Skråsikker darwinist på andres skråsikkerhet?


Av cand agric Lars-Arne Høgetveit, i 
www.Kommentar-Avisa.no 26.09.15

Under overskriften «Nei til kreasjonistskole» i ØstlandsPosten 26.09.15 kritiserer Tommy A. Karlsen fra Moss en uttalelse fra påtenkt rektor ved Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik for sitt syn om at skapelsesberetningen skal få en mer fremtredende plass en evolusjonstenkningen. Og så blir undertegnede kanskje litt overrasket over at Karlsen som postdoktor og molekylærbiolog skriver følgende og med mangel av dokumentasjon av sine påståtte «fakta»:
«Evolusjonslæren er en av de best forståtte og best dokumenterte naturvitenskapelige teorier. Det er ingen seriøs faglig debatt om livet har utviklet seg ved evolusjon eller ikke. Det eksisterer vannvittige mengder med dokumentasjon for evolusjon, bl.a. fossiler og DNA analyser.» Vel, ved Universitetet i Oslo kan det nok langt på vei stemme at debatten har stilnet av, men 60 % av amerikanerne tror på en ung jord og ikke en jord på rundt 4,5 milliarder år…det var altså ca  150 millioner mennesker i USA og de har gått ut fra sine høyskoler og universiteter. Går vi til Europa er man heller ikke så ensrettet på dette som i Norge og vi finner tunge vitenskapelige miljøer på dette området, ulike de på UiO, i alle verdensdeler. Herlig da og lese en professor ved UiO -
VG nett 28.05.07 om CERN-laboratoriene ved Genève der de i partikkelakseleratoren LHC leter etter «Guds partikkel»: «Farid Ould-Saada sammenligner fysikernes kunnskapsjakt med et foreldreløst barn som forsøker å finne ut hvor det kom fra. - Så fundamentalt er det.» I «How life began» av Thomas Heinze sa den berømte professor ved Harvard, Georg Wald i 1995, følgende om utviklingsteorien: ”Tiden er hovedsaken i planen. Tiden som vi har å gjøre med er i størrelsesordenen 2 milliarder år .. . Når vi har så mye tid blir det «umulige» mulig, det mulige sannsynlig, og det sannsynlige virkelig. En trenger bare å vente: tiden selv skaper mirakler.»

Det er svært interessant at i gamle Sovjetunionen fikk tilreisende utenlandsstudenter ca 2 års studium i darwinisme før de fikk studere videre - for man skjønte at skulle de sluke resten av studiene måtte de fratas hele fundamentet for menneskets genuine menneskeverd, den man fant i Skapelsesberetningen. Slå den. Og det skal en sterkt tro til for å tro at cellen er tilfeldig utviklet, når cellens oppbygning og DNA-streng på 3 fot med en kunnskapsmasse tilsvarende 1 000 bøker à 500 sider med minste skrift, kan kopierer seg selv på 20 min osv. Man kan videre undre seg over hva slags naturlover vi skulle hatt i ursuppen som fra vann (H2O), karbondioksid(CO2), metan(CH4) og ammoniakk(NH3) ved hjelp av energi skulle gitt oss organiske molekyler deretter aminosyrer og til slutt et replikasjons-molekyl som skulle ha ført til liv?

Går vi utover våre norske grenser er vi her i Norge blitt kjent for å være veldig ensrettede på flere områder bl.a. mht evolusjonshypotesen som vi ofte kaller en teori – altså en flere ganger testet hypotese. Men hva mener Karlsen om at absolutt sikkerhet forekommer ikke i de empiriske vitenskapene – siden Karlsen selv skriver «Lær gjerne barna våre om skapelsesberetningen, men som en tro siden den er beviselig feil.»? Han har altså beviser for sin evolusjon, for den kambriske eksplosjon også – er den virkelig testet vitenskapelig?
Kan man falsifiser sentrale deler av denne evolusjonshypotese, og det kan man, så faller hele evolusjonsteorien som Karlsen benevner den. Men her har «vitenskapen» sikret seg: ”Selv om alle data pekte i retning av en intelligent skaper, vil en slik hypotese være utelukket innen vitenskapen, fordi den er ikke naturalistisk.” Todd, S. C, Nature 401(6752):423, 30 Sept. 1999.
Så til andre fakta: Fossiler – de dateres med ulike metoder – ulike metoder gir et standardavvik på samme prøvematerialet som under normal vitenskapelig metodelære ville forkastet dateringsmetodene (som useriøse). Et eksempel på datering av bergart: Steinprøver fra 22 vulkanske steiner fra forskjellige deler av verden, som man med sikkerhet vet er dannet i løpet av de siste 200 år, ga en alder i fra 100 - 10.000 millioner år ved hjelp av typiske radioaktive teknikker!
Videre er den geologiske tidsskala bygd opp rundt en sirkelargumentasjon og dermed, per vitenskapelig definisjon, ikke gyldig. Det innebærer da at alderen på steinen gis av fossiler og visa versa. Stor usikkerhet på datering av fossiler, stor usikkerhet på datering av bergarter og så kalles det fakta? Stakkars barn i grunnskolen…

Termodynamikkens 2. lov, svært forenklet: ”I et system (åpent eller lukket) går orden i retning uorden” (entropien øker, entropi er et mål på graden av uorden). Med andre ord: ”Det er en naturlov at en prosess går mot uorden om den ikke blir styrt.” Romerbrevet 8, 20 forteller oss: ”skapningen ble jo lagt under forgjengelighet – ikke godvillig, men etter hans vilje som la den derunder -” Konklusjon: Termodynamikkens 2. lov utelukker at: The Big bang skal ha ført til levende liv dvs økt kompleksitet (orden) og at livet har utviklet seg til nye arter (makroevolusjon) på millioner av år og at Himmel og jord har oppstått tilfeldig. Ikke rart at professoren ved UiO leter etter sitt opphav!!!

Menneskeheten har aldri – selv om den leter og graver over hele verden – funnet «the missing link» - broen over til makroevolusjonen. Mikroevolusjon innenfor våre arter er jo kjent dvs mht at genpoolen er stor og kan selvsagt da overleve i mange ulike miljøer. Det som er Gud skapt var tenkt «såre godt», men ved Syndefallet ble verden lagt under forgjengelighet. Mange store kulturer har sine historier om 8 personer som overlevde en stor vannflom, de ligner veldig på historien om Syndefloden. Syndefloden finner vi også store funn i naturen på over hele kloden – men i en evolusjonistisk ramme bortfortolkes de – for slik er det jo ikke. Bl.a. bortforklares den kambriske eksplosjon (hevdes å være rundt 540 mill år siden) – der en brått finner en fossil kirkegård av global dimensjon – som da tyder på en rask og stor katastrofe! Skal Karlsen holde seg til fakta – bør hans evolusjonshypoteser være så vitenskapelige at de settes opp mot disse funn i naturen – det er vel ikke en utfordring det når skråsikkerheten er så stor på Darwins vegne?

Legg godt merke til hva professor Michael Ruse fra Florida skriver: “Evolusjon er en religion. Dette var sant om evolusjonen i begynnelsen og det er fremdeles i dag sant om evolusjonen.” (Kilde: Ruse, M., How evolution became a religion: creationists correct? National Post, pp. B1, B3, B7 May 13, 2000) Ruse er en høyt profilert darwinist og utdannet innen filosofi og zoologi og underviste ved universitetet i Guelph, Canada. Han var tidligere en kristen. I februar 2006 deltok Ruse på en ”Darwin Day” ved Universitetet i Oslo der prof. Nils Chr. Stenseth åpnet dagen med å vise til evolusjonsteoriens betydning. Den har gitt oss et verdensbilde og vist at vi er i slekt med alle arter i verden, sa han.

Endelig, den 25. september deler Karlsen på Facebook sine tanker med sine venner i gruppen «Hedningesamfunnet – norske ateister»: «Har skrevet et innlegg i Østlandsposten. Måtte bare kritisere den nye planlagte kristne skolen som vil gi mer tid til skapelsesberetningen enn evolusjonslæren i naturfag.» Men, glemmer da Karlsen, at makroevolusjon er ingen ny disiplin – både i Babylonia, Egypt og blant hinduene syslet man med slike evolusjonstanker for mennesket – før de greske filosofer tok dette opp igjen fra ca 600 f.Kr. Så, evolusjonstenkning, er intet nytt under solen. Den danske jurist Paul Hoffmann har skrevet: ”Mennesket er et dyr, som skaper Gud i sitt bilde etter hvert som det utvikler seg, sa Darwin. Så sluttet man å dyrke Gud og begynte å dyrke mennesket og utvikle seg til dyr.” Verden har gått av hengslene sier mange i dag, kan det skyldes at Den treenige Gud er fjernet fra pensumet i hjem og skole i store deler av verden?