Opprør mot Gud Skaperen

 


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.03.15 (Oppdatert 13.03.15)

 

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangehånde tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!»

 

8. mars på «kvinnedagen» hadde Misjonssalen i Oslo (NLM) radiogudstjenesten i NRK P1. På Facebook på kvelden la jeg ut følgende korte melding:  

«NLM - Fra å være en indre- og ytre misjonsorganisasjon representer nå misjonens "flaggskip" menighet hedenskapet.
Hører du første sangen vet du nok. Og på 8. mars passet det godt å smigre feminismen med en kvinnelig predikant.
Øyvind Andersen forutså utviklingen rundt 1990 - nå er de der på overtid.
8. mars i NRK P1 fra Misjonssalen*»

«Lær meg å kjenne dine veie» fra 14:45 uti Gudstjenesten hadde muligens det mest ekstreme lydbildet! Fremføringen var helt vanvittig og må betegnes som et hærverk på den innholdsrike teksten. Har noen spurt seg om hvor mange sjeler som er utelukket fra slike samlinger, fordi de ikke lenger kan gå der av samvittighets grunner også pga Skaperopprøret? Hvor mange er ført på avveier? Gud alene vet svaret.

Under skal jeg først omtale temaet «musikk» og så temaet «hedenskap/feminisme», slik at bakgrunnen for Facebook
meldingen blir klarere. Og helt til sist et avsnitt om «Veien videre».


Musikk
Musikken er en boksåpner til sjelen sies det. Musikken er betydelig mindre behandlet og nesten ubehandlet, en mange andre temaer fra landets talerstoler og det gir seg selvsagt utslag i kunnskapsløshet om emnet – noe annet ville vært underlig. Men det står en del om dette i Guds Ord.

Rektor på Bibelskolen på Fossnes (Norsk Luthersk Lekmannsmisjon) holdt 2 timer (Del 1 og 2) om sang og musikk i juli 2013. Disse ble det på Facebook henvist til bl.a. om man ville å høre argumenter for et musikksyn som det vi finner i Bibelen. Noen ønsket ikke å høre disse talene – hvorfor?


Del 1 – der får vi de første 25 minuttene mange bibelhenvisninger til hvordan sang og musikk behandles der - både i teori og praksis. Videre tar Bergene Holm opp musikalske eksempler, der han spiller av korte musikkinnslag slik at tilhøreren ikke skal være i tvil om hva saken gjelder.
Del 2 – der omtales musikkens oppbygging, bestanddeler som rytme/harmoni/klang og melodi og flere eksempler følger. Og musikken omtales ut i fra dens bestanddeler og med det bibelske bakteppet fra Del 1.

Det kan være første gang du hører dette temaet utlagt fra en talerstol – så hør godt etter:
Del 1 -
02667m - Per Bergene Holm - Sang og musikk del 1 
Del 2 -
02668m - Per Bergene Holm - Sang og musikk del 2
(Skulle linkene over ikke virke se her: http://nll.no/opptak/category/61-07-sommersamling-fossnes )

 

På fruktene skal treet kjennes – ja, hva er fruktene? Jeg skal ikke karakterisere flere av de musikk miljøene i menighetene som er rundt om i det ganske land, men av egen erfaring er det ikke sjelden det skjer som ikke er slik det skulle være. Foreldregenerasjonen vår har totalt sviktet her for å ikke miste ungdommen og så gjorde de nettopp det, der ungdommen segregerte seg og ble uten hyrder.

Musikken som følger teksten skal være en tjener for Ordet som Vekker og Frelser gjennom Lov og Evangelium. Det er altså ikke likegyldig for mottagelsen av Guds Ord og arbeidsforholdene til Den Hellige Ånd (DHÅ som tar av Jesu Ord og gir oss, Talsmannen) hvordan Ordet blir delt også gjennom musikken. Musikk er et åndsprodukt og følgelig skapes det en ånd gjennom åndsverket. For den som lurer på om ikke ungdommen blir frelst også med «heisamusikk» – kan de høre et personlig vitnesbyrd i Del 2 over (etter 12 min 45 sek) om et møte/kor opplevelse fra Vestre Kvelde bedehus for en del år tilbake. De kan også lese linjene videre fra boken Musikkens Makt av Tore Sognefest.


Boken Musikkens Makt
Fra boken bruker jeg kun det musikkfaglig og vektlegger ikke en del annet pga Sognefests ståsted som adventist, men han har tydelig som utdannet musikklærer satt seg inn i musikkens fysiologiske påvirkninger på menneskekroppens sanseapparat med både fysiske- og psykiske utslag.


Fra kapittel 2, Musikkens fysikk finner vi en del: «Musikk oppfattes gjennom den del av hjernen som blir stimulert av emosjon, sanser og følelser – uten først å bli underlagt hjernesentra som har med fornuft og inteligens å gjøre.» Musikken når på direkten det sentrale nervesystemet og av alle sanser har hørselen den største virkning på det autonome nervesystemet. Dette systemet står for bl.a. styringen av det endokrine system, et system av kjertler, hormoner som produseres av kjertlene og skilles direkte ut i blodbanen for å virke på andre organer og den innbyrdes reguleringen som finnes mellom hormonene i form av et feed-back-system.
Musikken påvirker altså en betydelig del av vår kropp, uten av vi egentlig er klar over det og den reagere selvstendig, autonomt. Slike responser påvirker stemninger, følelser, frykt, sinne, tempoet i stoffskiftet så vel som kjønnshormonene.

Både filmindustri og forretningsverdenen bruker aktivt musikk, vi kjenner også til hvordan sjamaner og heksedoktorer aktivt benytter trommerytmer i sine seanser og de fleste husker Elvis Presley, The Beatles og ikke minst Pink Floyds (The Wall 1979 - der autoriteter skulle bort.).

Mennesket og menneskelivet er i stor grad bygd opp av rytmer, hjerterytme, spisemønstre, sovevaner osv. Dette kapitlet er mye innom rockemusikken for å demonstrere dens virkning. Den er en viktig del av ungdomsopprøret med sine rytmer, lydnivå og trigger til utsvevende levevis som man ser noe av årsaken til i musikkens påvirkning på kroppen.


Karajan-instituttet i Salzburg er nevnt i boka mht en undersøkelse: «Synkoperte rytmer synes spesielt i stand til å lage ekstrasystoler, eller slag som kommer for tidlig. Det er også mulig å drive pulsfrekvensen opp gjennom dynamiske forandringer, som f.eks. ved crescendo og decrescendo i en trommevirvel.»

Og i mange miljøer er musikken en del av folks identitet – de er blitt avhengige av den – ut i fra hormonelle forklaringer – som har gitt omdanning av overskudd av adrenalin til adrenokron som er et psykedelisk stoff på linje med LSD og er vanedannende.


Om bruk av lys på konserter nevnes det: Dette forsterker den rytmiske manipuleringen og vekslingen i farge og intensitet forstyrrer orienteringsevnen og de naturlige refleksene. Foregår vekslingen mellom lys og mørke mer en 26 x / sekund over noe tid kan tilhøreren miste kontrollen over sansene. Eplektikere frarådes å gå på steder der pulserende lys benyttes.


Marks ved høytalerfabrikken i California sier at de kan levere høytalere som om de styres rett kan tenne mennesker seksuelt. Lydstyrken må da være den rette (100-120 desibel) og basslyden må få den effekten den skal ha for formålet – den styrer og dirigerer følelsene og påvirker nervesystemet.

 

Nøytral musikk er ikke akkurat det som først en tenker på etter å ha lest disse korte utdragene. Kan alt tilpasses et kristen møte eller til bruk for en kristen? (En annen gang bør jeg skrive litt om hvordan Gud er en Ordens Gud.)

 

Og hør på denne fra samme bok: «Likedan vil sterk og synkopert musikk utløse stor limbisk aktivitet med tilhørende vegetative reaksjoner, eller stressreaksjoner. Slike virkninger kan nøytraliseres f.eks. med dans.»


Vi vet at New Age musikken er slik at den egentlig ikke har noen begynnelse og ingen slutt…den svever – helt motsatt av hva Bibelen sier om Livet.

Mye av dagens musikk oppleves som en slags ruskultur – der den naturlige rytmen er forlatt og som rus ellers er det krav til sterkere og sterkere effekter…litt synkopert, litt mere lyd, litt mere swing, høyere lyd, litt lys, mere lys, røyk osv osv


Det ser dessverre heller ikke ut til å være absolutte grenser i bedehus og kirke – hørselsskader opplever enkelte – der trodde jeg det i hvert fall gikk en grense…nasjonale myndigheter tillater ikke volum som kan gi skader på hørsla – men på kristne møter er man unntatt de lovene? Hvorfor bryr mange seg ikke, selv om de har sterke meninger om at alt dette er helt greit det omhandler bare «smak og behag». Salme 2 omtaler i vers 1 larm kombinert med hedenskap – les det selv.

Lærer barn at all musikk er nøytral og virker nøytral da får de heller ikke den hjelpen de trenger til å kunne styre unna steder der ofte musikken er fremtredene negativ, som diskoteker, hjemmefester som varer ut i de små nattetimer. Så konkluderer de at musikken er jo ikke noe problem - det andre med alkohol etc kan de jo bare holde seg unna og så blir fristelsene for store. Hjelp heller de unge til rutiner og musikk smak som hjelper dem!Hedenskap og feminisme
Bruken av hedenskapet i min Facebookmelding var en bevisst handling, det samme var ordet feminismen. Det er en stor tragedie at flere av misjonens folk gjennom mange år i trass ikke har villet lytte til Bibelens Ord om hverken feminismen eller musikken. Vi husker også hva Øyvind Andersen (mangeårig rektor på Fjellhaug og beskattet forkynner) sa under NLM Generalforsamling i 1988 (det året Norsk Bibel ble utgitt, ett motsvar til den liberale NO 1978/85) om å vedta kvinnelig stemmerett i Generalforsamlingen: «,så er det begynnelsen til slutten for Misjonssambandet.» Det var kjærligheten til fårene som fikk den blinde Øyvind Andersen, som med sviktende helse ble støttet inn i hovedsalen av to kvinner, å tale slik. Det er ikke første gang at medhjelpen (1. Mosebok 2) har hjulpet frem evangeliet om Nåden i Kristus.

Det er også saksrelevant å nevne at det stemmerettsforslaget som ble vedtatt senere i 1997 ble fremlagt av generalsekretær Egil Grandhagen, det ble fremsatt i strid med gjeldende regelverk (ble levert for sent + var i strid med den bibelske kontekst i grunnreglene) - men det brydde man seg mindre om. Grandhagen ble kraftig imøtegått av Carl Fredrik Wisløff i 1993 i «Feminismen og bekjennelsen. Bekjennelsen til Guds Ord».

For å vise hvor langt vi er sklidd ut er det også relevant å sitere ett oppslag i Utsyn 2011 om den samme Grandhagen: Granhagens bok «Glimt fra Asias misjonshistorie», der har jeg med selvsyn lest at han skriver meget positivt om Jesuittene som arbeidet i Kina. Det er pavens kamporganisasjon og tilber som alle troende katolikker Maria, paven og forfekter avlat, skjærsilden etc – hedenskap på «øverste hylle» som sender folk i Helvetet. Det er ikke kjærlighet å overse dette.

For å vise den røde linjen nevner jeg til sist et oppslag i avisen Dagen den 09.02.15, side 6 «- Kristen synlig enhet er en gudommelig befaling». Bakgrunnen er Forum for tro og samtid-seminaret på Fjellhaug Utdanningssenter hvor følgende deltok: Normisjon, NLM, DELK, Frikirken, ImF, Israelsmisjonen og For Bibel- og Bekjennelse. Der deltok bl.a. en katolikk med et sentralt innlegg – en dame som tilba Mari og paven… Tilbake til «Moderkirken»?

 

Veien videre

Vi lever langt inne i endetidens søvn – det bør vi enkelt innrømme – da er vi kommet langt. Per Bergene Holm har en svært opplysende artikkel «Mannlig og kvinnelig» som gir innsikt i Skapelsesordningen og med gode praktiske eksempler for hverdagen. Strid ikke mot Skaperen, for Han vil deg vel – verdens barn vil deg ikke vel heller ikke de som snakker deg etter munnen.

Hold deg langt unna Feminismen som er en åndsretning som kulturmarxismen. Feminismens ideologiske ståsted er at Gud ER død (man sier det kanskje ikke slik, men livet vitner om det), Hans Skaperordning er dermed også borte og mennesket er gud og vi mennesker er like – ikke likeverdige, men like. Abort, homofili, partnerskapslov er barn av feminismen – Skaperopprørert.

 

Ragnar Andersen har følgende råd i Ord om en sorg.

Sekretær i Akademiet for Kristen Folkeopplysning gir følgende råd: Fra Skapertro til Frelsertro

Asaf omtaler den åndelige søvn i Salme 73, som er en meget alvorlig tekst, vers 18 lyder slik – da er man overgitt til Guds dom: «- Ja, på glatte steder setter du dem; du lot dem falle, så de gikk til grunne.»

 

Den langt fra feilfrie David ba slik i Salme 139, 23-24: «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangehånde tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!»

Det er ingen fariseer eller dømmesyk som uttaler slike ord – men en som peker på syndens opphav – arvesynden som Jesus må ta hånd om for mot den taper vi kampen, Jesus ALENE må bidra med hele motstanden mot Djevelen. Gir vi Han rom eller vil vi bidra på våre premisser?


”Gud, jeg spør ikke etter verken sølv eller gull,
blott jeg arver din himmel, av din herlighet full.
I din livsbok der oppe hvor ditt folk tegnet er,
si meg Jesus, min frelser, er mitt navn skrevet der?

Ref:
Er mitt navn skrevet der i din bok, Herre kjær,
der hvor dine står tegnet, er mitt navn skrevet der?

Mine synder er mange, ja, som sanden ved hav,
men
du senket dem alle dypt i glemselens grav.
Enn ditt løftesord gjelder - som det står, skal det skje:
er din synd som skarlagen, skal den bli hvit som snø!

I den hellige staden, der de frelste engang,
med
de salige engler synger seierens sang.
Der hvor døden er ukjent, ingen urenhet er,
hvor vi evig oss fryder - er mitt navn skrevet der?”

Amen.

 

 

*
Når NRK P1 linken neste år er borte er det her en:
Episodebeskrivelse
om -

Gudstjenesten fra Misjonssalen i Oslo. Forsamlingen er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband. Møteledere er Ingunn Bjørge Bredvei og Jørgen Sjaastad. Predikant er Grete Yksnøy Martinsen. Prekenteksten er hentet fra Paulus brev til Efeserne, kapittel 6, vers 10-18. Lovsangsleder er Marianne Gallatin og Andreas Oltedal. Marianne Gallatin medvirker også som solist. Salmer fra Norsk salmebok er nr 539 Dine løfter er mange. Nr 210 / nr 786 På golgata stod det et kors/Jeg er trygg hos deg/Alle, alle, vil vi ha med. Nr 355 / nr 319 Han tek ikkje glansen av livet / Lær meg å kjenne dine veie. Nr 322 Stor er din trofasthet. Nr 494 Jeg er i Herrens hender. Øvrig sang er Herre, vis oss din vei.

 

Tilgjengelig i:

Verden

Første gang sendt:

NRK P1 08.03.2015 11:03

Siste gang sendt:

NRK P1 08.03.2015 11:03

Serietittel:

Gudstjeneste - radio

Episodetittel:

Gudstjeneste fra Misjonssalen Oslo 08.03.2015

Varighet:

57 minutter