Poul Hoffman om evolusjonslæras ødeleggelse av de fleste vitenskaper

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.06.15 

Den velutdannede apologeten Poul Hoffman om evolusjonslæras ødeleggelse av de fleste vitenskaper.

Den danske meget dyktige apologeten Poul Hoffman skrev en gang en kronikk om Darwinismen som het ”Mørke skjuler jorden.” Der skriver han bl.a.: ”Og når man ser til avsmittingen på - og den ødeleggende virking i historisk, sosiologisk, teologisk og snart al anden forskning i dag, er det med meningen at hevde, at sagens alvor er forferdende.”

Hvorfor: ”Det er en gammel erfaring, at en effektiv forførelse alltid oppstår i et tomrom, som en kirkelig forsømmelse har skabt. Hvilken forsømmelse fra vor side har medvirket til udviklingslærens opkomst og det tyrani, den er kommet til at utøve?

Er der noget av sannheden, som mennesket har savnet så sterkt i kirken, at de er gået andensteds hen i håb om at finde det?”

”Det er disse helt fundamentale perspektiver, vi i kirken er nødt til at vinde klarhed over og vove at tolke i al deres suveræne realisme, - - - i Samme grad vi gjør det, vil mennesker få en ny chance for at opdage, at det, - - - er i Bibelen og den kristne tro, at livets varme er at finde. Og at det er i Darwins lange skygge, man fryser i hjel.”

I psykologenes tankeverden, som jeg møtte den i grunnfagsboka på UIO i ”Short introduction to psycology” Hillgard 1967 (godt 700 s.), ble mennesket definerte til ”en kjøtt og blodorganisme relatert til andre dyr gjennom en evolusjonær utvikling” og Gudsbilde forkastet!!

Kort fortalt er store deler av folket vårt – ikke minst lederskap – folk som Gud ikke eksisterer for. Gud er ikke til – Han er død om Han noen gang har eksistert. Media er fulle av gudløse vurderinger og kommentarer – så vi har en formidabel oppgave foran oss. Jeg siterer ofte sir W. Churchill:  Gi ikke opp” – selv om mange i dag sier – gi heller etter. 

Dette er et utklipp av foredraget ”Fra Skapertro til Frelsertro. Klikk deg inn og hør hele talen i sammenheng – for dette er som Hoffmann understreker uhyre viktig stoff. Og når evolusjonslæra kobles sammen med andre ideologier i Frankfurtherskolen, samt nedrivning av kristendomsundervisning og utdanning av presteskapet med ubibelsk lære, og Grunnlovens sperrer fjernes– kan det ikke annet enn gå galt. Derfor må dette forstås i helhet og sammenheng. Talen er et kortfattet forsøk på å gi et visst riss av hvordan dette kan gjøres. Her må det kunnskap og meget bønn til! Tenk over at GT omtaler Fredsriket som så rik på Gudskunnskap at den dekker jorden som havet dekker havbunnen!