Ung jord eller gammel?

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.06.15 

Rektor N. O. Vigilius ved Dansk Bibelinst. minnet oss om at når man hadde tatt feil av veien måtte man gå helt tilbake til der man tok feil – og slå inn på rett vei.

Det gjelder på alle livets områder – at å gå litt tilbake og presentere seg som for konservativ osv – det er bare forvirrende og forførende om man er av aldri så god vilje.

Det gjelder ikke minst innen ”jordskjelvet” i norsk åndsliv: evolusjonslæren og gammel jord myten som er helt fundamental for at man skal skaffe rom for evolusjon og avskaffe skapelsen og Skaperen og Bibelen -  og få til den forferdelige utvikling med å omdefinere mennesket fra skapt i Guds bilde til det dyriske. Se sitatene under om hvor fundamentalt dette med ung jord kontra gammel er. Har du tid så klikk deg inn på YouTube og hør talen: ”Fra Skapertro til Frelsertro” og spre gjerne linken videre for her hersker mye forvirring og stor motstanden.

A. Gàderborn uttaler følgende:

Anders Gärdeborn (Genesis, Sverige) har selvsagt fått smake kritikk og motstand på dette kjernepunktet: tiden. For uten milliarder av år – ingen tid for utvikling. Han sier på en av de flotte DVD-ene i ”Adam och Evalution: ”Jordens høye alder er en myte, en av de mest bergfaste myter vi har i dag. Som skapelsestroende så får jeg ofte utestå kritikk, men det finnes ikke noe område jeg får mer kritikk på enn når jeg sier noe om at jorden ikke er så gammel som noen mener den er.” 

Ken Ham leder for AiG anser ung jord som en helt fundamental sak – og det gjør også en topp motstandere på Harvard Univ. Ken Ham uttalte en gang til en kvinne som sa: ”Jeg er ikke som du bokstavelig kreasjonist. Jeg begrenser ikke Gud til seks dager med skapelse.” Ken Ham svarer: ”Jeg begrenser ikke Gud til seks dager, men jeg begrenser meg selv slik at jeg lar Gud fortelle meg hva Han gjorde og prøver ikke å fortelle Gud hva jeg tenker Han gjorde. Og jeg må ydmykt foreslå at du stopper med å fortelle Gud hva Han gjorde og i stedet lytter til hva Han forteller deg.” Det er hovedsaken! Rydder man ikke opp i dette – går helt tilbake til der man tok feil – så forandrer man lite eller intet – men forkludrer kampen.