Utsetting av ulovlige gener i vann og på land?

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.11.15


"– Dramatisk for økosystemet.
Ulovleg utsetjing av fisk er eit aukande problem i fleire delar av landet. Berre i bergensområdet er det no registrert framande artar i 10 vatn, og ofte kjem rapportar om nye. – Alvorleg miljøkriminalitet, seier Jeger- og fiskerforbundet."

Dette hadde NRK-nett som oppslag 22.10.15 - og man undres.

 

Det påvirker alt i vannene sier de og er i opprør og maner til mottiltak. Hvorfor er man da ikke like oppgitt over fremmede ulvegener fra Russland om de er utsatt ulovlig eller innvandret i et område hvor nordisk ulv var utryddet? De påvirker miljøet like rått - om ikke verre - og enda verre: de ødelegger det menneskelig livs- og bomiljø. Men her gjelder visst andre regler og syn?