Rydd veien for full bibeltillit og bibeltro

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.07.15 

 

Lytt til "Fra Skapertro til Frelsertro" HER.

 

Døperen Johannes ryddet vei for Jesus. Det var hans kall og oppgave. Nå skal det kun være en anstøtssten: Jesus selv. Tankebygninger og "eventyr" av diverse slag er vi pålagt å rive ned - og gjøre mennesket "uten unnskyldning" for å avvise Gud og evangeliet. Lytt til denne skissen til hjelp i dagens åndskamp.

 

Innledning: Hvordan nå folket vårt -  ikke minst barn og unge og gjenskape tro og tillit til Guds Ord, vise dem våre kristne røtter og føre dem inn på livets vei igjen? Og ikke bare den enkelte men også ”folkeslaget” nasjonen vår Norge – som misjonsbefalingen sier det? King James bruker nasjon – når den sier ”alle folkeslag til disipler”. Ja, hva skal vi si til de som styrer landet vårt i dag og avvikler vår mer enn tusenårige forankring i Kvite Krist, kristenretten osv.? Det er Laodikea om igjen. Laodikea betyr ”folkestyret”.

 

Temaet ble derfor ”Fra Skapertro til Frelsertro” – som henger nøye sammen.

Så vidt jeg kan se er det en helt sentral sak i frafallet og forfallet at skaper-teologien er henvist til mytenes og eventyrenes verden. Helt ufarlig og klør i øret.

 

Saken er blant annet den at har ikke Gud skapt som Han har sagt og at dermed døden kom inn for ca 14 milliarder år siden - så undergraves hele skapelsen, syndefallet ved Eva og den første Adam, og frelsen ved den andre Adam Jesus Kristus. Saken er videre den at hele Skriften hviler på

1. Mosebok, 1- 11.

Lytt på "Fra Skapertro til Frelsertro".