Statens NrK, Schibsted eide aviser og Østavik angriper Guds Ord

 


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.07.15 

 

Den siste måneden kan en komme i tanker om ikke Schibstedkonsernets Fædrelandsvennen og Aftenbladet og nå i dag statskanalen NrK har pratet sammen for å gjøre en del koordinerte angrep i media mot bl.a. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vel, vi vet i hvert fall at omkring 70 % av norske journalister er venstrevridde og en del prosent til er politisk korrekte. Aftenbladet og NrK kom nå med angrepet på verdidokumentet som ansatte ved NLMs skoler skal signere når de ansattes og der ekteskapet er likelydende med en mann og en kvinne – altså det vi finner som definisjon i Bibelen på ekteskapet og som dermed er Skaperens egen definisjon og dermed den endelige.
Før dette kom Fædrelandsvennen gjennom flere dager i sommer med angrep og uthenging av
de som tror Israel er Guds utvalgte folk, noe de jo er.

Det som er interessant er at når Sannheten blir fremført våkner den Onde selv, det er et godt tegn! Vi husker godt hva som skjedde med Djevelen selv da han 3 ganger fristet Jesus – Jesus sa «Det står skrevet» og siste gang forlot Djevelen Han. Guds Ord har kraft og om ikke lenge setter Gud Selv sluttstrek for menneskenes Ondskap på jord. Om mennesker selv vet de brukes av Den Onde er vanskelig å uttale seg om, men vi ser av gjerningene at de da brukes og da enten ubevisst eller bevisst. Frelsen i Jesus Kristus er også for disse – men da må de ydmykt bekjenne Jesus er Herren og Hans Ord er Sannhet.

Men, igjen til Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik som nå går høyt på banen på vegne av avguderiet. På hennes private Facebook side er de 6 siste oppslagene (som er åpne for undertegnede) støtte til homofili – det siste fra 25. juni lyder slik:
«Sterkt å få møte et stort forbilde og en av de modigste menneskene jeg vet om på 
‪#‎OsloPride. Hurra for Kim Friele!» Før det var hun 14. juni på PrideParade i Warszawa. Vi kan vel med dokumentasjonen over begynne å tenke på et kampanjemenneske…der hennes kampanje er motsatt av hva hennes Skaper forteller henne er Sannhet og det beste for mennesker. Friele er altså et «stort forbilde» for henne og «en av de modigste» hun vet om. Dette høres vel litt lite vidsynt ut spør du meg. Ørstavik burde kanskje før hun skriver mere lese denne i sin helhet om hun tenker å ta vare på sine medmennesker inklusive de hun nevner over: 68tter generasjonens dødskultur plager oss. Her dokumenteres det på en grei måte hvilke holdninger som bygger en nasjon og får folket ut av sykdom og elendighet. Hva Uganda fikk til på få år bør bli et «standardverk» for hver den som ønsker sin neste vel!

Så til hva saken også dreier seg om – nemlig et koordinert politisk spill der Likestillingsloven er den som nå ligger til grunn for de siste dagers oppslag mot NLM skolers verdidokument. Professor em. Erling Danbolt fortalte på Geilomøtet 12. januar 1978 i et foredrag med tittel «Ideologi og likestilling. Ot. Prop. Nr. 1/77-78. Lov om likestilling mellom kjønnene.» - hva som ville bli slutten på den utvidede fullmaktsloven Likestillingsloven var. Danbolt omtale loven som en totalitær fullmaktslov som skal gjelde ALLE livsområder.
Danbolt begynner sitt foredrag med å omtale ”det nye kjønnsrollemønster” som streber mot det store mål ”likestilling.” Dette i ”motsetning til det gamle”. ”Lovforslaget definerer ikke den likestilling det krever, men det forutsetter et ”bestemt helhetssyn som alle skal være enig i – det såkalte ”nye kjønnsrollemønster.” Man skal få tid til omstilling – men det skal gjelde også innen menigheter og familiene og praktiseres etter hvert ”Det sies like ut: ”likestillingsloven er ment å bli brukt som et middel til å påvirke utviklingen.” Til dette ville man ikke bruke domstolene, men et likestillingsombud og nemnder for å endre ”alle livsområder.” Her finner du noen flere stikkord fra Danbolts tale. Og her talen i FULLVERSJON.

I januar 1978 kom foredraget «Nå må vi våkne – familien, staten og nye lover.» (Lydfil i FULLVERSJON) som også gir en dybdeinnsikt i hva Ørstavik nå forfekter der hun tar spenntak i Likestillingsloven og vil bruke den som en totalitær fullmaktslov. Nå må vi våkne gir deg innsikt i systematikken og hvordan disse kreftene jobber systematisk mot kristendommen. Det er den totalitære kulturmarxisme som en ser arbeider. Foredraget ble holdt på omkring 90 steder rundt om i hele Norge og er i tillegg spredd i et betydelig antall manus og i omkring 5 000 kassetter oppigjennom årene.