Staten mot Bibelen - Likestillingskampen

 


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.07.15 

 

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik vil nå se nærmere på verdidokumentet på skolene som drives av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Der skriver de ansatte under på sin arbeidsavtale, ifølge Aftenbladet 21.07.15, blant annet: "Det livslange, monogame ekteskap mellom mann og kvinne er rammen for det seksuelle samliv, og det forventes at alle lever i samsvar med dette".

Ørstavik uttaler at det er klare betenkeligheter at lærere må signere på at de tar avstand fra ekteskap mellom homofile.
Hun uttaler videre: «Det er nå kommet en ny lov som beskytter mot diskriminering på grunn av seksuell orientering. – Vi vil se nærmere på verdidokumentet i lys av denne, sier Ørstavik.»

Ørstavik fikk jobben i 2009 under Audun Lysbakken fra SV. Og vi vet hva den daværende regjeringen hadde for tanker om kulturmarxismen – jo den støttet de gladelig aktivt opp under. Kulturmarxismen er kjent for å jobbe svært langsiktig og nå er de altså på gjenvisitt hos NLM, der de har vært innom flere ganger siste årene og faktisk fått godt gehør for endringer av fagplaner i skolene til NLM. Det eksemplet vi vel husker best er «Kvitsundsaken» der en lærer måtte slutte og lærerens bok i Kristendom ble byttet ut med en mer politisk korrekt bok, hentet fra Tryggheim vgs på Nærbø. Så ble det «fred» en liten stund…men djevelskapen ligger ikke på latsiden om noen et øyeblikk skulle tro det.

Denne gangen har NLM samme valg som tidligere, det å gi ombudet beskjed om at de følger Petter Dass sine ord:

«Hat alt det Gud i sitt ord selv hater,
at vellysten deg på jord ei skader!
Sky synd og lyter, som Gud forbyder,
elsk tukt og dyder, som deg bepryder og bader.»

Ord som bygger på Guds Ord. Legg så ved Romerbrevet 1 i et evt. svar til ombudet, som dokumentasjon på hva Guds Ord sier om saken.

Vil ombudet bryte religionsfriheten (som for kristne bety å lyde Den Treenige Gud mer en mennesker i slike saker som omtalt over), står det ikke fritt til det, men at ombudet er troende til å gjøre det er fullt mulig. Men da har vi et angrep på Gud Selv – det har ingen tidligere kommet ustraffet fra. Kulturmarxismen har aldri av seg selv klart å bygge et bærekraftig samfunn, men de er gode på å bryte ned samfunn bygd over generasjoner med svette og tårer. Det var deler av Kulturmarxismens ånd vi stiftet bekjentskap med her i Norge i tiden 1940-1945, tvang til vantro var utbredt i den tiden.