20 millioner sulter ihjel!!


Av sivil agr. Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.03.17

Kort respons på de snart årvisse katastrofemeldinger.

Huff og huff, stakkare de - vi må samle inn penger og mat så de ikke sulter ihjel - sant nok når vi i årtier har nektet å høre etter hva bl.a. "Det jødiske nasjonalfond" har gjort i Negevørkenen i titalls år. Ørkenen er grønn og skaffer mat, vann beskyttelse av mennesker, dyr og jordsmonnet. Og her sløver vi videre. I planene jeg la i SYD-Etiopia - et land med 2, 2 % igjen av skogene med et ødelagt klima osv. osv - har nå Ketil Fuglestad og Torstein Haugen gjenreist store skogområder, grunnvannet er på plass og på vei tilbake i elvene. Konene får kort vei til vann og ved og frukt, og grønnsaker kjører de i hus med trillebår! I fjor kom 6 busser fra Moyale, Yavello til Konso (30 mil) for å handle frukt og grønnsaker m.m. 10 000ener av daa er under oppdyrking på Saggenplanet (elv). Da Fuglestad kom til Gidole i 1975 sa de. "Ha du tenkt deg til Konso for å plante skog (som det stod i programmet) kan du bare reise hjem igjen. Du er ti år for sent ute." "Uprøvd er u-setande" sa jærbuen - nå er store områder grønne og produktive, tar vare på liv og skaffer vann. Vannet kommer som bekjent med skyene fra havet, men det må skoger til for å fordele og ta vare på nedbøren og skape grunnvann og igjen vann i elvene.

På klimatoppmøtet i Paris ble de afrikanske landene enig om å plante millioner av trær. Jødene yder nå hjelp til en rekke afrikanske land, Kina og California også. Vi burde også ha maktet det med vår store arv etter Hans Nielsen Hauge med "Åndens og håndens arbeid", haugianerne som ga kraft til den bondereisning som frigjorde og gjenreiste Norge med rett forvalting fra 1796-1905 osv. Nå må man slutte med huff og huff og følerier å hjelpe flyktninger og de mange andre til å få orden på forvaltningen av sine rike land så de kan leve og ta vare på hverandre og skape fred!

Til slutt: Hvor alvorlig er det egentlig følt og ment disse mange katastrofeoppslagene, innsamlingsaksjonene osv. osv. og en voksende hær av NGO-er, når man ikke gjør det som man vet skal til for å redde millioner av menneskeliv og bygge nasjonene opp til velstandsnasjoner?