Bibelen en helt grunnleggende faktor for at Gud griper inn i den enkeltes og nasjonenes liv. Vi ser det ikke minst hos Jesus selv både i det offentlige rom hvor han vender seg til Sin Far, og undrene skjer. Han står tidlig opp og går avsides og ber. For den avgjørende seier i Getsemane kjemper Han i bønn så Hans svette er som blodsdråper. I bønn ble det store og avgjørende slag avgjort. Vi har også en rekke fortellinger om merker i gulvene osv. etter trofaste forbedere i vekkelsestider her i Norge.


MÅL


Hvilket mål er det dere ønsker å oppnå med denne aksjonen?

Vi fortsetter klart å be om frelse og hjelp for de enkeltes bønnebegjæringer som før - for det er mye åndelig, sjelelig og fysisk - materiell nød. Men vi følger opp det som har vært løpeteksten på Kommentar Avisa.no siden starten i 2004: "Gud er Gud for begge regimenter. Norge tilbake til evangelisk-luthersk Grunnlovsgrunn" og "Det fredelige hjørne av Europa" som Norden ble kalt etter de store vekkelsene. Bibelen ber oss å gi akt på fedrene. Vi har opplevd at Gud hører og griper inn i store som "små" saker - og gir oss stor grunn til å takke.Bønne Brosjyre