Tror Operafolkene i Oslo og Kilden i Kr. S. på havheving?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no 19.10.15

 

Man undres.
Nylig var jeg i Stavanger og så de nye elegante boligbyggene som liksom gror opp av havet. Så kommer man i tanker om kulturhuset Kilden på bryggekanten i Kristiansand S. og Operaen i Oslo. Milliardbygg like ned i havkanten - som i følge klimaekspertene snart vil stige innenfor de kulturelle portaler.


Arkitektene, politikerne og finansfolk - sikkert flere hundretalls godt skolerte mennesker som følger med i tiden og gjerne vil være oppgradert og på linje med dagens "visdom" og tidsånd - vet de ikke hva klimaekspertene sier? Tror de ikke på dem? Hvorfor skal vi tro på dem alle da?


Så kommer spørsmålet fra den jevne mann. Snakker disse klimaekspertene sant - eller har de en skjult agenda hvor de skal skremme verden inn i pavens gamle prosjekt om en verden, en regjering som han nylig slo til lyd for i USA i Kongressen, hos Obama og i FN - som forøvrig jødene kaller United Nothing (UN). Det er jo påvist en feil i bl.a. videoen til Al Gore.

Det minner kraftig om Bibelens bilde av skjøgen på dyret. Skjøgen er nok Romerkirken som Luther sa, og dyret er vel statsmaktene i verden hvor menneskene og ledelsen etter hvert utviklet seg til å identifisere seg med dyret og Gudsbildet skiftes ut. (Romerbrevet 1 - og evolusjons-læren) Vi får se - "vi skal skjønne det når det skjer - men det ser ikke ut som "eliten" tror og etter lever sine egne dystre spådommer.

Men som troende har vi en sikker oppslagsbok om "det som skal skje heretter" for Gud er Gud for begge regimenter - selv om verdens fyrste raser mot sluttoppgjøret - og Han driver for tiden på med å samle sitt folk til Jødeland - Israel - og skal i den sammenheng ta et kraftig oppgjør med Sitt folks fiender. Men det tror man vel heller ikke på - nå som de skal ta over og kontrollere hele verden.

Men Skriften taler helt klart om et gjenoppstått Romerrike som skal vare en kort stund før Guds rike knuser det hele. Bare les profeten Daniel som britenes store forsker I. Newton brukt mer tid på enn naturvitenskapen han er så berømt for. Men vår tid vet vel alt så meget bedre?