Uklok og farlig Hellasavtale

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.07.15 

 

Hvordan denne enorme gjelden for Hellas har oppstått kan man selvsagt diskutere. Hellas er i alle fall ikke alene om skylden. De er et heller tilbakestående land som hovedskalig hviler på olivenproduksjon, turisme og litt til. Lite av annen tung næringsvirksomhet har de. Dette visste selvsagt EU-landene og spesielt tyske banker som lånte ut midler langt ut over det som var forsvarlig. Vi så noe av det samme i "husboblen" som sprakk i USA da drivstoff- og matprisene skjøt i været, og mange ikke kunne betjene huslånene sine.

 

Selvsagt har Hellas levd over evne etter at de fikk snirklet seg inn i EU - noe begge parter sikkert ønsket av flere grunner enn de økonomiske, bl.a. transport- og militærstrategiske grunner. Det siste gjorde at sir Winston Churchill på julaften - til konas fortvilelse - tok fly til Hellas for å hindre Russlands innflytelse og åpen adgang til Middelhavet og Suezkanalen. Det samme har vært på gang nå når Hellas ba omhjelp fra Russland, derfor er det ekstra uklokt av EU og Merkel å kjøre en så beinhard linje mot Hellas - en linje som kan føre til farlige situasjoner tyskerne burde de være de første til å forstå.

Hellas har svært må og noen muligheter til å komme seg ut av uføret ved egen hjelp - i kamp med de gamle og sterke politiske "ringrevene" i EU som attpåtil sitter på makta og har nakketaket på dem - og da kan det uventede begynne å skje.

E24 skriver noe meget riktig som jeg har tenkt på en god stund etter hvert som en fulgte utviklinga: "Avtalen medfører til dels tøffe innstramminger på den greske økonomien, og tidligere finansminister Yanis Varoufakis sammenligner avtalen med Versailles-traktaten. Fredsavtalen fra 1919 påla Tyskland å betale store erstatninger, noe som igjen bidro til fremveksten av ekstremisme i landet, og bidro til at Adolf Hitler til slutt tok makten."

Dette er helt riktig - og så vidt jeg husker forlot økonomen Keynes den britiske forhandlings-delegasjonen i 1919 fordi han mente de skrudde ersatningsskruen for hardt til - og at det kunne danne grunnlaget for ny katastrofe. Han fikk rett. Nød og ydmykelse er ikke måten å gjenreise et forført og ødelagt folk på. Sivilbefolkningen har liten del i tåpelighetene som "eliten" har påført Hellas.

Sir W.C. var en langt klokere mann i 1945. Han var beinhard i krig - til den var vunnet - men så snart tyskerne hadde kapitulert - fylte han skip med ulltepper og mat og kjørte over til den tyske sivilbefolkning. Det er stor forskjell på skoleflinke gutter med lite livserfaring som en bare får når en har levd en stund - gutter som har liten totalforståelse, visdom og klokskap. Det siste er det vi trenger i dagen turbulente verden, men det er lite av det.

Når jeg først er inne på dette minnes jeg et oppgjør mellom to toppgeneraler - en fra USA og en britisk i Serbiakonflikten. Russerne hadde i en lynaksjon inntatt en sentral flyplass og generalen - tror det var Clark han et - sa til briten: Hiv dem ut. Svaret var klart og med historisk totalforståelse som kjennetegner mange briter med tradisjonen inntakt: Jeg starter ikke en tredje verdenskrig p.g.a. din dårskap.