Rettssikkerhet for innbyggere og flyktninger


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no  21.11.15

Det debatteres og debatteres om alle slags rettigheter for flyktningene, men lite hører man til sikkerhet og rettigheter for landets innbyggere. Det synes som politikerne helt har glemt at de er valgt av et folk for å primært ivareta folkets rettigheter og sikkerhet etter landets lover og partienes programmer. Dette synes de mer eller mindre å ha glemt mens - ikke bare de som flykter for livet - men masser av økonomiske flyktninger strømmer inn i landet og skaper kaos på mange områder.

Og det man frykter mer enn økonomiske problemer - er sikkerhet og trygghet for landets innbyggere - med folk fra kulturer med betydelig andre forhold til vold og annen elendighet som nå kommer inn i nabolaget over hele landet. Og samtidig med det bygger man ned politi- og lensmannsetaten m.m.. At folk begynner å føle seg uttrygge og at politikere med langt virke i toppstillinger begynner å antyde at man har ikke ledelse lenger i staten både på høyre- og venstresiden - da er det på tide at man slutter å prate i munnen på hverandre og begynner å handle. Man løser ikke alt med debatt etter debatt - få orden på flyktningsstrømmen og bygge opp politietaten, forsvaret og landbruket som skal fø oss i fred og krig evt andre kriser og skaff fred og trygghet tilbake i samfunnet dere er valgt til å styre.  

Relatert sak:
Jesus fra Nasaret - jødenes konge.
17. Mai 2014 – Østre Kvelde Bedehus