Ødela Darwinismen vekkelsen?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.05.15 (Første gang publisert i 2004) 


I Ivar Welles "Kirkens Historie Bind II" s. 200 forteller Welle om denne uhyre og lærerike tildragelse om en vekkelse i England ca. år 1873.

Han skriver:
""Blant de omvendte i Skottland var den unge Henry Drummond (1851-1897), som var lærer i naturfag ved Frikirkens presteskole i Glasgow og som sådan prestevidd. I 1873 begynte han å virke sammen med Moody. (Den ulærde, men kanskje nyere tids største vekkelsesforkynner i USA og England, min anmerkning)

 

Han ble middelet til en stor vekkelse især blant de skotske studenter. I 1884 begynte han i Edinburg den virksomhet som er kjent over hele verden som "studenterbevegelsen". Størst oppmerksomhet vakt han med sine bøker, deriblant "Naturens lov i åndens verden".

I disse søker han å forene evolusjonslæren med den kristne tro. Forsøket kan ikke kalles vellykket. I vår tid er det underlig å lese hvorledes han i den åndelige verden finne darwinistiske naturlover som for lengst er forkastet av naturvitenskapen. Men stor interesse vaktes ved selve den kjensgjerning at en vitenskapsmann for alvor trodde på evolusjon og kristendom. I sine siste bøker synes Drummond likevel å oppgi flere kristne hovedlærdommer. (Det gikk med han som med Darwin, min anmerkning) Og det sies at ingen vekkelse har falt hurtigere sammen til ingenting enn hans vekkelse av de skotske studenter. "Naturens lov" ble meget lest også i Norge, - -".

 

En synes tydelig å se parallell til hva AiGs folk (Answer in Genesis) opplevde i nyere tid i Japan - hvor det evangeliske arbeidet ikke syntes å komme noen vei - før de angrep utviklings-tankebygningene av utviklingslære blant studentene. Da våknet de og ble etter hvert lydhøre for det som de nå kunne motta som udelt sannhet og skapelsen, syndefallet, Den andre Adam og forsoningsverket. De falske anstøt var ryddet av veien og den smale sti til himmelen lå åpne foran dem som Jesus selv hadde åpnet den!

Skriftens pålegg for en slik tjeneste har vi i omtalen av Berøamenigheten som var av et edlere sinn når de prøvd på Skriften det som ble fortalt dem, i profetenes eksempel og i 2. Korinter brev 10,5 om å rive tankebygninger som reiser seg mot Bibelens kunnskap. Da stenges hovmodets mange unnskyldninger og fluktveier og Ordets sverd når hjertet og når like inn med sannhets Ord og frelsens budskap. Da blir det salige tider med vekkelse og nytt liv.

 

Tillegg:

Her finner du stoff om: Gud og Darwinisme