"Straffedom - det nye tabu"

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no 16.11.15

 

Det skriver Norge i Dag på s. 2 i Kulturavisa med bakgrunn i Redaktørdebatten. Ja, det skjer fordi man vil dekke over det frafallet som har skjedd i stor stil både fra Skriften og den "evange-liske lutherske" lære i alle relasjoner og fra Gud og Hans plan med jødefolket. Nå kommer konsekvensen av det.  Gud er nådig i et punkt: Jesus Kristus og Han korsfestet for våre synder og oppstanden til vår rettferdiggjørelse - trenden fram for Gud i stedet for oss. Det er den nye pakt. Utenom Jesus Kristus er Gud en forærende ild i mot all urett-ferdighet og alle som holder Sannheten ned i urettferdighet og løgn. Og løgnen florerer i dag enten i aktiv tjeneste for den onde eller i feig ettergivenhet og taushet for Sannheten, bare Sannheten og intet annet enn Sannheten. Man skjeler stadig til den sosiale side om det nytter og om man får mange "likes".


Dere mordernister får ha meg unnskyldt - men jeg orker ikke lenger lytte til den Bibeltomme retorikken - som prater vekk de fleste sannheter. Nei, jeg lytter til og repeterer for n`gang og de aller fleste av dem fra H. N. Hauge var "Pontoppidanianere" -  også de på Eidsvoll i 1814 og mange flere senere på Stortinget:

1. Statsmininister og fredsforhandler Jørgen Løvland i 1914: "Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre."

2. Ludvig Hope i 1940: "Like brått som uventa kom stormen over oss. Noe er me og kome under domen, og eg trur straffa vert hard og land." (Alt etter minnet.)

3.  Elias Blix: "Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja."

Og så kunne man gå tilbake til en rekke Bibelhenvisninger - men Skriften stoler man ikke på lenger - og spesielt basis for det alt: Gud som Skaper. Det har Frankfurtherskolen sørget for - om hvilke sjefsred. Sæle skrev på lederplass at det var "kun Jørgen Høgetveit" som hadde forstått. Det er intet gledelig komplement for meg, men om det er rett - en dyp tragedie - at man ikke har skjønt hvor fienden var og hvordan han opererte og dermed startet et effektivt apologetisk arbeid i tide, men lot dette utvikle seg.


Nå er vi på vei mot katastrofen på de fleste livsområder - inklusive det Esaias bl.a. taler om i kp. 2 om "fremmede folk" som strømmer inn i landet og mye annet. Men kort kan man si det slik: Avkristningen av Norge fører til det meste av dette som har med STRAFFEDOMMER å gjøre og masseinnvandring av jødefiendtlige folk og jødenes masseflukt til Israel og Guds gjenreisning av land og folk som statsmakten motarbeider så godt de kan.


Disse folkene jeg har vist til i 3 punkter over - har vist i ord og gjerning at de stod i kontakt med LIVETS Kilde - de gjenkristnet og gjenreiste Norge til velstand og fred og misjon. Historiene til fedrene vil man helst ikke snakke om og aldeles ikke på rett måte, enda Hebreerbrevet 13 taler klart om det. Pratmakerne i dag følger hverken Skriften eller våre fedre som man burde etterfølge. De burde gjøre som det stod på verkstedet jeg leverte inn bilen på for mange år siden i Oslo: "Hjelp meg til å holde min munn lukket inntil jeg vet hva jeg snakker om."