Syriaflyktninger – hvordan hjelpe dem lokalt?


Av cand agric Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 05.06.14 (Oppdatert 06.06.15)

Tung fagekspertise sier at det beste er å avhjelpe nøden i områdene der den og flytningene er. Å bruke store milliardsummer på å frakte flyktninger «jorden rundt» er både uetisk (færre mennesker kan hjelpes) og uforsvarlig ressursbruk.
Les professor ved UiB og UiO Terje Tvedts artikkel «Narsissismens triumf.», der han blant annet skriver:
«Men dersom Stortinget
 virkelig vil gjøre noe for Syria og flyktningekatastrofen, og som også kan bidra til å skape grunnlag for mer varige løsninger, kunne de ha sagt: Isteden for å bruke milliarder på 10 000 flyktninger vil Norge betale for driften av alle UNHCRs leire internt i Syria i to år. Eller for alt arbeidet i Jordan i to år. Eller i Libanon (alt ville ha kostet mindre enn selv de mest beskjedne overslagene over hva 10 000 flyktninger til Norge vil koste).»

Land som Libanon, Jordan m.fl. i araberverdenen har enorme land- og jordarealer og dermed kan en etablere settlement og der dele ut noen daa og bygge enkle hus for å produsere sine egne grønnsaker, potet, korn og eventuellt cashcrop som gir dem noe inntekter.

Det å hjelpe mennesker i nød handler mye om å kunne sette dem i stand til å hjelpe seg selv på litt sikt. Er man genuint interessert i det - bør man kontakte dem som virkelig har bevisst at de kan håndtere det flyktninger har behov for: å utforme et landskap som kan gi rent vann og jord å dyrke mat på. Gjør man ikke dette vil en måtte stille seg ett nytt spørsmål, mht at man sløser bort store ressurser på «løsninger» som bare skaper problemer både for nordmenn og flyktninger, hva er da den dypeste ideologisk årsak til at noen ønsker 10 000 syrere til Norge?

Nedenfor ser du hvilken enorm kompetanse på landskap/vann/jord som er tilgjengelig rett utenfor stuedøren til de syriske flyktningene.

 

Kunnskap om skog, vann og jordbruk i Israel – spres til nasjonene

Av cand agric Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 31.01.14

Shimon Peres uttalte for en tid tilbake følgende:
Ingen diplomatiske anstrengelser har promotert Israel`s rykte så mye som det faktum at Israel kjenner til hvordan man 
overvinner tørken i ørkenen, utarmet jord, mangel på vann og sult.”

Vi har samlet et knippe korte informative videoer om disse temaene, med en kort introduksjon foran hver video:

Forørkning verden over – hvordan stoppe den? Se videoen og tenk på at denne kunnskapen nå spres over hele verden fra dette landet:
Growing
Forest in the Desert http://www.youtube.com/watch?v=eK0nEV5dWBA&sns=fb

Hvorfor hater et stort antall av verdens nasjoner Israel? Denne handlingen er et slags aktivt selvmord – ta en titt på videoen så vil du forstå hvorfor: 
Made in Israel: Water https://www.youtube.com/watch?v=x7G9v6JdYwc&feature=youtube_gdata_player

Det unike Israel – se denne korte videoen som handler om hvordan en forvandler et ødelagt land til et blomstrende land og samtidig sprer 
kunnskapen til nasjonene:
Made
in Israel: Agriculture https://www.youtube.com/watch?v=oxxYmn3HpDU&feature=youtube_gdata_player