Sjefsred. Simones, humanetikere og fundamentalister

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no 18.11.15

 

Sjefredaktør Simones i Vårt Land har talt til humanetikerne - av humus - og skal ha sagt at det er fellestrekk mellom fundamentalister som tilber Allah og Bibelens Gud. Hvilke fellestrekk har det vært vanskelig å få konkretisert, dokumentert og få tak i. Det hørtes ut som det hadde noe med måten å tolke og utlegge skriftene på. Men heller ikke dette konkretiserer han. For meg høres det mer ut som mer generelt tåkeprat som er ute i et eller annet underliggende ærende?

Skal en kunne danne seg en mening om dette, må en først påpeke at å møte opp i humanetisk sammenheng for en sjefsredaktør fra VL er en merkverdighet i seg selv. Det er jo å møte opp i Gudsfornektelsens hule pr. definisjon. Det ligger i selve ord: humanetiker - av humus - som fra deres ståsted ikke har det minste med Skaperen og Frelseren å gjøre. "Fra jord er du kommet, til jord skal du bli, -" punktum. Men om han nå likevel skulle finne det rett å tale der, er det jo en stor anledning til å tale fra sitt ståsted og forkynne dem hva bibelsk kristendom er og hvor humanetikerne tar feil. Det gjorde han i flg media ikke - tvert imot benytter han anledning til tåkelegging av holdningene konservative kristne og muslimsk troende har i utlegningen av sine hellige skrifter, så langt jeg har forstått han. Her finner han fellestrekk mellom det han definerer som fundamentalister i begge leirer.

 

Så til disse fundamentalistene av kristne og muslimer i flg sjefsred. Det helt fundamentale spørsmål i all teologi - læren om Gud er til - finnes det èn Gud og hvem og hva er Han? Svarer Simones på dette bekreftende at Gud er til - som vel ikke hadde gitt applaus blant humanetikerne - ville han måtte gå til Bibelen og Koranen og gjøre som Paulus gjorde i Aten, fortelle dem hvem Gud er - og til Koranen hvem Allah er. Innhold og metode burde stå sentralt. Han kunne lagt ut de forskjellige metodene for å forstå tekstene - noe han tydeligvis ikke gjorde. Innholdsmessig kunne han ha gått inn på en rekke av de toppaktuelle apologetiske tema som de bibeltro (fundamentalister?) kristne nå bringer til torgs - ikke minst om den veien Bibelen selv peker på i Romerbrevet 1. v. 19 ("for det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart dem det".)
Det er bare å lese og undersøke i vitenskapelige fakta om for eks. nanomaskineriet og ATP produksjonen osv. osv. Skaperverket taler om en uhyre intelligent Skaper. Hva forteller - utlegger og sier muslimene om dette?

En fundamental sammenligning mellom Jesu liv og lære og Muhammeds liv og lære må vel også høre med til det fundamentale en bør kikke litt på. Dette kan vel ikke være gjenstand for så svært mye teologi og utleggelse - men udiskutable faktaopplysninger? Og så er det budene da - lovene -  og regimentslæren som er direkte avledet av lov og evangelium m.m. Finner du noe slikt i muslimenes Koran uansett hvordan du snur og vender på utleggelsen?   

 

Men Simones velger den overfladiske - tåkeleggende -  retorikken som er så vanlig også i politiske rekker for tiden - om at det visstnok skal finnes noen fellestrekk mellom fundamentalistiske kristne og muslimer og viser konkret til Visjon Norge og Hanevold og Finn Jarle Sæle i Norge i Dag.  Ja, ja, en kan nok finne litt av hvert i Hanevolds kanal som jeg forøvrig sjelden ser (han forhold til R.H. Brown og Haigen er helt uspiselig) - og Norge i Dag har også en god del sider med karismatikk etc. - som for en "evangelisk-luthersk" bibeltroende ikke er rett lære - men derifra å mene at det er fellestrekk mellom dem og fundamentalister og ekstremister blant muslimene - bortsett fra vold - er et sterkt stykke som i det minste krever konkretisering og en langt skikkeligere og dypere forklaring, fordi det kan få konsekvenser for andre grupperinger.

 

Uttalelsen til Simones kan nemlig ramme mer omfattende enn bare å gjelde dem han nevner - men gjeldende langt fler som får dette mistenkelighetens tåketeppe slengt over seg - og gi et utspill rett i nevene på dagens store media som Ekko NrK som begynner nettopp  å debattere slike spørsmål. Etter debattprogrammet mellom kristenred. her om kvelden, var visst det en hovedsak for VL å levere oppslag som ble referert i de store media for å delta i det store offentlige rom. Det må da etter min mening være totalt uinteressant om en ikke taler klart og sant, noe det etter min mening ikke skjedde her. Men de fleste samler på "likes" nå for tiden.

 

Hvis nå dette parallellitetens tåketeppe heises høyt og får vind i seilene - hvilket ikke er så utrolig i vår tid - må en regne med at man med henvisning til sjefsred i VL - fører parallellføringen videre fra område til område og ender opp med en full krigføring mot alle slags fundamentalister uten den minste forståelse for det bibelske fundament som bygde den Vestlige sivilisasjon og Norden, Det fredelige hjørne av Europa. Da har virkelig VL avsluttet en tjeneste i Norge som ligger milelangt unna en av de første varslerne av den "nasjonal-sosialistiske" katastrofe som Ronald Fangen (initiativtager for VL) tidlig varslet. Og nazigutta samarbeidde godt - som sjefsred vel vet -  med katolikker og muslimer - men ikke med det bibeltroene lekfolk som "leser som det står, tror som det står og gjør som det står".  Så langt undertegnede kan begripe - har Simones og VL et betydelig forklaringsarbeide foran seg. Og jeg ønsker dem lykke til, men la det være konkret og godt Skriftforankret, og gjerne også med noen solide glimt fra naturvitenskapen som taler om Skaperen. Det er nok å ta av hvis man våger å bli konkret - ellers bør man holde sin munn lukket og legge PC-en fra seg og heller gå seg en tur i Skaperens herlige natur.

 

*****

Relatert stoff:

Hadia Tajiks radikale uttalelse.